Dzierżawa ziemi będzie droższa. Są podstawy do podwyżek czynszów

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
20-01-2022,14:50 Aktualizacja: 20-01-2022,14:55
A A A

Główny Urząd Statystyczny podał aktualną średnią krajową cenę skupu pszenicy oraz stawki skupu podstawowych produktów rolnych. To wskaźniki kluczowe dla ustalania czynszu za dzierżawę państwowej ziemi rolnej.

Zgodnie z obwieszczeniem prezesa GUS z 19 stycznia, średnia krajowa cena skupu pszenicy w drugim półroczu 2021 roku wyniosła 100,71 zł za 1 dt. Za pierwsze półrocze było to 93,04 zł za 1 dt.

ceny ziemi, dzierżawa, czynsz dzierżawny, wysokość czynszu

Czynsz dzierżawny i ceny sprzedaży gruntów. Najnowsze dane

Głównym kierunkiem zagospodarowania Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa jest dzierżawa i sprzedaż. Średni czynsz dzierżawny uzyskany przez KOWR w I półroczu 2021 r. wyniósł 15,1 dt/ha, natomiast średnia cena sprzedaży...

Tym samym czynsze dzierżawne mogą iść w górę bowiem jeżeli czynsz w umowie określony został w decytonach pszenicy, to należność do zapłaty wylicza się właśnie na podstawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w półroczu roku kalendarzowego poprzedzającego termin płatności. Do wyliczeń przyjmuje się połowę rocznej stawki czynszu.

Natomiast jeżeli czynsz w umowie wyrażony jest w pieniądzu, to od drugiego terminu płatności podlega waloryzacji przy zastosowaniu wskaźników zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w półroczu roku kalendarzowego poprzedzającym termin płatności.

Wskaźnik cen skupu podstawowych produktów rolnych w drugim półroczu 2021 r. w stosunku do I półrocza 2021 r. - zgodnie z komunikatem GUS - wyniósł 106,2 (wzrost cen o 6,2 proc.).

Warto dodać, że średnia wysokość czynszu dzierżawnego dla gruntów wydzierżawionych przez zarządzający państwowym zasobem ziemi Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w pierwszych trzech kwartałach 2021 r. wyniosła 14,1 dt pszenicy/ha.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement