Program 500 plus mało przyczynił się do rezygnacji z pracy

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
27-04-2017,14:30 Aktualizacja: 27-04-2017,14:50
A A A

Ankietowane przedsiębiorstwa zostały zapytane o ocenę tego programu z perspektywy zmian wynagrodzeń oraz potencjalnych przypadków rezygnacji z pracy. Badanie pokazuje, że zdecydowana większość z nich nie odnotowała wpływu programu na swoją politykę wynagrodzeń.

"Jedynie ok. 6 proc. przedsiębiorstw zadeklarowało związek zmian wynagrodzeń z wprowadzonymi świadczeniami. Prawie wyłącznie były to deklaracje o przyspieszeniu podwyżek płac" - napisano w badaniu. Najwyższy odsetek takich firm był obserwowany w handlu detalicznym.

program rodzina 500 plus, ministerstwo rodziny pracy i polityki społecznej, elżbieta rafalska, emerytury

Rząd będzie uszczelniał program 500 plus

Uszczelnienie programu 500 plus od 1 października, w tym doprecyzowanie przepisów dotyczących opieki naprzemiennej - zapowiedziała Elżbieta Rafalska, szefowa MRPiPS. - Żaden armagedon nam nie grozi - zapewnia odnosząc się do informacji, że w...

"Zrozumiałe wydaje się, że program wywołał przyspieszenie podwyżek płac w przedsiębiorstwach, których działalność skierowana jest przede wszystkim bezpośrednio do konsumentów, zarówno jeśli chodzi o firmy usługowe, jak i o przemysłowe. Szybszy wzrost wynagrodzeń wskutek programu 'Rodzina 500 plus' nastąpił głównie w przedsiębiorstwach, w których nasilała się presja płacowa i wydajność nie nadążała za wzrostem wynagrodzeń. Na ogół były to firmy w słabszej sytuacji, o gorszych perspektywach rozwoju, o wysokiej niepewności" - napisano w dokumencie.

Konieczność przyspieszania podwyżek płac wynikała prawie wyłącznie z rezygnacji z pracy, będących skutkiem programu "Rodzina 500 plus".

"O takich rezygnacjach z pracy, które z dużym prawdopodobieństwem można wiązać z wprowadzeniem programu 'Rodzina 500 plus' poinformowało ok. 14 proc. badanych firm. Były to także głównie firmy, których odbiorcami są konsumenci" - czytamy w raporcie.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj