Resort usuwa kolejne bariery w obrocie ziemią rolną

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (em) | redakcja@agropolska.pl
05-04-2018,13:00 Aktualizacja: 05-04-2018,14:38
A A A

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi chce zlikwidować utrudnienia w dziedziczeniu i darowaniu ziemi bliskim, a przy okazji usuwa bariery w egzekucji oraz upadłości.

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano właśnie nową wersję projektu nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Dokument podczas konsultacji publicznych spotkał się z dużą krytyką. Resort postanowił zatem uwzględnić część uwag i przygotował nową wersję zmian - informuje "Rzeczpospolita".

KOWR, ziemia, nieruchomości rolne, sprzedaż ziemi, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

W tych przypadkach KOWR zgodzi się na sprzedaż ziemi

Wejście w życie 30 kwietnia 2016 r. ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw, nałożyło na Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa nowe zadania. Między innymi ustawowo...

Szczególną uwagę zwraca poluzowanie przepisów o egzekucji oraz upadłości. Ministerstwo wyłączyło spod działania ustawy nabycie nieruchomości rolnych w drodze postępowania egzekucyjnego lub upadłościowego.

Resort proponuje jednak wprowadzenie do przepisów bezpiecznika bowiem boi się, że Polacy zaczną masowo sprzedawać ziemię na licytacjach po to, by ominąć ograniczenia w obrocie ziemią, jakie przewidują przepisy.

Projekt przyznaje więc prawo pierwszeństwa dyrektorowi generalnemu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, który dzięki temu będzie mógł kupić nieruchomość od osoby, która w okresie 5 lat od nabycia nieruchomości od syndyka lub komornika będzie chciała ją sprzedać lub wnieść aportem do spółki.

Kolejna nowość  dotyczy sprzedaży ziemi przez rolnika. Dziś przez 10 lat od nabycia nie może jej sprzedać, chyba że zwolni go z tego zakazu sąd. Projekt przewiduje, że dyrektor generalny KOWR, a nie sąd, będzie decydować, czy gospodarz może sprzedać grunt tylko rolnikowi indywidualnemu przed upływem 5 lat od jego nabycia.

Resort chce również poprawić przepisy ograniczające obrót gruntami między bliskimi rolnika i listę zamierza uzupełnić o rodzeństwo, rodziców, synową, zięcia i pasierba.

Projekt ułatwia również podział majątku po rozwodzie. Teraz, by dostać ziemię, byli małżonkowie muszą albo być rolnikami indywidualnymi, albo uzyskać zgodę dyrektora generalnego KOWR. Zmiany przepisów przewidują, że takich ograniczeń nie będzie się stosowało przy podziale ziemi.
 

źródło: "Rzeczpospolita"

Poleć
Udostępnij
Skomentuj