Dla niektórych rolników zmieniają się zasady płacenia składek na KRUS

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
11-11-2021,10:00 Aktualizacja: 10-11-2021,19:31
A A A

Dla rolników będących płatnikami podatku od towarów i usług (VAT) od 1 stycznia 2022 r. zmieniają się zasady regulowania składek przekazywanych do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Wraz z początkiem przyszłego roku udostępnione zostaną specjalne rachunki bankowe, po dwa dla każdego Oddziału Regionalnego KRUS - jeden do wpłat na ubezpieczenie społeczne rolników, drugi do wpłat na ubezpieczenie zdrowotne.

prawo, rolnictwo, ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników

Rolnik bezpieczny w KRUS. Szykują ważną zmianę przepisów

Rolnik podlegający ubezpieczeniu społecznemu w pełnym zakresie, który zostanie objęty innym ubezpieczeniem z tytułu np. pełnienia czynnej służby wojskowej, "nie wypadnie" już z ubezpieczenia społecznego rolników - przewiduje...

"W przypadku rolników będących płatnikami podatku VAT, przy realizacji płatności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, wskazać należy wyłącznie nowe numery rachunków bankowych. Jeśli w momencie realizacji płatności saldo Pani/Pana rachunku VAT będzie niezerowe, to środki zostaną pobrane z tego rachunku (do wysokości salda)" - precyzuje Kasa.

Jednocześnie zastrzega, że - jeżeli płatność z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników lub ubezpieczenie zdrowotne zostanie dokonana na dotychczas wykorzystywany numer rachunku bankowego - to przelew zostanie zrealizowany. Ale nie zostaną wykorzystane środki zgromadzone na rachunku VAT.

"Dokonując wpłaty składek (przelewu), koniecznie należy podać odpowiedni numer rachunku bankowego, a także identyfikator płatnika składek (numer UNO) lub pełne dane osobowe, pozwalające na identyfikację płatnika składek (osoby ubezpieczonej). Wskazanie wyłącznie imienia i nazwiska nie pozwoli na ustalenie właściwej osoby w systemie informatycznym KRUS" - zaznacza Kasa.  

Co istotne, numery rachunków bankowych, dedykowanych rolnikom będącym płatnikami VAT, według przynależności do Oddziału Regionalnego KRUS, można uzyskać w każdej jednostce organizacyjnej Kasy oraz na stronie internetowej: www.krus.gov.pl.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj