Jest strategia zrównoważonego rozwoju wsi

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
11-05-2018,10:30 Aktualizacja: 11-05-2018,10:50
A A A

Stabilny ekonomicznie, społecznie i środowiskowo sektor rolno-spożywczy oraz zagospodarowanie obszarów wiejskich jako atrakcyjnego miejsca zamieszkania, pracy i rekreacji - to cel Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa 2020, którą zaprezentował resort rolnictwa.

Ministerstwo przygotowało sektorową strategię zrównoważonego rozwoju wsi i rolnictwa, która została dostosowana do Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

krzysztof jurgiel, wiśniowa, świętokrzyskie, handel ziemią, sprzedaż detaliczna, rozwój obszarów wiejskich

Jurgiel zapewnia: cały rząd dba o rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich

- Nasze działania koncentrujemy na poprawie jakości życia na obszarach wiejskich. Chcemy poprawić pozycję rolnika - zapewniał w Waśniowie (woj. świętokrzyskie) Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa. Podczas spotkania z mieszkańcami szef resortu...

- Uwzględnia nowe uwarunkowania społeczno-gospodarcze, przygotowania do nowej perspektywy finansowej UE m.in. dot. wspólnej polityki rolnej po 2010 r. - poinformował Ryszard Zarudzki, wiceminister rolnictwa.

Zaznaczył, że po przygotowaniu wszystkich dziewięciu strategii sektorowych przez inne resorty, będzie można zakończyć pracę nad Pakietem dla obszarów wiejskich, który będzie dokumentem wdrażającym projekty ministerstwa rolnictwa, jak m.in. platforma żywnościowa czy "Polska smakuje".

- Planowane zakończenie prac nad Pakietem - to koniec czerwca. Ale już obecnie prowadzone są prace nad niektórymi projektami - powiedział polityk.

- W Strategii zidentyfikowano 19 trendów m.in. jest to zmiana uwarunkowań międzynarodowych, zmiany środowiskowe i klimatyczne, demograficzne i społeczne, postępująca koncentracja w produkcji i w handlu rolno-spożywczym, szybki rozwój technologii - wyliczał wiceminister.

protesty rolników, wielkopolska, białystok, łódzkie, Unia Warzywno-Ziemniaczana, eksport warzyw

Resort gotowy do rozmów. Dialog zamiast protestów

Ministerstwo rolnictwa jest otwarte na rozmowy z rolnikami, wszystkie propozycje są szczegółowo analizowane - informuje resort. Miejscem dialogu o sprawach rolnictwa i wsi jest Rada Dialogu Społecznego w Rolnictwie, a nie ulica. W środę w...

Dokument wskazuje na kluczowe wyzwania. Do najważniejszych można zaliczyć wzrost dochodów w rolnictwie i konkurencyjność produkcji rolnej, zmniejszenie różnic w rozwoju poszczególnych regionów, zapewnienie zrównoważonego rozwoju rolnictwa, a także efektywne zarządzanie rozwojem wsi i rolnictwa.

Strategia wyznacza ponadto cztery kierunki interwencji. Są to: opłacalność produkcji, jakość życia i środowiska na obszarach wiejskich, pozarolnicze miejsca pracy i aktywne społeczeństwo, sprawna administracja rolna.

Zarudzki przypomniał, że wśród projektów strategicznych Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju 21 z nich znajduje się w gestii resortu rolnictwa i 63 projekty w innych resortach. Dlatego też tak istotne jest uaktualnianie.

To pozwoli na najbardziej racjonalne wykorzystanie wszelkich, dostępnych środków pochodzących z różnych polityk. Wiceminister podkreślił, że rozwój rolnictwa nie jest więc tylko sprawą resortu rolnictwa, ale także innych resortów, a więc odpowiada za to cały rząd.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement