Jeden program dla szkół. Będą inne zasady dostaw owoców, warzyw i mleka

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
22-06-2017,8:05 Aktualizacja: 22-06-2017,8:25
A A A

Wdrożenie nowego programu dostarczania do szkół mleka, warzyw i owoców od roku szkolnego 2017/18, to główne założenie nowelizacji ustawy o Agencji Rynku Rolnego, którą  pozytywnie zaopiniowała sejmowa komisja rolnictwa.

Podczas posiedzenia odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz zmianie niektórych innych ustaw, którego autorem jest resort rolnictwa.

program dla szkół, Mleko w szkole, Owoce i warzywa w szkole, kowr, arr, rząd

Owoce, warzywa i mleko trafią do szkół na innych zasadach

Rząd zaakceptował projekt nowelizacji ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych, który m.in. stwarza podstawy do wdrożenia od roku szkolnego 2017/18 nowego programu dostarczania do szkół...

Jacek Bogucki, wiceminister rolnictwa projekt wynika z potrzeby stworzenia nowych podstaw prawnych niezbędnych do wdrożenia nowego programu dostarczanie owoców i warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych tzw. programu dla szkół, od roku szkolnego 2017/18. Przypomniał, że program dla szkół zastąpi dwa dotychczasowe programy "Mleko w szkole" oraz "Owoce i warzywa w szkole".

Od 1 września agencją płatniczą realizującą zadania Unii Europejskiej w Polsce będzie jedynie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Tego dnia zacznie także działać Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR), który zastąpi zlikwidowane: Agencję Rynku Rolnego (ARR) i Agencję Nieruchomości Rolnych (ANR).

Zatem od 1 września ARiMR będzie odpowiedzialna za nowy program dla szkół, ale zadania agencji płatniczej dotyczące jego realizacji od tego dnia będą wykonywane przez KOWR jako zadania delegowane (zgodnie z ustawą o ARiMR)".

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, anr, arr, arimr, agencje rolne, ministerstwo rolnictwa, zbigniew babalski

Babalski tworzy KOWR. Najtrudniejsze sprawy personalne

Zbigniew Babalski, wiceminister rolnictwa został pełnomocnikiem do spraw utworzenia Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa - poinformował w poniedziałek Krzysztof Jurgiel, szef resortu rolnictwa. Nowa agencja rolna ma rozpocząć pracę od 1 września....

Z kolei minister rolnictwa będzie odpowiedzialny za przygotowanie i przekazanie Komisji Europejskiej strategii dotyczącej wdrażania nowego programu dla szkół.

Ponadto projekt doprecyzowuje przepisy ustawy dotyczące obowiązku zawierania pisemnych umów na dostarczanie produktów rolnych mających na celu wzmocnienie pozycji producentów - zmienią przepisy dotyczące obowiązkowego zawierania umów między producentem (rolnikiem) a nabywcą produktów rolnych przy każdej transakcji.

- Wyłączamy z obowiązku dostawy bezpośrednie oraz producentów będących członkami zorganizowanych osób prawnych, rolniczy handel detaliczny, a więc te wszystkie formy handlu, przy których zawieranie umów jest bardzo trudne - wyjaśnił.

Oprócz formy pisemnej zawarcia umowy między producentem (rolnikiem) a nabywcą, dopuszczono formę elektroniczną i dokumentową. Okres przechowywania umów został określony na 2 lata.

ministerstwo rolnictwa, KOWR, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, ustawa, prawo, ARR, ANR, ARiMR, projekt ustawy KOWR

Agencje do likwidacji. Dni ANR i ARR są policzone

Utworzenie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR), który ma przejąć zadania Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR) oraz część kompetencji Agencji Rynku Rolnego (ARR), zakładają projekty ustaw przygotowane przez resort rolnictwa. W efekcie...

Zróżnicowano również wysokość kar za nabycie produktów rolnych. Bez umowy (pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej) będzie to 10 proc. wartości transakcji, a gdy umowa będzie wadliwa do 5 proc. 

Zgodnie z projektem zróżnicowane zostały także kary za brak umowy. - Odpowiadamy na większość wniosków organizacji zrzeszających rolników, producentów, przedsiębiorców z branży rolno-spożywczej - dodał wiceminister.

Trzecia grupa zmian dotyczy przepisów wprowadzających Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) w podziale kompetencji pomiędzy Agencją Rynku Rolnego, a Krajowym Ośrodkiem. Proponuje się, by monitorowanie rynku mleka było zadaniem KOWR, a nie agencji oraz aby działania w zakresie programu pszczelarstwa były wykonywane także przez KOWR.

Projekt doprecyzowuje także przepisy określające przypadki w jakich nie stosuje się zasad konkurencyjnego wyboru wykonawców.

Nowe regulacje mają wejść w życie po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem przepisów dotyczących KOWR, które zaczną obowiązywać od 1 września 2017 r.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu