Fundusz i Inspekcja zwierają szyki. Co to oznacza dla rolników?

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
25-01-2022,9:20 Aktualizacja: 25-01-2022,9:24
A A A

Rolnik będzie mógł liczyć na większe bezpieczeństwo fitosanitarne upraw i hodowli - przekonują sygnatariusze porozumienia w sprawie m.in. współpracy w zapobieganiu zagrożeniom, które wynikają z obrotu i stosowania środków ochrony roślin.

Takie porozumienie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zawarł z Głównym Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Obie instytucje postanowiły ściśle współdziałać.

PIORiN, kontrola na obecność GMO, kukurydza, rzepak ozimy, soja, wyniki kontroli GMO,

PIORiN podał wyniki kontroli upraw na obecność GMO

W 2019 r. Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa po raz drugi prowadziła kontrolę upraw pod kątem przestrzegania zakazu uprawy roślin GMO. Od 2018 r. obejmuje ona więcej upraw niż podczas kontroli w poprzednich latach.   Kontrolą...

"Dbałość o dobry stan polskich upraw wymaga podejmowania różnorodnych działań i zabiegów, w tym również o charakterze biologicznym (stosowanie biopreparatów) i chemicznych środków ochrony roślin, które mogą nie być obojętne dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz stanu środowiska naturalnego. Dlatego podpisane dzisiaj porozumienie o współpracy pomiędzy NFOŚiGW i GIORiN przewiduje zapobieganie takim zagrożeniom – nie tylko w wyniku bezpośredniej eliminacji czy neutralizacji potencjalnie szkodliwych czynników, ale także poprzez szerzenie edukacji społecznej w tym zakresie, zgodnie z polityką ekologiczną państwa" - podkreślono w komunikacie po sygnowaniu porozumienia.  

Na podstawie zawartego na czas nieokreślony dokumentu NFOŚiGW zobowiązał się do uwzględniania w tworzonych programach priorytetowych oraz innych instrumentach wsparcia ze środków publicznych działań prowadzonych przez PIORiN, a także do włączania w swoją działalność informacyjno-promocyjną danych o przedsięwzięciach podejmowanych przez partnera.

środki ochrony roślin, glifosat, zdrowie, żywność

Środki ochrony roślin pod kontrolą

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przypomina, że do obrotu i stosowania w Polsce mogą być dopuszczone tylko te środki ochrony roślin, które zawierają substancje czynne zatwierdzone do stosowania w takich środkach przez Komisję Europejską....

Z kolei PIORiN zapewniła, że w realizacji swoich ustawowych zadań będzie mieć na względzie działania na rzecz ochrony klimatu i środowiska, spójne z celami NFOŚiGW, w szczególności związane z zapobieganiem zagrożeniom dla zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska, które wynikają ze stosowania środków ochrony roślin.

"A jakie wymierne korzyści przyniesie umowa o współpracy obu instytucji? W wymiarze państwowym kluczową sprawą jest bezpieczeństwo fitosanitarne Polski, czyli pewność, że możliwie bezpieczne będą prowadzone w naszym kraju działania dotyczące zapobiegania chorobom i szkodnikom roślin oraz procesy likwidowania zagrożeń, jakie niosą one dla zdrowia człowieka" - zaznaczają partnerzy porozumienia.

Główne przesłanie podjętej współpracy to lepsza ochrona zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska w nieodzownym procesie zwalczania agrofagów, zwłaszcza metodami chemicznymi i biologicznymi, ale także fizycznymi, mechanicznymi oraz o charakterze profilaktycznym (kwarantanna, zabiegi agrotechniczne, hodowla odmian odpornych itp.).

Klinika Chorób Roślin IOR-PIB, IOR-PIB, Natasza Borodynko-Filas, patogeny roślin, analiza próbek roślin,

Patogeny nie znają granic

O badaniach nad agrofagami, a także o działalności naukowej i komercyjnej Kliniki Chorób Roślin IOR – PIB opowiada prof. dr hab. Natasza Borodynko-Filas, kierownik kliniki.   - Rok 2020 został przez ONZ ustanowiony Międzynarodowym...

Eliminacja patogenów, szkodników i chwastów, które obniżają plony roślin uprawnych, jest konieczna, gdyż z ich powodu straty w uprawach mogą wynieść od kilku do nawet kilkudziesięciu procent.

"Korzyści z umowy o współpracy pomiędzy NFOŚiGW i PIORiN odniesie także całe społeczeństwo. Rolnikom porozumienie obu instytucji da nowe możliwości dofinansowania inwestycji w ekologiczne, zrównoważone uprawy i technologie i stworzy większe szanse w stosowaniu alternatywnych (ekologicznych) środków ochrony roślin. Rolnik będzie mógł liczyć na większe bezpieczeństwo fitosanitarne swoich upraw i hodowli, otrzyma szerszy dostęp do odpowiednich technologii produkcji materiału siewnego, a także do programu priorytetowego NFOŚiGW Agroenergia, wspierającego transformację energetyczną w rolnictwie. Ponadto uzyska szeroką informację o innych programach Narodowego Funduszu, które nakierowane są na finansową pomoc także dla polskiego rolnictwo (np. Czyste Powietrze, ewentualne nowe nabory w takich programach jak "Moja Woda", "Mój Prąd" czy "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej")" - zaznaczono w komunikacie.
 

Poleć
Udostępnij
KDK GARZYN 2023 - ZOBACZ RELACJĘ!