Od pola do stołu. Żywność pod jedną kontrolą

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
17-02-2016,11:45 Aktualizacja: 17-02-2016,12:26
A A A

W resorcie rolnictwa opracowana została koncepcja poprawy bezpieczeństwa żywności w Polsce. Planowane jest powołanie Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności.

Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa poinformował, że projekt oparty jest na zintegrowanym podejściu "od pola do stołu" i powinien stanowić bazę wyjściową do przeprowadzenia reform w sferze instytucjonalnej.
- Polegać to powinno na zintegrowaniu wszystkich procesów kontrolnych i monitorujących w całym łańcuchu żywnościowym. Konsekwencją takiego podejścia jest potrzeba skonsolidowania wszystkich instytucji zaangażowanych w nadzór nad tym łańcuchem - tłumaczył minister.

Jakub Olipra, Crédit Agricole, Organizacja Narodów Zjednoczonych ds Wyżywienia i Rolnictwa

Ceny żywności na świecie najniższe od prawie 7 lat

W styczniu żywność i napoje bezalkoholowe były o 0,1 proc. droższe niż o tej porze przed rokiem. Ale wskaźnik stawek wszystkich towarów i usług spadł o 0,7 proc., czyli bardziej niż w grudniu. W najbliższych miesiącach nie należy się...

W skład Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności mają wejść trzy inspekcje podległe resortowi rolnictwa (Inspekcja Weterynaryjna, Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych), a także w części swoich kompetencji Państwowa Inspekcja Sanitarna nadzorowana przez ministra zdrowia, a także Inspekcja Handlowa, funkcjonująca w ramach struktury Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

W opinii resortu rolnictwa skonsolidowanie inspekcji zapewni lepszą organizację pracy, optymalne wykorzystanie bazy laboratoryjnej, specjalistycznego sprzętu dotychczasowych inspekcji, a także ich zasobów kadrowych i majątkowych.

Połączenie inspekcji pozwoli na wyeliminowanie przypadków dublowania się lub nakładania kompetencji w niektórych obszarach objętych nadzorem, a jednocześnie nastąpi zintegrowanie różnych działań, które obecnie są rozproszone w wielu instytucjach.

- Powierzenie tych zadań jednej inspekcji, która całościowo będzie czuwała nad szeroko rozumianym bezpieczeństwem i jakością produktów, zapewni pełniejszą ochronę zdrowia i lepiej zabezpieczy interesy konsumentów - podkreślił szef resortu rolnictwa.

ekożywność, żywność ekologiczna, Certyfikowane produkty spożywcze

Żywność ekologiczna sprzedaje się coraz lepiej

Certyfikowane produkty zdobywają rynek w Polsce. Już w 2017 roku powinniśmy wydać na takei towary ponad miliard złotych. Wydatki na ekożywność rosną, ponieważ zwiększa się jej dostępność. W 2016 roku sprzedaż żywności ekologicznej może zwiększyć...

Dodał, że kluczową sprawą jest, aby połączyć wszystkie zadania związane z nadzorem w łańcuchu żywnościowym, a nie tylko te podległe resortowi rolnictwa.

Konsolidacja pozwoli ponadto na szybsze i kompleksowe przeprowadzenie kontroli u przedsiębiorcy zapobiegając zwielokrotnianiu ich poprzez dotychczasowe odrębne instytucje, co niejednokrotnie utrudnia prowadzenie działalności gospodarczej.

Zakłada się, że Państwowa Inspekcja Bezpieczeństwa Żywności będzie miała organy na poziomie centralnym, wojewódzkim i powiatowym. Za przyjęciem takiego "zhierarchizowanego modelu organizacyjnego" nowej inspekcji przemawia charakter jej zadań ukierunkowanych na zapewnienie bezpieczeństwa żywności, a w konsekwencji ochronę zdrowia i życia konsumentów.

Niezależnie od sposobu utworzenia inspekcji (przez przejęcie istniejących instytucji albo utworzenie nowej) zaproponowano, by minister rolnictwa powołał zespół ds. reformy instytucjonalnej na rzecz poprawy bezpieczeństwa żywności w Polsce. Zapewni to ciągłość działań konsolidowanych inspekcji przed formalnym powołaniem instytucji.

Przewiduje się, że nowa inspekcja zacznie funkcjonować od 1 stycznia 2017 roku.

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu