KOWR wspiera monitoring suszy rolniczej

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: KOWR (em) | redakcja@agropolska.pl
19-08-2020,14:25 Aktualizacja: 19-08-2020,14:38
A A A

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa udostępnił geoserwis, którego celem jest wsparcie administracji w monitorowaniu suszy rolniczej. Projekt bazuje na ogólnodostępnych i darmowych danych satelitarnych.

Budowa geoserwisu jest odpowiedzią na zmianę procedury szacowania strat suszy w 2020 r. i komplementarnym narzędziem dla Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej opracowanego przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa IUNG-PIB.

ubezpieczenie upraw, ubezpieczenie budynków rolnych, Aleksandra Staszewska, rzecznik finansowy

Rolnicy skarżą się na ubezpieczycieli

Ponad 300 wniosków o interwencję w sprawie ubezpieczeń rolników trafia rocznie do Rzecznika Finansowego. Najczęściej dotyczą nieprawidłowości w ubezpieczeniu upraw oraz budynków rolnych, a chodzi o zaniżanie kwot odszkodowań....

Geoserwis dostępny jest dla autoryzowanych użytkowników - przedstawicieli administracji publicznej, w tym w szczególności urzędów wojewódzkich. Ma wesprzeć i ułatwić proces oceny strat w plonach w wyniku oddziaływania suszy.

- Dostarcza dwóch głównych funkcjonalności: przeglądu map dla obszaru kraju, z możliwością analizy wybranej jednostki przestrzennej (województwo, powiat, gmina) oraz pojedynczego pola uprawowego/pól danego producenta rolnego a także generowanie raportów - powiedział Wojciech Kędzia, zastępca dyrektora generalnego KOWR.

Geoserwis prezentuje dwa rodzaje map: mapy warunków wzrostu upraw opracowane na podstawie danych satelitarnych, a więc prezentujących realne warunki wzrostu upraw (mapy archiwalne i bieżące) oraz mapy oceny redukcji plonów, prezentujące sugerowany poziom utraty plonów wybranych upraw w wyniku wystąpienia suszy w okresach największego zapotrzebowania na wodę tych upraw.

wody polskie, krir, Lokalne  Partnerstwa ds. Wody, przemysław daca

Pilotażowy program ma ograniczyć skutki suszy na terenach wiejskich

Powstał pomysł stworzenia pilotażowego programu kształtowania zasobów wodnych na terenach rolniczych i tworzenia Lokalnych Partnerstw ds. Wody, koordynowany przez ministerstwo rolnictwa - poinformowała Krajowa Rada Izb Rolniczych. Państwowe...

Dodatkowo geoserwis umożliwia wygenerowanie czterech rodzajów raportów, dostosowanych do potrzeb odbiorców końcowych.  

Raporty mają na celu dostarczenie informacji statystycznej oraz map, dedykowanych obszarowi całego kraju, województw, powiatów i gmin, jak również dla pojedynczych pól uprawowych i pól należących do wybranych producentów rolnych.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa badając suszę rolniczą w 2020 r. realizuje drugi innowacyjny projekt oparty o dane teledetekcji satelitarnej.

W 2019 r. KOWR wykonał badania naukowe i prace rozwojowe w ramach projektu "Wykorzystanie teledetekcji do zarządzania Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa - etap pilotażowy". W latach 2021-2023 planuje budowę Systemu Satelitarnego Monitorowania Upraw Rolnych w Polsce.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj