K-PIR: zakaz sprzedaży ziemi się nie sprawdził

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
09-12-2020,12:30 Aktualizacja: 09-12-2020,12:33
A A A

Obowiązujący przez blisko 5 lat zakaz sprzedaży ziemi państwowej nie spełnił oczekiwań rolników, zwłaszcza w zakresie powiększania powierzchni gospodarstw rodzinnych - ocenia Zarząd Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej.

Rolniczy samorządy negatywnie zaopiniował projekt ustawy o zmianie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw, który zakłada przedłużenie moratorium na zbywanie państwowej ziemi na kolejne 5 lat.

sprzedaż państwowej ziemi, Zasoby Własności Rolnej Skarbu Państwa, dzierżawa ziemi, sprzedaż ziemi

Sprzedaż ziemi wstrzymana do 2026 roku. Jest projekt ustawy

Skuteczność tegorocznych przetargów na dzierżawę państwowej ziemi, mierzona liczbą przetargów rozstrzygniętych w stosunku do odbytych, wyniosła 72 proc. W przypadku sprzedaży było to 20 proc. Jak niedawno pisaliśmy, rząd zaplanował w...

"Zdecydowana większość dzierżaw  z zasobów państwowych odbywa się w trybie przetargów ograniczonych, co wyraźnie faworyzuje gospodarstwa większe, mocniejsze ekonomiczne. Przetargi ofertowe, dające teoretyczną szansę dzierżawy średnim i małym gospodarzom stanowią symboliczny udział w całym procesie dzierżaw. Są organizowane przez KOWR niechętnie z uwagi na skomplikowane przepisy oraz długi okres potrzebny do ich rozstrzygania" - pisze w opinii Ryszard Kierzek, prezes K-PIR.

W ocenie rolniczego samorządu kuriozalnym wydaje się być stwierdzenie przytoczone w uzasadnieniu przez projektodawcę, że "dzierżawa cieszy się znacznie większym zainteresowaniem wśród rolników indywidualnych niż sprzedaż". To oczywiste, skoro obowiązuje ustawowy zakaz sprzedaży gruntów państwowych (za wyjątkiem małych działek).

"Nie dostrzegamy również, aby ustawa przyczyniła się do stabilizacji czy wyhamowania cen gruntów rolnych. Jej wpływ na ceny gruntów rolnych jest minimalny, czego dowodem są informacje uzyskane z KOWR  i przedstawione w uzasadnieniu. Wynika z nich, że ceny ziemi rolnej w ostatnich trzech latach mają tendencję wzrostową. Projektodawca wyciąga całkowicie mylne wnioski, twierdząc, że cel jakim była stabilizacja cen gruntów rolnych został osiągnięty, zauważając przy tym, że w roku 2019 nastąpił skokowy wzrost, aż o 4500 złotych za 1 ha" - wskazuje Ryszard Kierzek.

Według K-PIR, utrzymanie zakazu sprzedaży ziemi państwowej w kolejnych 5 latach nie będzie - choć tak uważa ustawodawca - antidotum na to niekorzystne zjawisko. Zakaz ograniczać będzie bowiem podaż ziemi, a tym samym spowoduje wzrost jej ceny.

"Takie są odwieczne prawa rynku i żadna ustawa ich nie zmieni" - podsumowuje szef K-PIR.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement Advertisement