Kolejne lata bez sprzedaży państwowej ziemi. Wyjątki do 5 hektarów

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
26-11-2020,10:30 Aktualizacja: 26-11-2020,10:33
A A A

Jeszcze w tym roku rząd ma zdecydować o przedłużeniu moratorium na sprzedaż ziemi rolnej z państwowego zasobu. Jednocześnie podniesiona miałaby być do 5 ha powierzchnia działek wyłączonych z tego prawa.

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów na IV kwartał zaplanowane jest przyjęcie projektu ustawy o zmianie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. Ma go przygotować ministerstwo rolnictwa.

pieniądze, średni czynsz dzierżawny, najwyższe czynsze dzierżawne

Jaka jest średnia wysokość czynszu dzierżawnego dla państwowych gruntów?

Głównym kierunkiem zagospodarowania Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa jest dzierżawa i sprzedaż. Średni czynsz dzierżawny uzyskany przez KOWR w III kwartałach 2020 r. wyniósł 9,3 dt/ha, natomiast średnia cena sprzedaży...

Uzasadniając potrzebę wprowadzenia tego aktu prawnego napisano, że 30 kwietnia 2021 r. upłynie okres, na jaki wstrzymano zbywanie nieruchomości wchodzących w skład ZWRSP.

"Należy wskazać, że wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw, podstawowym sposobem zagospodarowania nieruchomości Zasobu stała się dzierżawa, a dotychczasowe doświadczenia wskazują, że forma ta jest korzystna dla rolników" - czytamy w uzasadnieniu.

Projekt ustawy przewiduje przedłużenie okresu wstrzymania sprzedaży państwowej ziemi o kolejne 5 lat, tj. do 30 kwietnia 2026 r. Jednocześnie zakłada jednak zwiększenie z 2 ha do 5 ha powierzchni nieruchomości rolnych, wobec których wstrzymanie sprzedaży nie będzie miało zastosowania.

"Ponadto proponuje się, aby wstrzymanie sprzedaży nie dotyczyło udziałów we współwłasności nieruchomości, wobec których wstrzymanie sprzedaży nie ma zastosowania" - brzmi opis projektu ustawy.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement Advertisement