Jak to jest z wykorzystywaniem starych opon w gospodarstwach? Resort odpowiada izbom

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
21-02-2023,9:25 Aktualizacja: 21-02-2023,9:33
A A A

Resort klimatu i środowiska wyjaśnił, jak wyglądają kwestie prawne związane z wykorzystywaniem odpadów, jakimi są zużyte opony, m.in. w gospodarstwach rolnych. Stanowisko określił jednak jako niewiążące dla innych organów, które rozstrzygają takie sprawy.

W opisywanym przez nas wystąpieniu samorząd rolniczy podkreślał, że rolnicy od lat stosują zużyte ogumienie z aut i maszyn do obciążania pryzm kiszonkowych. Jednocześnie wymaga się od nich - o czym głośnio zrobiło się dopiero w ostatnim czasie - uzyskania zezwolenia na przetworzenie odpadów.

Zezwolenie na użycie opon w gospodarstwie. Trzeba zmienić "chore" prawo

Stosowanie opon do obciążania pryzm kiszonkowych to powszechna praktyka w gospodarstwach. Niezbędne jest jednak zezwolenie - przypomina Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza. W-MIR przygotowuje wystąpienie w tej sprawie do Ministerstwa Klimatu i...

Rolnicy wnioskowali o likwidację wymogu, bo procedury są czasochłonne, kosztochłonne i tak naprawdę zbędne. Ustosunkowując się do wątpliwości, Ministerstwo Klimatu i Środowiska przedstawiło stanowisko oraz informację w zakresie wykorzystania opon zakwalifikowanych jako odpady.

Co do zasady, wykorzystywanie opon zakwalifikowanych jako odpady, jako obciążników do przykrywania pryzm z kiszonką, na gruncie ustawy o odpadach będzie kwalifikowane jako odzysk. Przy czym ustawa nie zawiera szczególnych zasad postępowania z takim odpadem, a więc będą miały generalnie zastosowanie ogólne zasady postępowania z odpadami.

Możliwość nie dla wszystkich

"Należy jednocześnie wskazać, że możliwość poddawania odpadów odzyskowi zależy między innymi od statusu podmiotu, który chce ten proces przeprowadzać. W przypadku odpadów o kodzie 16 01 03 (zużyte opony) możliwość zgodnego z prawem odzysku takich odpadów zależy od tego, czy podmiot prowadzący odzysk jest przedsiębiorcą, czy osobą fizyczną lub jednostką organizacyjną niebędącymi przedsiębiorcami" - wskazał resort.

opony, zużyte opony, odpad, kara administracyjna, kiszonki, pryzmy kiszonek, PFHBiPM, Leszek Hądzlik, produkcja mleka

Hodowcom grożą wysokie kary za obciążanie kiszonek zużytymi oponami

Hodowcy bydła, którzy obciążają pryzmy kiszonkowe starymi oponami bez odpowiedniego zezwolenia, mogą zostać ukarani wysoką karą finansową. Hodowcy bydła, którzy wykorzystują stare zużyte opony w celu obciążania pryzm kiszonek,...

Wyjaśnił, że osoby fizyczne i jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami wykorzystujące odpady na potrzeby własne, należą do kategorii podmiotów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów. Mogą poddawać odzyskowi jednak tylko takie rodzaje odpadów, jakie zostały określone w rozporządzeniu, o którym mowa w art. 27 ust. 10 ustawie o odpadach.

Te o kodzie 16 01 03 (zużyte opony) nie zostały wymienione w dokumencie. Oznacza to, że ani osoby fizyczne, ani jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami, nie mogą zgodnie z prawem prowadzić odzysku tego rodzaju odpadów.

Stanowisko nie jest wiążące

Przedsiębiorcy mogą prowadzić odzysk na ogólnych zasadach, co m.in. oznacza, że mają obowiązek uzyskać zezwolenie na przetwarzanie odpadów.

"Dodatkowo warto dodać, że odpady o kodzie 16 01 03 (zużyte opony) zostały przewidziane w rozporządzeniu ministra środowiska z 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami, co oznacza, że przetwarzanie tego typu odpadów jest możliwe zarówno w instalacjach jak i, przy zachowaniu warunków określonych ww. rozporządzeniu, poza instalacjami. Rozporządzenie przewiduje między innymi możliwość prowadzenia odzysku poza instalacją zużytych opon w procesie R11 i wykorzystanie ich jako odbijaczy, na placach zabaw, boiskach, w ogródkach czy też właśnie do zabezpieczania pryzm kiszonkowych" - wylicza ministerstwo.

W przypadku przedsiębiorców procedura uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów w postaci zużytych opon nie różni się od innych przypadków, w których konieczne jest uzyskanie zezwolenia. W związku z tym obecnie nie są planowane zmiany legislacyjne w tym zakresie.

Te "suche" wyjaśnienia w zasadzie skazują rolników na każdorazowe staranie się o zezwolenia na używanie starych opon, co wymaga czasu i pieniędzy. Jednocześnie nie gwarantuje pełnej ochrony prawnej. Resort klimatu i środowiska na koniec zaznacza bowiem, że jego pismo ze stanowiskiem "nie stanowi wiążącej wykładni prawa i nie jest wiążące dla organów administracji orzekających w sprawach indywidualnych".
 

Poleć
Udostępnij