Rolnicy bardzo narażeni na choroby zawodowe. Kto i gdzie może je zgłosić?

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
22-02-2023,11:20 Aktualizacja: 22-02-2023,11:21
A A A

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w serwisie prewencyjnym wyjaśnia, jak wyglądają definicja i rozpoznanie choroby zawodowej oraz związane z tym procedury.

Codzienny wysiłek fizyczny, czasem trwający kilkanaście godzin na dobę, do tego intensywna praca umysłowa związana choćby z formalnościami, których w rolnictwie jest mnóstwo, a wszystko to okraszone sporą dawką stresu i obaw, co i ile na polach wyrośnie.

Centra Rehabilitacji Rolników KRUS, emerytura rolnicza, rehabilitaca lecznicza

Zdrowie najważniejsze. KRUS zachęca do korzystania z zabiegów

Od marca w Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS rozpoczną się turnusy dla osób uprawnionych do emerytury rolniczej, które będą trwały 21 dni oraz tygodniowe turnusy regeneracyjne dla opiekunów osób...

Do tego dochodzi narażenie na wiele czynników zewnętrznych, jak pyły, substancje chemiczne, pasożyty itp. To dola współczesnego rolnika, której konsekwencją mogą być choroby, także bardzo groźne.
Ze środowiska płyną już zresztą głosy, że coraz młodsi gospodarze mają spore problemy ze zdrowiem. Stąd warto poznać formalne kwestie związane z "rolniczymi" schorzeniami.

Choroba z wykazu

KRUS podkreśla, że definicję rolniczej choroby zawodowej podano w artykule 12 ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. Uważa się za nią powstałą w związku z pracą w gospodarstwie rolnym, jeżeli choroba objęta jest wykazem chorób zawodowych określonych w przepisach wydanych na podstawie Kodeksu pracy.

Za chorobę zawodową uważa się wymienioną w wykazie zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, zwanych "narażeniem zawodowym".

KRUS, kleszcze, borelioza, kleszczowe zapalenie mózgu, choroby zawodowe rolników

KRUS ostrzega rolników: Kleszcze mogą być aktywne nawet zimą!

Choć badania wskazują, że kleszcze są najbardziej aktywne od wiosny do późnej jesieni, to nawet zimą, gdy temperatura wzrośnie do ok. 5 stopni Celsjusza mogą atakować - przestrzega Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. To właśnie...

Wykaz chorób zawodowych oraz okres, w którym wystąpienie udokumentowanych objawów chorobowych upoważnia do jej rozpoznania pomimo wcześniejszego zakończenia pracy w narażeniu zawodowym, a ponadto sposób i tryb postępowania dotyczący zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych oraz podmioty właściwe w sprawie rozpoznawania chorób zawodowych określono w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 30 czerwca 2009 r.

Kluczowe orzeczenie

"Podejrzenie choroby zawodowej zgłasza się właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu i właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy, których właściwość ustala się według miejsca, w którym praca była wykonywana" - wskazuje Kasa.

Zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej może dokonać po pierwsze lekarz (w tym dentysta, który podczas wykonywania zawodu powziął takie podejrzenie u pacjenta), a po drugie sam rolnik-ubezpieczony, który podejrzewa, że występujące u niego objawy mogą wskazywać na taką chorobę.

Dalej właściwy państwowy powiatowy inspektor sanitarny wszczyna postępowanie, a w szczególności kieruje rolnika do jednostki orzeczniczej na badanie w celu wydania orzeczenia o rozpoznaniu choroby zawodowej albo o braku podstaw do tego.

Później na podstawie zebranego materiału dowodowego, a w szczególności na podstawie wspomnianego orzeczenia lekarskiego, inspektor wydaje decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej albo o odmowie. Od tej decyzji przysługuje odwołanie do państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, a gdyby i jego rozstrzygnięcie nie było satysfakcjonujące skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

"Prawomocna decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej jest podstawą od ubiegania się o świadczenia z ubezpieczenia społecznego rolników" - zaznacza KRUS

W 2022 roku odnotowano ogółem 194 zachorowania zakończone wypłatą jednorazowych odszkodowań z tytułu uszczerbku na zdrowiu lub śmierci rolników, w tym 162 zachorowania na boreliozę.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu