Miliardy złotych na powiatowe i gminne drogi

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Łukasz Pawłowski PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
04-11-2020,12:20 Aktualizacja: 04-11-2020,12:25
A A A

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych oraz niektórych innych ustaw, zwiększający dofinansowanie do funduszu o 3 mld zł.

"Priorytetem rządu jest budowa spójnego układu komunikacyjnego kraju. Nie uda się to bez rozwoju i poprawy jakości sieci dróg lokalnych, dlatego kolejny raz poszerzamy zakres rządowego wsparcia dla dróg samorządowych. Dodatkowe 3 mld zł przeznaczymy na dofinasowanie budowy obwodnic na drogach wojewódzkich oraz budowy, remontów i modernizacji dróg w dużych miastach" - powiedział Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury cytowany w komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu.

drogi publiczne, drogi gruntowe, nawierzchnia gruntowa, ruchu pojazdów ciężkich

Drogi gruntowe wyjątkiem. Rząd przyjął ustawę

Na drogach publicznych możliwy będzie ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 tony bez konieczności uzyskiwania zezwoleń. Jedynym wyjątkiem będą charakterystyczne zwłaszcza dla obszarów wiejskich drogi...

Dodatkowe wsparcie ma przyczynić się do pobudzania aktywności gospodarczej przedsiębiorców i skuteczniejszej walki ze skutkami kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią COVID-19.

CIR poinformowało, że obok dotychczasowych zadań, fundusz będzie finansował także budowę obwodnic na drogach wojewódzkich, budowę lub remont dróg w największych miastach oraz zadania polegające na poprawie bezpieczeństwa pieszych na przejściach.

Dodano, że rząd chce dofinansować budowę obwodnic na drogach wojewódzkich, na których odbywa się ruch tranzytowy. Na zadania te zostaną przeznaczone ok. 2 mld zł.

Zmieniona ma być też nazwa Funduszu Dróg Samorządowych na Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, który będzie dofinansowywał budowę, przebudowę lub remont dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych w największych ośrodkach miejskich, czyli zarządzanych przez prezydenta miasta na prawach powiatu będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa. Na zadania te przeznaczone zostanie ok. 1 mld zł.

Fundusz Dróg Samorządowych, drogi lokalne, andrzej adamczyk, ministerstwo infrastruktury

Rząd podzielił pieniądze na lokalne drogi. Ile dostaną województwa?

3,2 mld zł zaplanowano na wsparcie w 2021 roku zadań powiatowych i gminnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Ministerstwo Infrastruktury zaakceptowało podział środków na lokalne trasy, a więc kluczowe m.in. dla rolników....

Samorząd województwa będzie mógł otrzymać dofinansowanie zadania obwodnicowego albo miejskiego w wysokości do 80 proc. kosztów jego realizacji. W przypadku zadań obwodnicowych ostateczna kwota przyznanych środków nie może być większa niż 100 mln zł, a w przypadku zadań miejskich - 30 mln zł.

W funduszu wyodrębniona zostanie - w ramach zadań powiatowych i gminnych - podkategoria zadań polegająca wyłącznie na poprawie bezpieczeństwa pieszych na przejściach.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po siedmiu dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

W 2019 r. w ramach Funduszu Dróg Samorządowych dofinansowanych zostało 1 tys. 149 zadań powiatowych na kwotę 1,7 mld zł i 3 tys. 131 zadań gminnych na 2,1 mld zł. W br. dofinansowane zostaną z kolei 623 zadania powiatowe na ponad 1,2 mld zł i 1 tys. 674 zadania gminne na prawie 1,5 mld zł.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj