Zezwolenie na użycie opon w gospodarstwie. Trzeba zmienić "chore" prawo

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
31-10-2022,14:40 Aktualizacja: 31-10-2022,14:43
A A A

Stosowanie opon do obciążania pryzm kiszonkowych to powszechna praktyka w gospodarstwach. Niezbędne jest jednak zezwolenie - przypomina Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza.

W-MIR przygotowuje wystąpienie w tej sprawie do Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Póki co przypomina, że zużyte opony są odpadem (zgodnie z przepisami rozporządzenia z 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów), które należy klasyfikować do kodu 16 01 03.

opony, zużyte opony, odpad, kara administracyjna, kiszonki, pryzmy kiszonek, PFHBiPM, Leszek Hądzlik, produkcja mleka

Hodowcom grożą wysokie kary za obciążanie kiszonek zużytymi oponami

Hodowcy bydła, którzy obciążają pryzmy kiszonkowe starymi oponami bez odpowiedniego zezwolenia, mogą zostać ukarani wysoką karą finansową. Hodowcy bydła, którzy wykorzystują stare zużyte opony w celu obciążania pryzm kiszonek,...

W przepisach rozporządzenia ministra środowiska z 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami określono rodzaje odpadów oraz warunki ich odzysku. Zgodnie z zapisami tego aktu prawnego, zużyte opony powinny być poddane procesowi odzysku R11 i mogą zostać powtórnie wykorzystane m.in.:

  • jako odbijacze
  • na placach zabaw, boiskach i w ogródkach
  • jako obciążniki do zabezpieczenia pryzm kiszonkowych

Posiadacz odpadów chcący wykorzystać opony (np. jako obciążniki do pryzm kiszonkowych) powinien jednak wystąpić z wnioskiem o uzyskanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów poza instalacjami.

"Zgodnie z przepisami Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach, posiadaczem odpadów jest wytwórca odpadów lub osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, będąca w posiadaniu odpadów. Za posiadacza odpadów ustawa uznaje również władających powierzchnią ziemi w stosunku do odpadów znajdujących się w obrębie nieruchomości" - zaznacza W-MIR.

opona, krir, stare opony

Opony i folie zalegają w gospodarstwach. KRIR interweniuje

O pomoc w rozwiązaniu problemu z odbiorem zużytych opon oraz styropianu budowlanego i folii zwróciła się do ministra rolnictwa Krajowa Rada Izb Rolniczych. W jej ocenie brak możliwości zdania zużytych opon oraz styropianu budowlanego jest...

Wskazuje, że organem właściwym do wydania zezwolenia jest starosta, a na terenach zamkniętych - regionalny dyrektor ochrony środowiska właściwy ze względu na miejsce przetwarzania odpadów.

Wspomniany wniosek w zakresie przetwarzanie odpadów powinien zawierać m.in.:

  • numer identyfikacji podatkowej (NIP) posiadacza odpadów
  • wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do przetwarzania
  • określenie masy odpadów poszczególnych rodzajów poddawanych przetwarzaniu i powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku
  • oznaczenie miejsca przetwarzania odpadów
  • oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie przetwarzania odpadów

"Do wniosku o wydanie przedmiotowego zezwolenia należy dołączyć zaświadczenie o niekaralności posiadacza odpadów za przestępstwa przeciwko środowisku. Przetwarzanie odpadów bez wymaganego zezwolenia, to zgodnie z art. 194 ust. 4 Ustawy o odpadach czyn, za który wymierza się administracyjną karę pieniężną w wysokości od 1 000 zł do 1 000 000 zł" - ostrzega warmińsko-mazurski samorząd rolniczy.

Komentujący ten komunikat Izby internauci - nie przebierając w słowach - wskazywali, że trzeba zmienić to "chore" prawo, by rolnikom nie komplikować pracy procedurami i formalnościami, których niespełnienie może ich zrujnować.

"Lepiej po lasach niech leżą te opony, zamiast pozwolić je swobodnie użytkować rolnikom na pryzmach" - ironizowali gorzko komentujący użytkownicy sieci.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 6/2022

Hoduj z głową świnie:

-Pieniądze na ogrodzenie

-Co z ceną za tuczniki

-Włókno w paszy dla zdrowia

-Odchów prosiąt po nowemu

-Co zamiast tlenku cynku?

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 1/2023

Hoduj z głową bydło:

-Dobre kiszonki to tańszy opas

-Hodowla i ekonomia

-Stymulacja odporności cieląt

-Zasuszenie samo się nie zrobi

-Stado bydła w telefonie

 

PRENUMERATA