"Chorobowe" dla rolników dwa razy wyższe. Ale wzrośnie składka ubezpieczeniowa

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
19-12-2021,10:00 Aktualizacja: 18-12-2021,22:13
A A A

Po 12 latach zasiłek chorobowy wypłacany rolnikom wreszcie wzrośnie. Zamiast 10, będą otrzymywać 20 zł za każdy dzień niezdolności do pracy. Wzrośnie też odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu po wypadku. Ale żeby to sfinansować, w górę pójdzie także składka na KRUS.

Do konsultacji społecznych trafił projekt nowelizacji rozporządzenia ministra rolnictwa w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego. Jeśli nie będzie niespodziewanych przeszkód, jego zapisy wejdą w życie już od 1 stycznia 2022 r.

składki rolnicze, emerytury rolnicze, KRUS, Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza

Składki wyższe, a emerytura rolnika już nie. Czy to się zmieni?

Proponowane przez samorząd rolniczy zmiany nie przełożą się w ocenie MRiRW na oczekiwany wzrost wysokości świadczeń. Emerytury gospodarzy są bowiem w ponad 90 proc. finansowane ze środków z budżetu państwa. Propozycje Warmińsko-Mazurskiej...

Przede wszystkim projekt przewiduje podwyższenie zasiłku chorobowego do 20 zł za każdy za dzień czasowej niezdolności do pracy, trwającej nieprzerwanie co najmniej przez 30 dni. Obecnie wynosi 10 zł.

"Wysokość tego świadczenia nie była podwyższana od 2009 r. Zasiłek chorobowy, zgodnie z przepisami ustawy, przysługuje ubezpieczonemu, który wskutek choroby jest niezdolny do pracy nieprzerwanie przez co najmniej 30 dni. Wypłaca się go za okres czasowej niezdolności do pracy jednak nie dłużej niż przez 180 dni. Po wyczerpaniu 180-dniowego okresu zasiłkowego, jeżeli ubezpieczony jest nadal niezdolny do pracy, zasiłek chorobowy może być przedłużony nawet o dalsze 360 dni, jeżeli ubezpieczony rokuje odzyskanie zdolności do pracy w tym czasie w wyniku leczenia i rehabilitacji" - czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Jednocześnie w okresie pandemii COVID-19, jeżeli niezdolność do pracy u rolnika będzie następstwem zakażenia lub choroby układu oddechowego (oznaczonymi w zaświadczeniu lekarskim jako U07.1 COVID-19), zasiłek chorobowy będzie wynosił 30 zł za każdy dzień (czasowej niezdolności do pracy trwającej nieprzerwanie nie dłużej niż 14 dni).

składki na krus, ubezpieczenie społeczne rolników, ubezpieczenie zdrowotne

Dla niektórych rolników zmieniają się zasady płacenia składek na KRUS

Dla rolników będących płatnikami podatku od towarów i usług (VAT) od 1 stycznia 2022 r. zmieniają się zasady regulowania składek przekazywanych do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Wraz z początkiem przyszłego roku...

Jeżeli chodzi o wysokość jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej, obecnie za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wynosi 809 zł.

"Wysokość tego świadczenia nie była podwyższana od 2018 r. W tym czasie jednorazowe odszkodowanie przysługujące na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadku przy pracy i chorób zawodowych, na podstawie których ZUS przyznaje jednorazowe odszkodowanie ubezpieczonym w systemie powszechnym, wzrosło do kwoty 1033 zł za każdy uszczerbek na zdrowiu" - wskazano w uzasadnieniu do rozporządzenia.

Dlatego jego twórcy także dla rolników podnoszą stawkę do 1033 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Podwyżki są konsekwencją opinii wydanych przez Radę Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Jednocześnie dla zapewnienia płynności finansowej Funduszu Składkowego Rada Rolników uchwaliła wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2022 r. na 60 zł. Tym samym rolnicy będą płacić więcej, bo od dosyć dawna obowiązuje składka wynosząca 42 zł.

"Z uzasadnienia do tej uchwały wynika, że stan finansów Funduszu Składkowego, przy podniesionej miesięcznej składce na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie do 60 zł, zapewnia pokrycie w 2022 r. wydatków z tytułu podwyższenia jednorazowego odszkodowania do wysokości 1033 zł oraz zasiłku chorobowego do wysokości 20 zł" - brzmi dalej uzasadnienie do skierowanego do konsultacji projektu.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement