Rolnik łatwiej sprzeda żywność? Specjalna komisja działa

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
05-11-2016,9:20 Aktualizacja: 05-11-2016,9:26
A A A
Ułatwienie rolnikom sprzedaży żywności wytworzonej we własnym gospodarstwie, taki ma być skutek projektu ustawy, którym zajmie się specjalna podkomisja. Powołano ją na posiedzeniu sejmowych komisji finansów publicznych oraz rolnictwa i rozwoju wsi. 
 
Chodzi o projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników, przygotowany przez resort rolnictwa.
 
Nowe przepisy mają ułatwić rolnikom sprzedaż żywności wytworzonej we własnym gospodarstwie, co było postulatem licznej grupy gospodarzy.

żywność, bezpieczna żywność, inspekcja bezpieczeństwa żywności

Rząd za ułatwieniem sprzedaży żywności przez rolników

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy ułatwiający rolnikom sprzedaż żywności z własnego gospodarstwa. Chodzi o projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników, przygotowany przez...

Z produktów pochodzących z własnej uprawy lub chowu rolnik będzie mógł wytworzyć np. szynki, kiełbasy, pasztety, masło, ser, dżemy, marynaty czy pierogi, i sprzedać je odbiorcy końcowemu, czyli np. turyście z miasta lub sąsiadowi.
 
Projektowana ustawa definiuje pojęcie "rolniczy handel detaliczny" oraz wskazuje Inspekcję Weterynaryjną, jako organ odpowiedzialny za nadzór nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego oraz żywności z produktów mieszanych (roślinno-mięsnych) wytwarzanych w ramach rolniczego handlu detalicznego.
 
Nadzór nad żywnością pochodzenia niezwierzęcego pozostanie natomiast w gestii Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 
Projekt powierza także organom Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych kompetencje do sprawowania nadzoru nad jakością handlową żywności znajdującej się w rolniczym handlu detalicznym.

Państwowa Inspekcja Bezpieczeństwa Żywności, bezpieczeństwo żywności, krzysztof jurgiel

Od pola do stołu. Żywność pod jedną kontrolą

W resorcie rolnictwa opracowana została koncepcja poprawy bezpieczeństwa żywności w Polsce. Planowane jest powołanie Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności. Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa poinformował, że projekt oparty jest na...
Minister rolnictwa wraz z ministrem zdrowia określi w rozporządzeniach: limity ograniczające rozmiar działalności prowadzonej przez jeden podmiot w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz wymagania higieniczne dla podmiotów prowadzących rolniczy handel detaliczny produktami pochodzenia zwierzęcego i żywnością złożoną.
 
Dla podmiotów prowadzących rolniczy handel detaliczny żywnością pochodzenia niezwierzęcego wymagania higieniczne będzie mógł określić w rozporządzeniu minister zdrowia.
 
Projektowana ustawa wprowadza także preferencje podatkowe dla podmiotów prowadzących rolniczy handel detaliczny. W uzasadnieniu do projektu napisano, że przewiduje się zwolnienie z podatku sprzedaży żywności do wysokości 20 tys. zł rocznie.
 
Znowelizowane przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2017 r. 
Poleć
Udostępnij