Koniec ze spalaniem w piecach śmieci czy opon. Będzie wielka wymiana

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (zac) | redakcja@agropolska.pl
30-09-2017,8:15 Aktualizacja: 30-09-2017,9:49
A A A
Ponad 26,5 tys. nieekologicznych pieców zostanie wymienionych w domach całej Małopolski. Zostaną zastąpione spełniającymi najwyższe normy kotłami na węgiel, gaz, biomasę i paliwa stałe, co w znaczny sposób wpłynie na ograniczenie smogu w całym województwie.
 
Na ten cel przeznaczono aż 295 mln zł ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO).

- 18 z 22 najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie znajduje się w Polsce, 8 z nich to miasta z Małopolski. W naszym województwie w ciągu roku kilkakrotnie są przekraczane dopuszczalne poziomy pyłu PM10 i PM2,5 oraz poziomu benzo(a)pirenu. Tylko w zeszłym roku stężenie średnioroczne pyłu zawieszonego PM10 przekroczyło o 42 proc. poziom dopuszczalny, pyłu PM2,5 - o ponad połowę, a benzo(a)pirenu - aż 9-krotnie - podkreśla znaczenie walki z zanieczyszczeniem powietrza wicemarszałek Wojciech Kozak.

smog, zanieczyszczenie powietrza, walka ze smogiem, Bank Światowy, Komisja Europejska

Bank Światowy i Komisja Europejska pomogą walczyć ze smogiem

Starania województwa małopolskiego o czystsze powietrze kolejny raz zostały dostrzeżone na arenie międzynarodowej. Po projekcie LIFE, teraz Małopolska zostało partnerem Banku Światowego i Komisji Europejskiej przy realizacji projektu...
- Zdecydowanie ma to negatywny wpływ na zdrowie mieszkańców, bo w Małopolsce każdego roku z powodu smogu umiera przedwcześnie nawet 4 tys. osób - dodaje.

Najwięcej pieców zostanie wymienionych w gminach wchodzących w skład metropolii krakowskiej. Wsparcie w wysokości 90,6 mln zł pozwoli pozbyć się prawie 9,2 tys. starych pieców (z czego w samym Krakowie aż 8 tys.).

Na nowe piece mogą też liczyć mieszkańcy Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego (ponad 3 tys. urządzeń zostanie wymienionych dzięki ponad 36,5 mln zł), Sądecczyzny (4,3 tys. pieców dzięki ponad 50 mln zł), ziemi tarnowskiej (ponad 4,1 tys. pieców za kwotę przekraczającą 47 mln zł) oraz Małopolski Zachodniej (ponad 3 tys. pieców za ponad 33 mln zł z RPO).

Czystszym powietrzem odetchną też osoby odwiedzające jesienią i zimą Tatry - kotły zostaną wymienione na Podhalu, gdzie dzięki dotacji wysokości ponad 37,5 mln zł zainstalowanych zostanie ponad 2,8 tys. nowych pieców.

- Stare piece to jeden z głównych problemów w walce o czyste powietrze - w naszym regionie używa się ok. 540 tys. kotłów na paliwa stałe, które mają ponad 5 lat. Każdego roku przybywa też 12 tys. pozaklasowych, najgorszych kotłów, które emitują do powietrza szkodliwe pyły - mówi wicemarszałek Stanisław Sorys.

uchwała antysmogowa, Małopolska, województwo małopolskie, smog, wymiana pieców

Małopolska walczy ze smogiem. Tysiące pieców do wymiany

W połowie maja samorząd województwa małopolskiego wystosował do szefów sklepów budowlanych z całego regionu apel, aby ci wycofali ze sprzedaży piece i kominki niezgodne z uchwałą antysmogową, która od 1 lipca obowiązuje...
- Dzięki dofinansowaniu z RPO, w domach jedno- i wielorodzinnych Małopolski stare i nieprzyjazne środowisku piece zostaną zastąpione spełniającymi wymogi tzw. ekoprojektu kotłami na biomasę, paliwa gazowe, nowoczesnymi piecami węglowymi oraz źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii - podkreśla Sorys.

Dzięki dofinansowaniu z RPO wysokości 500 tys. zł w 41 domach Muszyny i okolic, przestarzałe i niesprawne piece zostaną wymienione na nowoczesne kotły gazowe. Unijne wsparcie pozwoli też na organizację wydarzeń, za sprawą których zwiększy się świadomość ekologiczna mieszkańców, w tym zwłaszcza dzieci. Najmłodsi mieszkańcy Muszyny i okolic mogą bowiem liczyć na udział w spektaklach teatralnych o tematyce ekologicznej. 

Przypomnijmy, że wymiana starych kotłów to tylko jedno z wielu działań podejmowanych przez województwo na rzecz poprawy jakości powietrza w Małopolsce.

smog, zanieczyszczenie powietrza, jakość powietrza, walka ze smogiem, ministerstwo środowiska, ministerstwo energii

Walka ze smogiem. Ministerstwo krytykuje... ministerstwo

W sprawie rozporządzenia dotyczącego jakości paliw możliwy jest kompromis - wynika z wypowiedzi Krzysztofa Tchórzewskiego, ministra energii. Resortowi zarzuca się opieszałość w walce o dobrą jakość powietrza w Polsce.  Radio RMF FM...
Głównym działaniem samorządu było wprowadzenie regulacji antysmogowych obejmujących cały region, które ograniczają powstawanie nowych źródeł emisji zanieczyszczeń. Z kolei dzięki wsparciu Komisji Europejskiej wysokości 42 mln zł z 55 małopolskimi gminami podjęto współpracę w ramach projektu LIFE, w którym do dyspozycji mieszkańców są specjalnie przeszkoleni ekodoradcy.

Udzielają oni informacji na temat wszystkich proekologicznych projektów, w tym przede wszystkim pomagając w otrzymaniu dotacji na wymianę pieców. Jednym z warunków w staraniach o otrzymanie dofinansowania było przeprowadzenie przez właścicieli domów bezpłatnego audytu energetycznego (także finansowanego ze środków RPO) oraz termomodernizacja budynku, w którym piec ma zostać zainstalowany - informuje biuro prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement
Advertisement