Ministrowie mają różne zdanie na temat kontroli żywności

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
30-11-2016,8:40 Aktualizacja: 30-11-2016,9:06
A A A

Projekty ustaw dotyczący połączenia inspekcji nadzorujących bezpieczeństwo i jakość żywności w jedną instytucję trafią pod obrady rządu na przełomie roku - poinformował Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa. Szef resortu zdrowia nadal przeciwny jest włączeniu inspekcji sanitarnej do nowej struktury.

Ministerstwo rolnictwa przygotowuje dwa projekty w tej sprawie. Jeden to ustawa o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności, a drugi wprowadzający te przepisy. Dokumenty powinny być uchwalone do marca 2017 r. Od 1 marca ma bowiem zostać powołany pełnomocnik ds. konsolidacji inspekcji. Nowa inspekcja rozpocznie działalność od 1 stycznia 2018 r.

żywność, bezpieczna żywność, kontrola żywności, środki ochrony roślin, psor

Żywność z Polski i Europy jest bezpieczna

Aż 97 proc. próbek żywności dostępnej w Europie było wolne od pozostałości środków ochrony roślin lub zawierało jedynie śladowe ich ilości - informuje w najnowszym raporcie Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności. Przedstawiciele...

- Najważniejszym celem zakładanej przebudowy systemu bezpieczeństwa żywności jest stworzenie zintegrowanego nadzoru i efektywnej kontroli w całym łańcuchu produkcyjnym i żywnościowym, "od pola do stołu" - tłumaczył szef resortu rolnictwa.

Zakłada się, że działające obecnie inspekcje zostaną połączone w jedną - Państwową Inspekcję Bezpieczeństwa Żywności (PIBŻ). Chodzi o: Inspekcję Weterynaryjną (IW), Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN), Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS), Inspekcję Handlową (IH) oraz Państwową Inspekcję Sanitarną (PIS). Przy czym te dwie ostatnie połączone będą w części, w jakiej sprawują nadzór nad bezpieczeństwem żywności.

Obecnie inspekcje podlegają trzem różnym instytucjom: ministerstwom rolnictwa oraz zdrowia oraz Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Na szczeblu wojewódzkim nadzoruje te służby 16 wojewodów. Ponadto służby te, zatrudniające 13 tys. osób, finansowane są z różnych części budżetowych i w sumie dysponują kwotą 1,8 mld zł.
sprzedaż żywności przez rolnika, sprzedaż żywności, żywność, sejm

Rolnik będzie mógł łatwiej sprzedać żywność. Sejm przyjął ustawę

Sejm przyjął w środę ustawę ułatwiającą rolnikom sprzedaż żywności z własnego gospodarstwa. W myśl nowych przepisów rolnik będzie mógł sprzedać produkty wytworzone przez siebie. Przychody z tego tytułu do 20 tys. zł będą zwolnione z...

- Konsolidacja będzie się opierać na zasadzie równoprawności zadań, kompetencji oraz pracowników tworzących nową inspekcję - zapewnił Jurgiel. Według niego nowa inspekcja będzie posiadała spionizowaną strukturę. Finansowanie PIBŻ będzie się odbywało w ramach jednej części budżetowej. Jednolity budżet pozwoli na racjonalizację wydatków i lepsze wykorzystanie posiadanych środków.

Szef Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS) Marek Posobkiewicz zabierając głos w imieniu ministra zdrowia powiedział, że jest on nadal przeciwny włączeniu PIS do nowo tworzonej instytucji. Zaznaczył, że produkcja żywności rodzi różne zagrożenia i wymaga stałej kontroli. Jednak sposób kontrolowania bezpieczeństwa żywności może być różny.

- W UE są kraje, gdzie jest jedna inspekcja, ale są i takie, gdzie jest ich kilka - zauważył. Podkreślił, że UE nie narzuca sposobu kontroli żywności. Dodał, że Państwowa Inspekcja Sanitarna podległa ministrowi zdrowia została powołana m.in. do sprawowania nadzoru nad warunkami zdrowotnymi żywności i żywienia.
żywność, łańcuch dostaw żywności, komisja europejska, bruksela, phil hogan

Eksperci: Bruksela powinna wspierać rolników w łańcuchu dostaw żywności

Na szczeblu UE potrzeba nowych przepisów dotyczących nieuczciwych praktyk handlowych, by wesprzeć rolników w łańcuchu dostaw żywności - wynika z zaprezentowanego w Brukseli raportu grupy ekspertów ds. rynków rolnych. -...

Posobkiewicz zauważył, że minister zdrowia przedstawił już w lipcu swoje stanowisko w tej sprawie. - I do tej pory zdania nie zmienił, iż oba projekty ustaw budzą duże wątpliwości z uwagi na fakt, że zakładają odebranie ministrowi zdrowia koordynacji w zakresie bezpieczeństwa żywności, a także rozbicie struktur Państwowej Inspekcji Sanitarnej i zmniejszenie jej uprawnień w zakresie bezpieczeństwa żywności i żywienia. Minister wyraził swoje negatywne stanowisko - poinformował.

Jak mówił Posobkiewicz, "z punktu widzenia zdrowia konsumentów istotne jest to - jak jest to obecnie, by minister zdrowia, mający do dyspozycji podległe mu służby, był odpowiedzialny za koordynację bezpieczeństwa żywności, w tym wydawanie przepisów prawnych i podejmowanie właściwych i proporcjonalnych działań, których priorytetem zawsze będzie zdrowie konsumentów.

Wiceminister rolnictwa Ewa Lech poinformowała, że projekty dotyczące nadzoru nad bezpieczeństwem żywności zostały poddane szerokim konsultacjom. - Jest wiele uwag i obecnie w resorcie trwają prace nad zmianą tych projektów - powiedziała. Zapewniła, że nowe projekty przed wysłaniem ich do rządu trafią do konsultacji międzyresortowych.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj