Izby Rolnicze będą uczestniczyć przy sprzedaży ziemi

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
24-01-2015,13:30 Aktualizacja: 24-01-2015,13:34
A A A

Konsultowanie zmian w procedurach sprzedaży ziemi oraz zasięganie opinii przy sprzedaży państwowych gruntów określają zasady współpracy ustalone pomiędzy Agencją Nieruchomości Rolnych i Krajową Radą Izb Rolniczych.

Dokument podpisali prezes ANR Leszek Świętochowski oraz szef izb Wiktor Szmulewicz.

"Strony wyraziły wolę współpracy przy realizacji zadań Agencji związanych z prywatyzacją nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w zakresie konsultowania, zasięgania opinii oraz uzgadniania z izbami rolniczymi kwestii dotyczących procedur sprzedaży nieruchomości z Zasobu" - napisała ANR w komunikacie.

Chodzi m.in. o zasięganie przez agencję opinii izb rolniczych w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieruchomości zabudowanych o powierzchni powyżej 100 hektarów; uzgadniania z izbami rolniczymi wystawiania do sprzedaży gruntów niezabudowanych, których powierzchnia jest większa niż 150 proc. średniej gospodarstwa w danym województwie oraz gruntów o powierzchni od 1 do 5 ha w trybie przetargów nieograniczonych, czyli takich, w których mogą uczestniczyć także nie rolnicy.

Agencja i izby zgodziły się, że do komisji przetargowych, w przetargach ograniczonych przeznaczonych dla osób zamierzających utworzyć bądź powiększyć gospodarstwa rodzinne będą delegowani przedstawiciele KRIR.

Ponadto reprezentant tej organizacji będzie mógł wnioskować o odstąpienie ANR od przetargu ograniczonego w związku z uzasadnionymi wątpliwościami odnośnie osób mających w nim uczestniczyć.

Szmulewicz wyjaśnił PAP, że na wniosek izb rolniczych agencja będzie organizowała przetargi ograniczone ofert pisemnych na sprzedaż ziemi na podstawie ustalonych przez obie strony kryteriów. Izby będą mogły także opiniować nabywców gruntów, którzy starają się o rozłożenia ich raty.  

Izby już wcześniej brały udział w komisjach przetargowych. Umożliwiały im to zmienione przepisy prezesa ANR ws. obrotu ziemią. Taka decyzja została podjęta w styczniu 2013 r. pod wpływem ustaleń zawartych między ówczesnym szefem resortu rolnictwa Stanisławem Kalembą, a kierownictwem ANR i protestującymi rolnikami z woj. zachodniopomorskiego.

- Podpisany teraz dokument dodatkowo gwarantuje izbom udział w procesie sprzedaży państwowej ziemi - tłumaczył Szmulewicz.

Chodzi głównie o protesty, jakie miały miejsce w województwie zachodniopomorskim. Protestujący, którzy kilkakrotnie w ostatnich miesiącach blokowali drogi, zarzucali ANR m.in., że sprzedaje polską ziemię podstawionym osobom i w rezultacie trafia ona do obywateli obcych państw. Obecnie protest w tej sprawie trwa w Starogardzie Szczecińskim.

Minister rolnictwa Marek Sawicki poproszony o skomentowanie tego protestu powiedział: - Protesty w zachodniopomorskim, to nie jest nowa sprawa, ciągnie się ona od wielu lat, ale to co mnie niepokoi, że ciągle tam mamy zarzuty o sprzedaż ziemi obcokrajowcom, czego materiały i kontrole nie potwierdzają.

Szef resortu zauważył, że liderzy tych protestów "z tej ziemi korzystają hojnie". Dodał, że w 2013 i 2014 r. niektórym z nich nie tylko przedłużono, ale także poszerzono zakres umów dzierżawnych i korzystanie z ziemi agencyjnej. - Czasami mam wrażenie, że jest to protest w interesie własnym, a nie w interesie publicznym - powiedział Sawicki.

W 2014 r. ANR zorganizowała ponad 56 tys. przetargów na sprzedaż gruntów oraz 7 tys. na dzierżawę. Obecnie w dzierżawie jest 1,09 mln ha gruntów, głównie na terenie województw: zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj