Czynsz dzierżawny i ceny sprzedaży gruntów. Najnowsze dane

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: kowr | redakcja@agropolska.pl
03-09-2021,6:20 Aktualizacja: 03-09-2021,6:29
A A A

Głównym kierunkiem zagospodarowania Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa jest dzierżawa i sprzedaż. Średni czynsz dzierżawny uzyskany przez KOWR w I półroczu 2021 r. wyniósł 15,1 dt/ha, natomiast średnia cena sprzedaży gruntów rolnych w tym okresie wyniosła 40 602 zł/ha.

W wyliczeniach zarówno średniej wysokości czynszu, jak i średniej ceny sprzedaży gruntów wyeliminowano grunty zabudowane oraz o specyficznym charakterze (np. ze złożami kopalin, pod wodami), a także grunty nierolne.

sprzedaż państwowej ziemi, Zasoby Własności Rolnej Skarbu Państwa, dzierżawa ziemi

Ile ziemi wróci do zasobu z dzierżaw po niewyłączeniu 30 procent gruntów?

Blisko 75 tysięcy hektarów państwowych gruntów obejmują umowy dzierżawy dobiegające końca w latach 2023-2024. Dzierżawcy odrzucili zaproponowane warunki w zakresie wyłączeń 30 proc. ziemi. "Docierają do nas informacje o lokalnych...
Z wyliczeń, w przypadku dzierżawy, wyłączono również umowy dzierżawy o ponadprzeciętnych wartościach czynszu oferowanych incydentalnie przez niektórych dzierżawców, a w przypadku sprzedaży - transakcje o ekstremalnych wartościach ceny za 1 ha.

Najwyższe czynsze dzierżawne uzyskano w województwie mazowieckim - 27,6 dt/ha, łódzkim - 25,1 dt/ha i małopolskim - 22,2 dt/ha, a najniższe w województwach świętokrzyskim i zachodniopomorskim odpowiednio: 6,6 dt/ha i 9,0 dt/ha. W porównaniu do I półrocza 2020 roku, w I półroczu 2021 roku nastąpił wzrost średniej wielkości czynszu o 5,5 dt/ha, przy wydzierżawieniu o 3507 ha mniejszej powierzchni gruntów - 12 proc. i zawarciu o 18 większej liczby umów - 1 proc.

Średnia cena uzyskana w I półroczu 2021 r. wyniosła 40 602 zł za 1 ha i była wyższa o 21 proc. w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Średnią cenę określono na podstawie zawartych w tym półroczu 2288 umów sprzedaży i sprzedanych  2127 ha (dla których badano ceny). Najwyższe średnie ceny w I półroczu 2021 r. osiągnięto w województwach: dolnośląskim - 59,8 tys. zł/ha, wielkopolskim - 54,2 tys. zł/ha i warmińsko-mazurskim - 53,6 tys. zł/ha, a najniższe uzyskano w woj. mazowieckim - 16,7 zł/ha i lubelskim - 17,1 zł/ha.

KOWR, spółki hodowli roślin i zwierząt

Dominująca rola spółek nadzorowanych przez KOWR

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa sprawuje nadzór właścicielski nad działalnością 38 spółek hodowli roślin i zwierząt o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej wyszczególnionych w rozporządzeniu ministra...
Analizując średnie ceny nieruchomości w poszczególnych grupach obszarowych, to najwyższe uzyskano w grupie obszarowej do 2 ha - 41,9 tys. zł za 1 ha (2219 umów sprzedaży),  a następnie w grupie obszarowej 10-99,99 ha - 40,8 tys. zł za 1 ha (24 umowy sprzedaży).

W I półroczu br. sprzedano 2127 ha - 14 proc. więcej niż w  analogicznym okresie 2020 r. Najwięcej gruntów sprzedano w grupie obszarowej do 2 ha - 1242 ha (58 proc. wszystkich sprzedanych gruntów).

Średnia powierzchnia sprzedanych nieruchomości przypadająca na 1 umowę wynosi 0,9 ha, w tym najwyższa wystąpiła w województwie kujawsko-pomorskim - 3,4 ha.

W 2021 r. zaplanowano sprzedaż gruntów rolnych z Zasobu WRSP na poziomie 4551 ha. W pierwszym półroczu 2021 r. sprzedaż ta wyniosła 2127 ha - co stanowi 47 proc. planowanej sprzedaży rocznej.

Poleć
Udostępnij
KDK GARZYN 2023 - ZOBACZ RELACJĘ!