Opłaty za pomoc rolnikom w ODR do likwidacji? Resort zajął jasne stanowisko

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
31-05-2022,9:20 Aktualizacja: 31-05-2022,9:33
A A A

W 2021 roku prawie co piąty rolnik, który składał wniosek o dopłaty bezpośrednie korzystał w tym zakresie z odpłatnej pomocy specjalisty z ośrodka doradztwa rolniczego (ODR). Opłaty nie zostaną zniesione.

W tej sprawie do resortu rolnictwa wystąpił poseł Konrad Frysztak (Koalicja Obywatelska), który podkreślił, że gospodarze z terenu powiatu radomskiego zwrócili mu uwagę na kwestię związaną z pobieraniem opłat przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego za pomoc przy wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie.

LODR w Końskowoli, Mariusz Golecki, Wiesław Orzędowski, pola doświadczalne

Prawie 40 hektarów na doświadczalne pola. Resort przekazał ziemię ODR

Nieruchomość o powierzchni 39,2 hektara przekazał Lubelskiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego w Końskowoli w imieniu Skarbu Państwa Mariusz Golecki, wiceminister rozwoju i technologii. Przekazanie ziemi odbyło się przy udziale Wiesława...

"Zdaniem rolników, opłata pobierana od lat przez MODR powinna zostać zlikwidowana lub czasowo zawieszona w związku z trudną sytuacją ekonomiczną w Polsce, która uderza w gospodarstwa rolne. Wprost chodzi tu o galopującą inflację, drożyznę, w tym również na rynku nawozów sztucznych oraz bardzo wysokie ceny paliw" - napisał w interpelacji parlamentarzysta, pytając, czy urzędnicy mają w planach likwidację opłat.

Anna Gembicka, wiceminister rolnictwa podkreśliła w odpowiedzi, że wszystkie ośrodki doradztwa rolniczego w Polsce świadczą odpłatnie usługi w zakresie wypełniania wniosków lub innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o przyznanie pomocy finansowanej lub współfinansowanej ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji krajowych i zagranicznych (na podstawie art. 4 ust. 4 pkt 5 Ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego).

Wysokość wynagrodzenia za wykonywanie ww. usług określa cennik zatwierdzany przez ministra, na wniosek dyrektora danej jednostki doradztwa rolniczego. Jednocześnie ośrodki doradztwa rolniczego (zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 4, w zw. z art. 4 ust. 3 ww. ustawy) udzielają również nieodpłatnie pomocy rolnikom i innym mieszkańcom obszarów wiejskich w zakresie ubiegania się o przyznanie pomocy publicznej.

Ardanowski liczy na większą aktywność ośrodków doradztwa rolniczego

Potrzebna jest duża aktywność ośrodków doradztwa rolniczego - mówił w czwartek podczas spotkania z szefami ODR-ów minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Jego zdaniem ośrodki doradztwa mają najlepszą wiedzę o potencjale...

"W 2021 r. prawie co piąty rolnik, który składał wniosek o dopłaty bezpośrednie, korzystał w tym zakresie z odpłatnej pomocy doradcy rolniczego zatrudnionego w publicznej jednostce doradztwa rolniczego. Opłata jest indywidualnie rozliczana przez rolnika, korzystającego z usługi, a więc nie może ona być ‘zawieszona’. Trudno też mówić o jej ‘likwidacji’, ze względu na fakt, że jeśli tego kosztu nie będą pokrywać usługobiorcy, to będzie musiał być pokryty z innych środków. A w przypadku publicznego doradztwa - środków z budżetu państwa, co w praktyce oznaczałoby przeniesienie tych kosztów na podatników" - przekonuje Gembicka.

Jak dodaje, zniesienie opłaty za pomoc przy wypełnianiu wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich przez ośrodki doradztwa rolniczego, zaburzyłoby również konkurencję na rynku usług doradczych i poskutkowało likwidacją wielu miejsc pracy w prywatnych podmiotach doradczych.

"W związku z powyższym uprzejmie informuję, że nie jest planowane zniesienie opłat za wypełnianie wniosków o dopłaty bezpośrednie przez pracowników jednostek doradztwa rolniczego" - podsumowuje wiceszefowa resortu rolnictwa.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj