KOWR przejął 1000 hektarów ziemi od zadłużonych rolników

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
13-04-2022,10:30 Aktualizacja: 13-04-2022,10:38
A A A

To już przeszło 3 lata, gdy obowiązuje ustawa o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwo rolne. Liczby nie kłamią i dużych efektów tego aktu prawnego nie ma.

Ustawa oddłużeniowa miała za zadanie wyciągać z kłopotów rolników stojących nad przepaścią finansową. Od początku funkcjonowania przewidywała pomoc w formie możliwości przejęcia przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa długu rolnika w zamian za przeniesienie własności jego nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa. I nadal można skorzystać z tej formy pomocy.

restrukturyzacja zadłużenia gospodarstw, pieniądze, kowr

Rolnicy toną w długach, ale ustawa oddłużeniowa pomaga nielicznym

Ze 120 wniosków o przejęcie długu gospodarstwa w zamian za przeniesienie własności jego ziemi na rzecz Skarbu Państwa, większość pozostała bez rozpatrzenia, a do podpisania umów doszło w zaledwie ośmiu przypadkach. Nowe dane na temat...

Nieco później, z powodu oczekiwania na zgodę UE, uruchomione zostały inne formy: dopłaty do oprocentowania bankowych kredytów na restrukturyzację zadłużenia, pożyczki na spłatę zadłużenia oraz gwarancje spłaty kredytów restrukturyzacyjnych. Formy te obowiązywały do 31 grudnia 2021 r.

Jak to wygląda w liczbach? Ministerstwo rolnictwa udzieliło odpowiedzi na interpelację poselską, wyliczając, że w ramach realizacji ww. ustawy Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawarła 6 umów pożyczek na sfinansowanie spłaty zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej w łącznej kwocie 4 mln 793 tys. 565,75 zł.

Z tytułu 5 tych umów pożyczek wypłacono środki w wysokości 3 mln 157 tys. 665,75 zł, natomiast jeden z beneficjentów nie dopełnił warunków koniecznych do wypłaty pożyczki, w związku z tym płatność z tytułu zawartej z nim umowy pożyczki nie została zrealizowana.

Jeśli chodzi o gwarancje, KOWR w ciągu ostatnich 3 lat nie udzielił żadnemu rolnikowi gwarancji spłaty bankowych kredytów restrukturyzacyjnych. Jednocześnie - do 31 grudnia 2021 r. - zawarł 18 umów przejęcia długu podmiotu prowadzącego gospodarstwo rolne oraz przejął w ramach tego działania nieruchomości o łącznej powierzchni 1050 ha.

Trzeba też dodać, że Ośrodek nie wykorzystał nigdy rocznego budżetu zaplanowanego na realizację zapisów ustawy oddłużeniowej. W 2019 r. zaplanował 193 mln zł, a wykorzystał zaledwie 154,74 tys. zł; w 2020 r. odpowiednio 100 mln zł i 21 mln 356,81 zł; w 2021 r. 50 mln zł i 39 mln 786,13 zł. Na ten rok również zaplanowano 50 mln zł.
 

Poleć
Udostępnij