NBP: 500+ do połowy 2017 roku pomoże gospodarce

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
15-03-2016,14:35 Aktualizacja: 15-03-2016,15:03
A A A

Dzięki programowi "Rodzina 500+" dynamika PKB od drugiego kwartału br. do połowy 2017 roku utrzymywać się będzie na podwyższonym poziomie - napisano w opublikowanej  projekcji NBP. Wzrost PKB w 2016 r. i 2017 r. wyniesie 3,8 proc., a w 2018 - 3,4 proc.

"Dynamika PKB w Polsce od II kw. 2016 r. do połowy 2017 r. utrzymywać się będzie na podwyższonym poziomie, do czego przyczyni się przyspieszenie tempa wzrostu konsumpcji gospodarstw domowych związane z wprowadzeniem programu Rodzina 500+. W dalszym horyzoncie projekcji, po wygaśnięciu wpływu tego czynnika na ścieżkę spożycia indywidualnego, wzrost gospodarczy obniży się do poziomu 3,4 proc. r/r, poniżej średniej wieloletniej" - głosi dokument.

program rodzina 500 plus, ministerstwo rodziny pracy i polityki społecznej, elżbieta Rafalska

Wnioski o 500 plus bezpłatne

Wnioski o świadczenia z programu 500 plus są darmowe, nie można żądać pieniędzy za pomoc w ich złożeniu lub wypełnieniu - mówi Elżbieta Rafalska, szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska. Również złożenie wniosku za pośrednictwem banku będzie...

Według NBP głównym motorem wzrostu PKB w horyzoncie projekcji pozostaną, obok konsumpcji, nakłady brutto na środki trwałe, przy ujemnym wkładzie eksportu netto do wzrostu.

"Krajowy wzrost gospodarczy, poza zwiększonymi transferami rodzinnymi, wspierany będzie przez wzrost dochodów do dyspozycji związany ze wzrostem płac, niskie ceny surowców energetycznych oraz historycznie niski poziom stóp procentowych. Popyt krajowy ograniczać może natomiast, zmniejszając pozytywny wpływ wymienionych powyżej czynników, wzrost kosztów obsługi kredytów w wyniku wprowadzenia podatku od niektórych instytucji finansowych" - napisano.

Z projekcji wynika, że ujemna obecnie luka popytowa, na przestrzeni 2016 roku domyka się, czemu sprzyja m.in. impuls fiskalny związany ze wzrostem zasiłków rodzinnych w ramach programu Rodzina 500+.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj