Ministrowie pomówią o oddłużaniu gospodarstw rolnych

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
05-06-2018,8:25 Aktualizacja: 05-06-2018,8:42
A A A

Pomoc rolnikom w oddłużeniu gospodarstw - to cel ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne, której projektem ma się zająć rząd.

Projekt ustawy określa zasady i warunki restrukturyzacji zadłużenia. Mają nią być objęte długi o charakterze pieniężnym, które powstały w związku z prowadzeniem działalności rolniczej obejmujące kapitał, odsetki i inne opłaty związane z obsługą zadłużenia.

długi rolników, zadłużenie przedsiębiorstw rolnych, krir, ministerstwo rolnictwa

Nowa ustawa ma pomóc rolnikom w oddłużeniu gospodarstw

W konsultacjach społecznych jest projekt ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne. Ma on mają pomóc rolnikom w oddłużeniu gospodarstwa. Resort rolnictwa przygotował przepisy dotyczące oddłużenia...

Restrukturyzacja może dotyczyć osób fizycznych (rolników) lub prawnych, które od co najmniej trzech lat prowadziły działalność rolniczą i są niewypłacalne w rozumieniu przepisów ustawy Prawo upadłościowe albo są zagrożone niewypłacalnością w rozumieniu przepisów ustawy Prawo restrukturyzacyjne.

Dane Krajowego Rejestru Długów (KRD) wskazują, że w ostatnich latach zadłużenie mieszkańców wsi niepokojąco wzrosło. Ponad 20 proc. tych zobowiązań dotyczy banków i instytucji finansowych.

Możliwości restrukturyzacji zadłużenia prowadzonej na podstawie Prawa restrukturyzacyjnego stwarzają szansę częściowej redukcji zadłużenia.

Natomiast projektowana ustawa umożliwi natychmiastową spłatę „starego” - częściowo zrestrukturyzowanego we wcześniejszym postępowaniu restrukturyzacyjnym - zadłużenia, ale tylko związanego z prowadzeniem działalności rolniczej - napisano w uzasadnieniu do projektu.

Modernizację gospodarstw rolnych, produkcja prosiąt, produkcja mleka krowiego, produkcja bydła mięsnego, arimr

Nawet 900 tys. zł można dostać na inwestycje w modernizację gospodarstw

Od 28 czerwca do 27 lipca rolnicy będą mogli ubiegać się o pomoc na inwestycje w "Modernizację gospodarstw rolnych" związane z produkcją prosiąt, mleka krowiego czy bydła mięsnego. O pomoc mogą starać się rolnicy, których...

Z danych banków współpracujących z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wynika, że problemy ze spłatą kredytów bankowych (na kwotę 158 mln 640 tys. zł) ma 1690 producentów rolnych.

Wsparcie producentów rolnych, zgodnie w projektem ustawy, umożliwi im spłatę zadłużenia bez zgody wierzycieli na restrukturyzację zadłużenia producenta rolnego, gdyż nie będzie powodowało zmniejszenia kwot długu do spłaty.

Przepisy projektowanej ustawy nie mogą być jednak zastosowane do podmiotu prowadzącego gospodarstwo rolne, znajdującego się w likwidacji czy upadłości, albo wobec którego toczy się postępowanie restrukturyzacyjne.

Projekt proponuje kilka form pomocy w oddłużeniu gospodarstwa. ARiMR będzie mogła udzielać dopłat do oprocentowania bankowych kredytów restrukturyzacyjnych oraz pożyczek na spłatę zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwo rolne, znajdujące się w trudnej sytuacji ekonomicznej.

Restrukturyzacja małych gospodarstw, prow 2014-2020, arirm, wsparcie dla rolnictwa

Małe gospodarstwa będą mogły ubiegać się o wsparcie

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosił termin rozpoczęcia i warunki ubiegania się o przyznanie pomocy na "Restrukturyzację małych gospodarstw". Wnioski można składać od 18 czerwca do 17 lipca. Wsparcie...

A Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa będzie udzielał gwarancji spłaty bankowych kredytów restrukturyzacyjnych, a także będzie mógł przejąć zadłużenie podmiotów prowadzących gospodarstwo rolne.

Wniosek o pomoc będzie musiał złożyć - do ARiMR lub KOWR - sam zainteresowany. Jego pozytywne rozpatrzenie będzie zależało m.in. od możliwości finansowych instytucji. W przypadku wniosku o kredyt restrukturyzacyjny podmiot prowadzący gospodarstwo rolne składa go w banku kredytującym, z którym ARiMR będzie miała podpisaną umowę o współpracy. Oprocentowanie kredytu restrukturyzacyjnego dla banku będzie korzystniejsze od innych kredytów preferencyjnych, ze względu na to, że udzielany będzie podmiotowi, który utracił płynność finansową.

Warunkiem udzielenia pomocy będzie przedstawienie planu restrukturyzacji gospodarstwa rolnego zatwierdzonego przez właściwy wojewódzki ośrodek doradztwa rolniczego. W planie restrukturyzacji gospodarstwa rolnego określona będzie kwota kredytu lub pożyczki niezbędna do odzyskania płynności finansowej, umożliwiająca zapewnienie długotrwałej zdolności gospodarstwa rolnego do konkurowania na rynku rolnym.

pomoc dla zadłużonych gospodarstw, błonie, krzysztof jurgiel, mazowsze, polski związek łowiecki, walka z asf w polsce

Rząd wprowadzi ustawę o pomocy dla zagrożonych gospodarstw

Wprowadzimy ustawę, pomagającą gospodarstwom rolnym, w zakresie spłaty części odsetek bankowych - powiedział w Błoniu Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa. Mówił też o problemach z Polskim Związkiem Łowieckim, który nie pomaga w...

Przewidziano też rozwiązania dla właścicieli gospodarstw rolnych, którzy zdecydują o ich przekazaniu do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w zamian za przejęcie zadłużenia gospodarstwa rolnego przez KOWR. Taka osoba będzie mogła korzystać z prawa pierwszeństwa do: dzierżawy przekazanych do Zasobu Nieruchomości Rolnych lub ich zakupu, ale nie wcześniej niż po upływie pięciu lat od dnia przejęcia tych gruntów.

Na pomoc dla zadłużonych rolników będą potrzebne dodatkowe środki budżetowe. W projekcie ustawy na ten cel przewidziano 140 mln zł w 2018 r. i ponad 329 mln zł w 2019 r.

Program pomocy zostanie notyfikowany Komisji Europejskiej na okres do końca 2020 roku. W razie potrzeby kontynuowania programu poza 2020 rok notyfikacja zostanie ponowiona - poinformowano w uzasadnieniu do projektu ustawy.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj