Ministrowie rozmawiali o strategii "Od pola do stołu"

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
22-04-2021,10:40 Aktualizacja: 22-04-2021,10:44
A A A

Szanse i wyzwania dla gospodarstw rolnych państw GV4+4 w świetle strategii "Od pola do stołu" były tematem wideokonferencji ministrów rolnictwa Grupy Wyszehradzkiej i krajów regionu - poinformował resort rolnictwa.

Gospodarzem spotkania był Grzegorz Puda i była to druga konferencja w ramach polskiego przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej. Spotkanie odbyło się w formacie poszerzonym o Bułgarię, Chorwację, Rumunię i Słowenię.

prezydencka Rada ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, jan krzysztof ardanowski, Krajowy Plan Odbudowy

Ardanowski: na rozwój obszarów wiejskich potrzeba więcej pieniędzy

Na rozwój obszarów wiejskich powinno być przeznaczone co najmniej 20 proc. środków z Krajowego Planu Odbudowy - uważa Jan Krzysztof Ardanowski, szef prezydenckiej Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich. W Pałacu...

Szef resortu, prezentując stanowisko naszego kraju, podkreślił, że podstawowym zadaniem rolnictwa jest produkcja żywności i zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego obywateli. Jego zdaniem w dalszych pracach na forum UE i krajowym, należy zapewnić, aby zaproponowana transformacja systemu żywnościowego nie ograniczyła produkcji rolnej we Wspólnocie i nie osłabiła konkurencyjności unijnego sektora rolnego.

- Ciężar realizacji ambitnych celów Strategii "Od pola do stołu" musi być równomiernie rozłożony na wszystkie ogniwa łańcucha, a odpowiedzialność nie może obciążać tylko producentów rolnych, w szczególności tych drobnych i średnich - zaznaczył polityk.

Puda uważa, że kluczowe znaczenie ma stworzenie takich mechanizmów wsparcia, które umożliwią gospodarstwom rolnym pełne wykorzystanie ich potencjału w zakresie przejścia na zrównoważone systemy żywnościowe.

W konkluzjach rozmów na ten temat ministrowie rolnictwa państw Grupy Wyszehradzkiej (Czech, Węgier, Polski i Słowacji) oraz Bułgarii, Chorwacji i Rumunii przyjęli deklarację w sprawie szans i wyzwań dla gospodarstw rolnych w świetle strategii "Od pola do stołu".

polityka spójności, obszary wiejskie, Alokacja środków ue

Na wsie trafia za mało środków z polityki spójności

Alokacja środków w ramach polityki spójności UE na obszary wiejskie stanowi zaledwie około jednej czwartej alokacji środków na obszary miejskie - wynika z analizy przygotowanej dla Parlamentu Europejskiego. Zdaniem...

Dokument podsumowuje wspólne postulaty naszego regionu w tym zakresie i zostanie przekazany przez polską prezydencję GV4 do Komisji Europejskiej, tak by w dalszych pracach mogła uwzględnić to stanowisko.

Drugim tematem rozmów były Plany Strategiczne Wspólnej Polityki Rolnej. Politycy wymienili się doświadczeniami na temat krajowych przygotowań oraz sposobu odniesienia się poszczególnych państw do rekomendacji KE.

Puda wyjaśnił, że Polska traktuje rekomendacje KE jako kierunek, w jakim trzeba zmierzać, chcąc realizować cele Zielonego Ładu. Minister oczekuje, że Komisja, oceniając ostateczną wersję naszego planu, będzie brała pod uwagę wyłącznie wymogi i cele określone w przepisach prawa.

- Nasze podejście do realizacji Zielonego Ładu zakłada wdrożenie interwencji I i II filaru, które odpowiadają na potrzeby związane z ograniczeniem stosowania nawozów i pestycydów, antybiotyków, a także transformację rolnictwa w kierunku gospodarki cyfrowej. Z jednej strony będą to instrumenty zachęcające do stosowania praktyk rolniczych poprawiających stan gleb, wód i powietrza, ograniczających zużycie wody. Z drugiej strony będzie to wsparcie inwestycyjne umożliwiające modernizowanie gospodarstw i stosowanie precyzyjnych technologii – poinformował minister.

Ministrowie dyskutowali też na temat działań prowadzących do zwiększenia organizacji sektora rolnego państw GV4+4. Stwierdzono, że konieczna jest współpraca rolników i tworzenie wspólnych struktur gospodarczych - m.in. w postaci grup lub organizacji producentów zdolnych sięgać po korzyści związane z ekonomią skali.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement
Advertisement