Pilotażowy program ma ograniczyć skutki suszy na terenach wiejskich

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
12-08-2020,10:30 Aktualizacja: 12-08-2020,10:36
A A A

Powstał pomysł stworzenia pilotażowego programu kształtowania zasobów wodnych na terenach rolniczych i tworzenia Lokalnych Partnerstw ds. Wody, koordynowany przez ministerstwo rolnictwa - poinformowała Krajowa Rada Izb Rolniczych.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jest administratorem niemal wszystkich wód powierzchniowych śródlądowych w kraju.

susza rolnicza, raport ung, niedobory wody, klimatyczny bilans wodny

Susza rolnicza ustępuje. Niedobór wody głównie w jednym krańcu Polski

Na większości obszaru Polski nie ma już suszy rolniczej, jednak niedobór wody nadal występuje na terenie Polski północno-zachodniej. Na suszę najbardziej narażony jest rzepak - informuje Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa....

Jednak poza tym obszarem, którymi zarządza są też niezagospodarowane cieki, rowy melioracyjne, czy np. drenaże. Znajdują się na obszarach prywatnych - m.in. rolników indywidualnych lub spółek wodnych.

Jak wyjaśnia KRIR, jest problem z ich odpowiednim zagospodarowaniem oraz utrzymaniem. Dlatego powstał pomysł stworzenia pilotażowego programu kształtowania zasobów wodnych na terenach rolniczych i tworzenia Lokalnych Partnerstw ds. Wody, koordynowany przez resort rolnictwa.

"Celem Lokalnych Partnerstw dw. Wody jest więc stworzenie odpowiednich warunków i pola do współpracy pomiędzy podmiotami, które mają wpływ na gospodarkę wodną na tych terenach. Spotkania mają przynieść nie tylko diagnozę aktualnej sytuacji, ale też rozwiązania korzystne zarówno dla środowiska naturalnego, jak i dla rolników czy innych mieszkańców" - zaznaczają izby rolnicze.

Pod koniec ubiegłego tygodnia odbyło się spotkanie zarządu rolniczego samorządu z Przemysławem Dacą, prezesem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Tematem rozmów była bieżąca sytuacja gospodarowania wodą, a szczególnie przeciwdziałanie skutkom suszy, przy pomocy retencji korytowej.

pieniądze, krir, spółki wodne, działalność spółek wodnych

Składki na spółki wodne powinna pobierać gmina

Krajowa Rada Izba Rolniczych wystąpiła do ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marka Gróbarczyka o "unormowanie działania spółek wodnych". Temat spółek wodnych wraca jak bumerang na różnego...

KRIR zaznacza, w związku z realizacją programu retencji korytowej, każdy Zarząd Zlewni (a jest ich w Polsce 50), wskazał na swoim obszarze cieki wodne, które mają największe znaczenie dla produkcji rolnej.

Następnie wśród nich wytypowano do zrobienia - wyremontowania lub wybudowania - 627 urządzeń wodnych, takich jak jazy czy zastawki. Dzięki temu retencja ma się zwiększyć o ok. 32 mln m3 wody. Program ma być zrealizowany w ciągu trzech najbliższych lat. Budżet to 157 mln zł, z czego ok. 60 mln zł będzie wydanych już w tym roku.

Program już ruszył, podpisano pierwszą umowę PGW Wody Polskie z gminami dotycząca współfinansowania odbudowy jazu w miejscowości Perzyny w gminie Zbąszyń (woj. wielkopolskie).

Partnerstwa zostaną przetestowane na razie w wybranych powiatach. Na zakończenie pilotażu powstanie raport, w którym zostanie podsumowane, jakie jest zapotrzebowanie na wodę.

Równolegle do Lokalnych Partnerstw, PGW Wody Polskie prowadzi w całym kraju spotkania z rolnikami, których tereny znajdują się "pod wpływem" państwowych urządzeń wodnych. Omawiane są na nich kwestie dostępności wody na danym terenie.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement