Sprzedaż ziemi wstrzymana do 2026 roku. Jest projekt ustawy

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
01-12-2020,9:30 Aktualizacja: 01-12-2020,10:49
A A A

Skuteczność tegorocznych przetargów na dzierżawę państwowej ziemi, mierzona liczbą przetargów rozstrzygniętych w stosunku do odbytych, wyniosła 72 proc. W przypadku sprzedaży było to 20 proc.

Jak niedawno pisaliśmy, rząd zaplanował w swoich pracach na końcówkę roku przyjęcie nowelizacji ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. Miała ona zawierać przedłużenie wstrzymania sprzedaży państwowej ziemi.

sprzedaż państwowej ziemi, Zasoby Własności Rolnej Skarbu Państwa, dzierżawa ziemi

Kolejne lata bez sprzedaży państwowej ziemi. Wyjątki do 5 hektarów

Jeszcze w tym roku rząd ma zdecydować o przedłużeniu moratorium na sprzedaż ziemi rolnej z państwowego zasobu. Jednocześnie podniesiona miałaby być do 5 ha powierzchnia działek wyłączonych z tego prawa. W wykazie prac legislacyjnych i programowych...

Projekt właśnie ukazał się na stronie Rządowego Centrum Legislacji (tutaj można się z nim zapoznać) i trafił do konsultacji społecznych. I rzeczywiście przewiduje przedłużenie okresu, w którym zasadniczo nie może być sprzedawana państwowa ziemia o kolejne 5 lat.

Autorzy ustawy tłumaczą, że celem takiego zakazu wprowadzonego w 2016 r. było zahamowanie silnej tendencji wzrostowej cen sprzedaży gruntów rolnych oraz przeciwdziałanie spekulacyjnemu wykupywaniu nieruchomości rolnych.

Jak wynika ze Sprawozdania z działalności Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w 2019 r., średnie ceny sprzedaży gruntów Zasobu w ostatnich latach kształtowały się następująco: 2012 r. - 19 283 zł/ha, 2013 r. - 21 813 zł/ha, 2014 r. - 25 592zł/ha, 2015 r. - 29 546 zł/ha, 2016 r. - 32 255 zł/ha, 2017 r. - 31 058 zł/ha, 2018 r. - 26 402 zł/ha, 2019 r. - 30 998 zł/ha.

"Jak wynika zatem z powyższego zestawienia, w okresie od dnia wejścia w życie ww. ustawy do końca roku 2019 (a więc w perspektywie prawie 4-letniej), założony przez ustawodawcę cel został osiągnięty, tj. wzrost cen gruntów rolnych Zasobu został zahamowany. Analizując przedstawione dane, nie sposób jednak nie zwrócić uwagi na wyraźny wzrost średnich cen sprzedaży gruntów rolnych Zasobu uzyskanych w 2019 r. w porównaniu do roku 2018 (wzrost o ponad 4 500 zł/ha). Aby zatem nie dopuścić do ewentualnego dalszego wzrostu ww. cen, niezbędne jest wprowadzenie odpowiednich rozwiązań prawnych (…). Optymalnym rozwiązaniem w tym zakresie jest przedłużenie okresu wstrzymania sprzedaży nieruchomości Zasobu o kolejne 5 lat" - czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy.
pieniądze, średni czynsz dzierżawny, najwyższe czynsze dzierżawne

Jaka jest średnia wysokość czynszu dzierżawnego dla państwowych gruntów?

Głównym kierunkiem zagospodarowania Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa jest dzierżawa i sprzedaż. Średni czynsz dzierżawny uzyskany przez KOWR w III kwartałach 2020 r. wyniósł 9,3 dt/ha, natomiast średnia cena sprzedaży...

Podkreślono w nim, że wraz z wstrzymaniem sprzedaży państwowej ziemi, dzierżawa stała się podstawową formą rozdysponowania nieruchomości rolnych Zasobu, ponieważ stosunkowo niedroga, w porównaniu do kosztów nabycia nieruchomości pozwala rolnikom na nieangażowanie kapitału w zakup ziemi, dając im możliwość jego przeznaczenia na dokonywanie inwestycji w prowadzone gospodarstwa.

Obszar gruntów pozostających w Zasobie, według stanu na 31 sierpnia 2020 r., wynosił ogółem 1 362 472 ha, z czego grunty oddane w dzierżawę stanowiły 1 067 214 ha.

"O tym, że dzierżawa cieszy się znacznie większym zainteresowaniem wśród rolników indywidualnych niż sprzedaż, świadczą dobitnie m.in. dane dotyczące skuteczności przetargów na rozdysponowanie nieruchomości Zasobu w tych formach" - brzmi dalej uzasadnienie.

Od 1 stycznia do 31 sierpnia br. odbyło się 3 597 przetargów na dzierżawę, których przedmiotem były grunty o łącznej powierzchni 32 997 ha, przy czym rozstrzygnięto 2 589 przetargów na dzierżawę 26 377 ha gruntów.

sprzedaż ziemi, dzierżawa ziemi, ukraina, Denys Szmyhal, Sławomir Matuszak

U sąsiadów zniknęło kilka milionów hektarów ziemi

W wyniku nielegalnej prywatyzacji na Ukrainie państwowy zasób miał się uszczuplić o bagatela 5 mln hektarów ziemi rolnej. To obszar nieco większy niż terytorium Słowacji. Obrót państwową ziemią w Polsce od dawna wzbudzał i...

Skuteczność przetargów na dzierżawę nieruchomości Zasobu, mierzona liczbą przetargów rozstrzygniętych w stosunku do odbytych, wyniosła 72 proc. Skuteczność przetargów na dzierżawę, mierzona powierzchnią nieruchomości z przetargów rozstrzygniętych do powierzchni zaoferowanej do dzierżawy, wyniosła 80 proc.

Z kolei, skuteczność przetargów na sprzedaż nieruchomości z Zasobu liczona w ten sposób w tym samym okresie wynosiła odpowiednio 20 i 22 proc. Przy czym odbyło się 17 771 przetargów na sprzedaż nieruchomości Zasobu, obejmujących powierzchnię 11 319 ha.

"Jak zatem widać, dotychczasowe doświadczenia wskazują, że dzierżawa jako podstawowa forma gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład Zasobu jest korzystna dla rolników, zatem zasadne jest wstrzymanie sprzedaży nieruchomości Zasobu o kolejne 5 lat, tj. do dnia 30 kwietnia 2026 r." - podkreślają autorzy ustawy.

Jednocześnie zaproponowali w projekcie zwiększenie z 2 ha do 5 ha powierzchni nieruchomości rolnych, wobec których wstrzymanie sprzedaży nie będzie miało zastosowania.

Z danych wynika bowiem, że liczba sprzedanych gruntów o powierzchni mieszczącej się w podanym przedziale nie była znaczna, bowiem sprzedano 33 nieruchomości o łącznej powierzchni 99 ha.

Są to bardzo często działki rozproszone, posiadają nieregularne kształty oraz położone są na obszarach o niekorzystnych warunkach do gospodarowania, co sprawia, że ich sprzedaż jest utrudniona.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement Advertisement