Polski model łowiectwa pozostanie bez zmian

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
26-08-2019,10:30 Aktualizacja: 26-08-2019,10:37
A A A

Ministerstwo Środowiska zapewnia, że nie trwają żadne prace nad zmianą ustawy Prawo Łowieckie oraz modelu łowiectwa. A myśliwi wykonują ważne zadania w gospodarce leśnej, które są dobrze oceniane przez ministra Henryka Kowalczyka.

Oświadczenie resortu to odpowiedź "na nieprawdziwe doniesienia medialne". Nie sprecyzowano, o jakie publikacje chodzi, ale sporo wskazuje, że może chodzić o relacje z briefingu szefa rolniczego OPZZ Sławomira Izdebskiego.

asf w polsce, walka z asf w polsce, jan krzysztof ardanowski, odstrzał dzików, polski związek łowiecki

Ardanowski: myśliwi nie pomagają zwalczać ASF

- Wszystkie dotychczasowe analizy wskazują na to, że ASF przenoszony jest ze środowiska, w którym żyją dziki. Bez ich wybicia Polska nie poradzi sobie z chorobą - uważa Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa. Szef resortu zapewnił, że...

Mówił on wówczas o wypracowanej przez tę organizację koncepcji zmian Prawa łowieckiego.

Miałaby m.in. zostać utworzona Agencja Rozwoju Gospodarki Łowieckiej, która przejęłaby zadania od Polskiego Związku Łowieckiego.

Ministerstwo środowiska jednoznacznie podkreśla, że póki co nie ma planów rozpoczęcia prac legislacyjnych nad nowelizacją Prawa łowieckiego oraz w ogóle nad zmianą modelu i zasad funkcjonowania polskiego łowiectwa.

"Obecnie obowiązujący model łowiectwa opiera się na jednej organizacji łowieckiej - Polskim Związku Łowieckim, dzięki czemu możliwe jest właściwe realizowanie polityki państwa wobec dobra ogólnonarodowego, jakim są zwierzęta łowne. Aktualny model łowiectwa zapewnia również prawidłowe prowadzenie gospodarki łowieckiej. Jest on wzorcowy z punktu widzenia gospodarowania populacjami zwierzyny. Odpowiada też na potrzeby przyrodnicze, a także realizuje sprecyzowane cele w spójny i skoordynowany sposób" - przekonuje resort.

Nie ma możliwości zwalczenia ASF bez zreformowania gospodarki łowieckiej

Rolnicze OPZZ chce, by państwo przejęło kontrolę nad gospodarską łowiecką w Polsce - mówił we wtorek szef tej organizacji Sławomir Izdebski. Jego zdaniem bez głębokiej reformy łowiectwa nie uda się zwalczyć afrykańskiego pomoru świń. Jak...

Jednocześnie przypomina, że na gruncie ustawy z 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw wprowadzono szereg  mechanizmów istotnie wzmacniających nadzór ministra środowiska nad PZŁ oraz dyscyplinujących dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich w zakresie realizowania przez nich określonych w ustawie zadań.

Szef resortu może zlecać wykonywanie kontroli i wydawać zalecenia pokontrolne z obowiązkiem ich wykonania, a także żądać wszelkich wyjaśnień od organów PZŁ.

"Ponadto wszystkie uchwały podejmowane przez Krajowy Zjazd Delegatów PZŁ oraz Naczelnej Rady Łowieckiej są weryfikowane pod względem poprawności i zgodności z prawem oraz statutem, a minister środowiska w drodze decyzji administracyjnej może je uchylić lub uznać za nieważne" - czytamy w komunikacie.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu