Społeczeństwo szybko się starzeje. Problem dotyczy także rolników

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (zac) | redakcja@agropolska.pl
18-06-2019,10:35 Aktualizacja: 18-06-2019,10:41
A A A

#MetrykaMnieNieTyka - to hasło tegorocznej edycji badania opinii Barometr Bayer, zrealizowanego na zlecenie firmy Bayer. To ósma edycja projektu, którego celem jest diagnozowanie świadomości co do ważnych zjawisk społecznych.

Dziś osób w wieku 60 lat lub starszych jest na świecie więcej niż kiedykolwiek wcześniej. ​​Do 2050 roku 2,1 miliarda ludzi, czyli prawie 22 proc. populacji, będzie miało co najmniej 60 lat.

Liczba osób w wieku 80 lat i starszych wzrośnie do 2050 r. ponad trzykrotnie, do prawie 450 milionów. To ogromny potencjał, ale i wyzwanie.

wieś, problemy polskiej wsi, Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

O rozwoju wsi decyduje demografia, edukacja i rynek pracy

Największe znaczenie dla przemian na obszarach wiejskich ma demografia, edukacja i rynek pracy - wynika z raportu Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej oraz Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN. "Monitoring rozwoju obszarów...
- Zwiększająca się liczba osób starszych oznacza poważne wyzwania makroekonomiczne dla sektora prywatnego i publicznego. Ponieważ zmiany demograficzne wywierają presję na koszty opieki zdrowotnej i systemy emerytalne, zdolność do zrównoważonego finansowania usług zdrowotnych i emerytalnych staje się kluczowym zagadnieniem w debacie publicznej. Opieka zdrowotna i społeczna będzie musiała stać się znacznie bardziej skuteczna - mówi Markus Baltzer, prezes firmy Bayer w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Starsi i młodsi są zgodni: najważniejszą wartością, dającą szanse na udane życie w starszym wieku, jest zdrowie (odpowiednio 58 proc. i 48 proc. wskazań). Na kolejnym miejscu wśród priorytetów są relacje z małżonkiem czy partnerem (35 proc. i 42 proc.), a także z rodziną (20 proc. wobec 22 proc.). Rozwijanie hobby i pasji jest ponad dwukrotnie częściej wskazywane przez młodych (38 proc. wobec 16 proc.).

Jakie działania podejmujemy, by dbać o zdrowie?

Zdrowa dieta, rekreacja, sen, badania profilaktyczne: to katalog najczęściej wymienianych działań na rzecz utrzymania dobrej kondycji fizycznej i psychicznej. Młodzi wydają się bardziej aktywnie zabiegać o dobrą kondycję niż seniorzy.

Strategia Wizji Zero, Aleksandra Hadzik, krus, wypadki w rolnictwie, choroby zawodowe rolników

Strategia Wizja Zero: mniej wypadków i lepsze warunki pracy rolników

Mniej wypadków i lepsze warunki pracy oraz poprawa zdrowia rolników to cel Strategii "Wizja Zero", którą zainaugurowano w resorcie rolnictwa. Jak tłumaczy MRiRW, Strategia Wizji Zero opiera się na przekonaniu, że...
Jedzenie warzyw i owoców, ograniczanie cukru - to najczęściej wymieniane elementy dbałości o dietę; częściej jednak wskazują je ludzie młodzi. Ruch na świeżym powietrzu to również domena młodych (68 proc. wobec 48 proc.). Osoby starsze natomiast częściej wskazują odpowiednią ilość snu (60 proc. wobec 56 proc.).

Badania profilaktyczne wskazuje 28 proc. w obu grupach. Młodzi częściej niż seniorzy dostrzegają wagę systematycznej dbałości o zdrowie i zasadność wykonywania badań profilaktycznych, bez konkretnych wskazań ze względu na wiek. Dotyczy to zwłaszcza badań wzroku (70 proc. wskazań młodych, 50 proc. seniorów), ale również serca (65 proc. wobec 49 proc.), płuc (58 proc. wobec 48 proc.), żołądka (52 proc. wobec 44 proc.) i jelit (55 proc. wobec 45 proc.).

Profilaktyka prostaty jest najsilniej kojarzona jako warta przeprowadzenia w stosownym wieku - opinię tę podzielają zarówno młodsi (50 proc.), jak i starsi (48 proc.). Ludzie młodzi blisko trzykrotnie częściej niż starsi deklarują zainteresowanie korzystaniem z rozwiązań telemedycyny (46 proc. wobec 16 proc.).

ARiMR, pieniądze, gospodarstwo, wnioski o wsparcie od młodych rolników

Wyższa premia dla młodych rolników. Wkrótce rusza nabór wniosków

Od 31 maja 2019 r. oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będą przyjmowały wnioski o wsparcie od młodych rolników, którzy chcą samodzielnie rozpocząć gospodarowanie. Kwota tej bezzwrotnej premii została...
- Badanie Barometr Bayer pokazuje, że zdrowie jest na czele listy wartości, o które należy dbać z myślą o dobrym życiu na lata - zaznacza Markus Baltzer. - Oznacza to konieczność przygotowywania się już od wczesnych etapów życia. Bayer widzi tu swoją misję - realizujemy ją w wymiarze globalnym, w ramach kampanii "Healthy Aging". Pokazujemy, że życie może być satysfakcjonujące niezależnie od upływających lat, a wiele zależy od naszych własnych działań.

Prezes zarządu Bayer AG, Werner Baumann, poruszy ten temat podczas globalnego Silver Economy Forum, które już w lipcu zgromadzi w Helsinkach liderów światowej polityki, gospodarki i życia społecznego.

Z czego dziś jesteśmy zadowoleni?

Poproszeni o ocenę tych obszarów życia, z których są dziś najbardziej zadowoleni, respondenci zgodnie wskazali udane kontakty społeczne i osobiste pasje. Wagę kontaktów z ludźmi, przede wszystkim z rodziną, jak również z przyjaciółmi i znajomymi podkreślają zarówno osoby starsze (odpowiednio 8,42 i 8,49 pkt. w 10-punktowej skali), jak i młode (8,43 i 7,96 pkt.).

Na kolejnym miejscu respondenci wskazują pasje i zainteresowania, przy czym dla seniorów są one nieco ważniejsze, niż dla młodych (7,64 pkt. wobec 7,48 pkt). Sytuacja materialna czy realizacja planów zawodowych ma mniejsze znaczenie dla poczucia zadowolenia z własnego życia - dla obu grup.

młodzi rolnicy, rolnictwo, wsparcie dla młodych rolników, Europejski Trybunał Obrachunkowy, wsparcie dla rolnictwa

Gospodarstwa padają, a wieś się starzeje. Jak zatrzymać młodych na roli?

Podczas jednego z posiedzeń sejmowej komisji rolnictwa rozmawiano o przyszłości młodzieży w rolnictwie. Dyskusja została wywołana przez Janusza Wojciechowskiego, członka Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, który prezentował posłom raport...
Ciekawe wnioski przynosi porównanie ocen mieszkańców wsi i miast: ci ostatni częściej podkreślają poczucie samotności (34 proc. wobec 27 proc. mieszkańców wsi). Natomiast mieszkańcy wsi wskazują na wyższą liczbę znajomych i przyjaciół niż osoby z większych ośrodków (4,38 wobec 3,94).

- Ważne jest, aby różne pokolenia, mieszkańcy miast i wsi, mogli wspólnie żyć, przyczyniać się do własnego szczęścia i szczęścia innych, dbać o zdrowie, przyrodę, pomagać sobie nawzajem - podkreśla socjolog, dr Izabella Anuszewska z instytutu Kantar Polska. - Aby przebiegało to jak najlepiej, niezbędna jest świadomość, wiedza o tym co myślą inni: zarówno ci podobni do nas wiekiem czy miejscem zainteresowania, jak i zupełnie inni - starsi lub młodsi, mieszkający gdzie indziej. Barometr Bayer przyczynił się doskonale do budowania takiej świadomości.

Kiedy zaczyna się starość?

Respondenci zostali zapytani czy czują się adekwatnie do swojego wieku. O ile blisko 85 proc. osób starszych czuje się na tyle, ile ma lat, to wśród młodych jest większe zróżnicowanie. Co piąty młody człowiek czuje, że ma więcej, niż wskazuje jego metryka, a kolejna 1/5 - na mniej. Kiedy zaczyna się starość? Zdaniem starszych respondentów - w wieku 67 lat, zaś młodszych - 60.

Wraz z wejściem w wiek emerytalny, znacznie spada odsetek osób aktywnych zawodowo - tylko nieliczni emeryci pracują choćby na część etatu. Ponad 1/3 seniorów angażuje się w różne aspekty życia rodzinnego. Najczęściej - poprzez przygotowywanie posiłków (38,9 proc. wskazań), opiekę nad dziećmi (38,8 proc.), pomoc w sprzątaniu i pracach domowych (32,8 proc.) oraz podejmowanie decyzji zakupowych (31,7 proc.).

Poleć
Udostępnij