Rząd podzielił pieniądze na lokalne drogi. Ile dostaną województwa?

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
10-07-2020,12:10 Aktualizacja: 10-07-2020,13:00
A A A

3,2 mld zł zaplanowano na wsparcie w 2021 roku zadań powiatowych i gminnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Ministerstwo Infrastruktury zaakceptowało podział środków na lokalne trasy, a więc kluczowe m.in. dla rolników.

Andrzej Adamczyk, szef resortu podkreśla, że rządowy program, jakim jest FDS, trzeba ocenić jako mechanizm stabilny, obliczony na wiele lat. Umożliwia finansowanie także dużych, wieloletnich inwestycji, czasami odkładanych przez samorządy.

wypadki z udziałem ciągników rolniczych, wypadki na drogach, krus

Rolnicy giną na drogach. Najczęściej, gdy jadą do urzędów

Na przestrzeni 5 ostatnich lat ponad 300 osób ubezpieczonych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uległo wypadkom komunikacyjnym, w tym aż 40 ze skutkiem śmiertelnym. Co ciekawe, najczęściej dochodziło do takich zdarzeń podczas...

- W ciągu 10 lat jednostki samorządu terytorialnego otrzymają dofinansowanie w łącznej wysokości 36 mld zł. Takie rozwiązanie stanowi bodziec do przyspieszenia budowy bezpiecznej, spójnej oraz nowoczesnej sieci dróg lokalnych oraz przyczynia się do realnego wzrostu konkurencyjności regionów – zaznacza minister.

Resort dokonuje podziału środków FDS na dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i dróg gminnych na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów na poszczególne województwa.

Następnie w terminie do 14 dni od otrzymania informacji o wysokości środków wojewodowie ogłaszają nabory wniosków na 2021 rok.

"Dofinansowanie z FDS dla zadań powiatowych i gminnych jest uzależnione od dochodów jednostek samorządu terytorialnego: im niższy dochód własny, tym większa wartość dofinansowania, przy czym maksymalne może wynieść do 80 proc. kosztów realizacji zadania" - przypomina Ministerstwo Infrastruktury.

Podział środków w ramach FDS na 2021 r. wygląda tak:

 • województwo dolnośląskie: limit na dofinansowanie zadań, realizowanych przez samorządy województwa, wyniesie 129 mln 429 tys. 324,20 zł, a limit na dofinansowanie zadań wieloletnich wynosi 52 mln 477 tys. 145,42 zł
 • województwo kujawsko-pomorskie: odpowiednio 151 mln 959 tys. 803,54 zł i 61 mln 612 tys. 132,78 zł
 • województwo lubelskie: 264 mln 527 tys. 293,87 zł i 107 mln 252 tys. 644,28 zł
 • województwo lubuskie: 83 mln 188 tys. 003,87 zł i 33 mln 728 tys. 592,83 zł
 • województwo łódzkie: 144 mln 282 tys. 465,03 zł i 58 mln 499 tys. 354,34 zł
 • województwo małopolskie: 179 mln 352 tys. 779,23 zł i 72 mln 718 tys. 620,26 zł
 • województwo mazowieckie: 302 mln 175 tys. 445,40 zł i 122 mln 517 tys. 94,86 zł
 • województwo opolskie: 57 mln 244 tys. 375,36 zł i 23 mln 209 tys. 743,45 zł
 • województwo podkarpackie: 164 mln 225 tys. 168,96 zł i 66 mln 585 tys. 127,65 zł
 • województwo podlaskie: 199 mln 415 tys. 204,18 zł o 80 mln 852 tys. 934,48 zł
 • województwo pomorskie: 125 mln 817 tys. 989,92 zł i 51 mln 12 tys. 929,21 zł
 • województwo śląskie: 140 mln 584 tys. 142,97 zł i 56 mln 999 tys. 868,92 zł
 • województwo świętokrzyskie: 144 mln  840 tys. 886,04 zł i 58 mln 725 tys. 766,26 zł
 • województwo warmińsko-mazurskie: 168 mln 542 tys. 871,56 zł i 68 mln 335 tys. 741,03 zł
 • województwo wielkopolskie: 228 mln 680 tys. 98,96 zł i 92 mln 718 tys. 391,92 zł
 • województwo zachodniopomorskie: 105 mln 447 tys. 998,91 zł i 42 mln 753 tys.  912,27 zł

"W 2019 r. na realizację dróg lokalnych przeznaczono w sumie 6 mld zł, natomiast w 2020 r . 3,2 mld zł. Środki pozwalają na dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu blisko 9,5 tys. km dróg lokalnych" - wylicza resort infrastruktury.

Wsparcie rządowe w 2020 r. uzyskało 2 tys. 297 zadań, w tym 623 powiatowe i 1 tys. 674 gminne. Planowana jest budowa, przebudowa lub remont 3tsy. 467 km dróg: 1 tys. 708 km powiatowych i 1 tys. 759 km gminnych.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu