Chcesz jeździć drogą leśną? Poproś nadleśniczego

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
15-02-2018,13:55 Aktualizacja: 15-02-2018,13:59
A A A

Użytkujący grunty rolne położone wśród lasów mają prawo w związku z tymi pracami jeździć po okolicznych drogach leśnych bez przeszkód. W pozostałych przypadkach można wystąpić z wnioskiem o zgodę do nadleśniczego.

W kwestii korzystania ze zmodernizowanych dróg leśnych przez rolników i pozostałych mieszkańców wsi zwrócił się do resortu środowiska zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Wskazał, że modernizacje tych szlaków sfinansowano z funduszy unijnych i środków Lasów Państwowych. A obecnie nie są dostępne dla okolicznych mieszkańców, ponieważ m.in. przy wjazdach są zamontowane szlabany.

kuropatwa, wielkopolska, leśnicy, program Ożywić pola, obszary wiejskie, Nadleśnictwo Konstantynowo

Leśnicy ożywiają pola. Kuropatw wreszcie jest coraz więcej

1120 kuropatw wypuścili w pobliżu śródpolnych zadrzewień i zakrzewionych miedz przedstawiciele Nadleśnictwa Konstantynowo z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Populacja kuropatw, które niegdyś stanowiły...
"Wykorzystanie środków publicznych i budowa dróg przeznaczonych tylko dla służb leśnych i straży pożarnej wydają się nieefektywne dla lokalnej społeczności" - napisał rolniczy samorząd.

Jak podkreślił, otwarcie tych dróg dla rolników "pozwoli im również na skrócenie drogi przejazdu z gospodarstwa na pola, co da wymierny efekt dla środowiska".

W odpowiedzi Jacek Krawczyk, dyrektor Departamentu Leśnictwa Ministerstwa Środowiska przypomniał przepisy prawa w tym zakresie.

Zgodnie z art. 29 ustawy o lasach ruch pojazdem silnikowym, zaprzęgowym i motorowerem w lesie dozwolony jest jedynie drogami publicznymi, natomiast drogami leśnymi jest dozwolony tylko wtedy, gdy są one oznakowane odpowiednimi drogowskazami.

Od tej generalnej zasady istnieją wyjątki. Zgodnie z art. 29 ust. 3 powyższy przepis nie dotyczy osób użytkujących grunty rolne położone wśród lasów, podczas wykonywania czynności gospodarczych.

straż leśna, policja, patrol w lesie, drewno, przestępstwo, śląskie

Policjanci i leśnicy tropią złodziei drewna i quadowców

Wspólne patrole policjantów i leśników to coraz częstszy widok. Ta współpraca ma na celu skuteczne zwalczanie przestępstw i wykroczeń m.in. w zakresie szkodnictwa leśnego oraz nielegalnego poruszania się po lasach...
"W przypadkach uzasadnionych dobrem lokalnej społeczności, głównie na terenach o dużej lesistości, nadleśniczowie Lasów Państwowych podejmują decyzję o stałym udostępnieniu wyznaczonych dróg leśnych do ruchu publicznego. Odbywa się to bez względu na źródło finansowania modernizacji oraz bieżącego utrzymania drogi. Przy podejmowaniu takiej decyzji zawsze brane jest pod uwagę zachowanie bezpieczeństwa użytkowników dróg podczas wykonywania prac leśnych" - wyjaśnia w piśmie Jacek Krawczyk.

Ponadto podpowiada, że w szczególnych przypadkach nadleśniczy może wydać jednorazową lub czasową zgodę na korzystanie z wyznaczonych dróg leśnych dla podmiotów zewnętrznych. Odbywa się to na wniosek zainteresowanych (np. rolników).

"Modernizowanie sieci dróg leśnych na terenach zarządzanych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe ma na celu usprawnienie ustawowych zadań prowadzenia gospodarki leśnej, w tym lepsze zabezpieczenie przeciwpożarowe obszarów leśnych. Zapewnienie i utrzymanie komunikacji, w tym dobrej jakości sieci dróg publicznych, jest w dużej części zadaniem samorządów, które mogą w tym celu korzystać ze środków unijnych" - zastrzega szef Departamentu Leśnictwa MŚ.

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu