Kolejna odsłona "ochrony zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego"

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
29-05-2023,17:40 Aktualizacja: 29-05-2023,17:43
A A A

Stworzenie aktualnego profilu zagrożeń dla zdrowia publicznego wynikających z występowania istotnych chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych oraz skażeń żywności pochodzenia zwierzęcego i pasz – jest konieczne w ocenie resortu rolnictwa.

Stąd stworzony przezeń projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego”. Znalazł się on w rządowym wykazie prac legislacyjnych i programowych.

spurek, uchwała, rezolucja, europoseł, hodowla zwierząt

Francuski europoseł ostro o inicjatywie Sylwii Spurek ws. hodowli zwierząt: "pełna bzdur"

Fermy zwierząt zamieniają życie tysięcy Europejczyków w piekło, bo z powodu smrodu ludzie nie mogą wyjść na spacer z dziećmi ani otworzyć okien. Fermy powodują rozwój wirusów i bakterii - pisze europosłanka Sylwia Spurek...

Konieczne aktualne dane

W ocenie jego autorów niezbędne jest dostarczenie danych pozwalających na uznanie Polski jako kraju wolnego od groźnych chorób i postrzeganie produkowanej w Polsce żywności pochodzenia zwierzęcego jako bezpiecznej, a przez to umożliwienie jej eksportu na rynek wspólnotowy i rynki państw trzecich. Ponadto celem uchwały jest dokumentowanie statusu występowania chorób zakaźnych zwierząt, w tym groźnych dla ludzi chorób odzwierzęcych (zoonoz) oraz rejestracja występowania substancji niedozwolonych w żywności pochodzenia zwierzęcego i substancji niepożądanych w paszach, co jest obowiązkiem kraju, jako państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

„Ciągłe monitorowanie i analiza wyników badań są podstawą określenia zagrożeń dla zdrowia ludzi i zagrożeń szerzenia się chorób zakaźnych zwierząt. Analizy takie prowadzone są przez poszczególne państwa członkowskie, a dane są przekazywane do opracowań zbiorczych przez Komisję Europejską” – podkreślono w opisie uchwały.

Jak w nim zaznaczono, ze względu na to, że występowanie określonych jednostek chorobowych w populacji zwierząt oraz pojawienie się skażeń żywności są procesami dynamicznymi, o dużej zmienności, dla opracowania wiarygodnych analiz niezbędne jest posługiwanie się aktualizowanymi co roku danymi. Dostarczanie ich jest zadaniem stającym przed służbami weterynaryjnymi poszczególnych krajów. Program wychodzić ma naprzeciw tym potrzebom. Jego celem jest dostarczenie aktualnych danych o występowaniu na terytorium Polski skażeń żywności pochodzenia zwierzęcego, występowania chorób odzwierzęcych oraz istotnych z punku widzenia epizootycznego chorób zakaźnych zwierząt.

wilk, drapieżnik, populacja, wataha, krir, samorząd rolniczy

Samorząd rolniczy apeluje: Zmieńmy status ochrony wilka

Zarząd Krajowej Rasy Izb Rolniczych (KRIR) zwrócił się do minister klimatu i środowiska Anny Moskwy o podjęcie działań mających na celu zmianę statusu wilka. Chodzi o uproszczenie procedur odstrzału, co pozwoli na realny wpływ na regulację...

Sytuacja epidemiologiczna zmienna

„Istotną cechą Programu jest jego ciągła realizacja od 2004 r., co umożliwia wywiązywanie się Polski z obowiązków nałożonych na nią przepisami Unii Europejskiej. Dodatkowo, umożliwia to analizę tendencji występowania zagrożeń i przez to jest cennym narzędziem dla oceny ryzyka w obszarach objętych badaniami. Do tej pory zrealizowano cztery edycje Programu. W piątej edycji Programu, na lata 2024-2028, zaplanowano realizację 58 zadań badawczych, które zostały ujęte w trzech grupach tematycznych:
(1) kontrola występowania substancji niedozwolonych w żywności pochodzenia zwierzęcego i substancji niepożądanych w paszach,
(2) zdrowie publiczne: ocena występowania chorób odzwierzęcych,
(3) ochrona zdrowia zwierząt: ocena stanu występowania chorób zakaźnych zwierząt gospodarskich i wolno żyjących oraz panel szkoleniowy realizowany w ramach Programu, uwzgledniający bieżące informacje w zakresie: ochrony zdrowia zwierząt, bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego, zapewnienia konkurencyjności produkcji zwierzęcej w Polsce oraz zasad bioasekuracji” – wskazano w uzasadnieniu do uchwały.

Ponadto zapewniono w nim, że przy opracowywaniu tej edycji Programu uwzględniono zmieniającą się sytuację epidemiologiczną, przepisy krajowe i Unii Europejskiej odnoszące się monitorowania zagrożeń, a także nowo pojawiające się zagrożenia, jak np.: choroba guzowata skóry bydła czy zakażenia herpeswirusem owiec typu 2.

Poleć
Udostępnij
KDK GARZYN 2023 - ZOBACZ RELACJĘ!