Ile kosztował hektar państwowej ziemi? Znamy dane za 2021 rok

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
28-05-2022,10:00 Aktualizacja: 31-05-2022,13:01
A A A

W 2021 roku sprzedano nieruchomości rolne z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (ZWRSP) o powierzchni 3 566 ha za 177 mln 156 tys. zł.

Jeśli chodzi o nieruchomości nierolne - jak wynika z danych resortu rolnictwa - od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. powierzchnia sprzedanych z ZWRSP wyniosła 1 301,9 ha, a przychody wyniosły 536 mln 284 tys. zł. Ogółem przychody ze sprzedaży mienia ZWRSP w ubiegłym roku wyniosły 751 mln 413 tys. zł.

kowr, grunt, ziemia

KOWR użyczy ziemię rolnikom

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa udostępni w formie użyczenia rolnikom i byłym pracownikom ppgr nierozdysponowane działki znajdujące się w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa. Użyczenie jest szczególną formą zagospodarowania...

Średnia cena sprzedaży gruntów rolnych i nierolnych z ZWRSP to: dla gruntów rolnych - 41 836 zł za 1 ha, dla gruntów nierolnych - 511 000 zł za 1 ha. Wpływy ze sprzedaży gruntów sięgnęły 1 mld 486 mln 765 tys. zł, z tego: wpływy ze sprzedaży gruntów z umów zawartych w latach poprzednich - 726 mln 432 tys. zł, wpływy ze sprzedaży gruntów z umów zawartych w 2021 r. - 760 mln 333 tys. zł.

Podstawową formą obrotu państwową ziemią jest dzierżawa. Od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. powierzchnia gruntów wydzierżawionych z ZWRSP (łącznie rolnych i nierolnych) wyniosła 35,8 tys. ha. Odbyło się 5 379 przetargów na dzierżawę, w których zaoferowano 34 859 ha. Rozstrzygnięto 3 659 przetargów na 28 489 ha.

Skuteczność przetargów mierzona liczbą rozstrzygniętych do odbytych wyniosła 68 proc., a skuteczność przetargów mierzona powierzchnią rozstrzygniętych do powierzchni zaoferowanej do dzierżawy - 82 proc. Nie wszystkie oferowane grunty znalazły kandydatów na dzierżawców.

ustawa oddłużeniowa, KOWR, dugi gospodarstw, przejęcie ziemi

KOWR przejął 1000 hektarów ziemi od zadłużonych rolników

To już przeszło 3 lata, gdy obowiązuje ustawa o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwo rolne. Liczby nie kłamią i dużych efektów tego aktu prawnego nie ma. Ustawa oddłużeniowa miała za zadanie wyciągać z...

Wpływy z tytułu dzierżawy gruntów ZWRSP w ubiegłym roku wyniosły 496 mln 623 tys. zł. Średni czynsz dzierżawny dla 3,8 tys. nowo zawartych umów dzierżawy gruntów rolnych na powierzchnię 35,8 tys. ha to 13,3 dt pszenicy za 1 ha.

Średni czynsz dzierżawny wyliczony za grunty rolne (bez czynszu za budynki), według stanu na 31 grudnia 2021 r., dla wszystkich obowiązujących umów dzierżawy sięga 5,5 dt pszenicy za 1 ha.

Wskaźniki spłacalności należności bieżących z tytułu dzierżawy i sprzedaży nieruchomości ZWRSP w 2021 roku:

  • wskaźnik spłacalności należności ogółem - 95,72 proc.
  • wskaźnik spłacalności z tytułu dzierżawy - 92,51 proc.
  • wskaźnik spłacalności z tytułu sprzedaży - 96,81 proc.

Nadwyżka środków finansowych ZWRSP za rok 2021 sięgnęła 594 mln 955 tys. zł.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement