Chcą zabezpieczyć lasy przed zagrożeniami związanymi z klimatem

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (zac) | redakcja@agropolska.pl
09-12-2015,11:00 Aktualizacja: 09-12-2015,11:14
A A A

Zmiany klimatu dotyczą coraz większych obszarów naszego globu. Bywają one dotkliwe nie tylko dla mieszkańców miast, ale powodują też duże straty np. na terenach leśnych. Co możemy robić, żeby im przeciwdziałać?

Anomalie pogodowe i gwałtowne zjawiska takie jak powodzie lub susze, będące efektem zachodzących zmian klimatu, coraz częściej dotykają również Polskę.

Nad ich skutkami oraz możliwościami adaptacji dyskutują właśnie przedstawiciele większości państw świata na zorganizowanej w Paryżu 21. konferencji w sprawie klimatu (Paris 2015/COP21).

mała retencja, Lasy Państwowe, powódź, woda, potok Hołubelski

Projekty małej retencji przynoszą dobre efekty

Badania ekspertów potwierdzają, że przywracanie leśnym strumieniom ich naturalnego stanu ma sens. Przykładem jest potok Hołubelski (Nadleśnictwo Krasiczyn), w którym po wykonaniu prac renaturyzacyjnych odnotowano skokowy wzrost...
Także polscy leśnicy, starają się aktywnie reagować na obserwowaną sytuację poprzez realizację projektów adaptacyjnych.

W te strategiczne działania wpisuje się m.in. kontynuacja projektu małej retencji na terenach nizinnych. Po raz drugi Lasy Państwowe ubiegają się o jego dofinansowanie ze środków unijnych, tym razem na lata 2014-2020.

Najważniejszym założeniem przedsięwzięcia będzie zabezpieczenie lasów przed zagrożeniami wynikającymi ze zmian klimatycznych. W pierwszej kolejności planowane są różnego typu przedsięwzięcia zlokalizowane w obrębie cieków wodnych, rowów melioracyjnych, istniejących zbiorników wodnych lub ich historycznych lokalizacji, obszarów mokradłowych, a także przeciwdziałanie nadmiernej erozji wodnej np. poprzez zabezpieczanie brzegów i stoków.

szczyt klimatyczny, porozumienie klimatyczne, beata szydło

Szydło: jest szansa na porozumienie klimatyczne w Paryżu

Premier Beata Szydło oceniła, że jest szansa na porozumienie na konferencji klimatycznej, która oficjalnie rozpocznie się w poniedziałek w Paryżu. Zapowiedziała, że podkreśli tam, że uzgodnienia nie mogą uderzać w naszą gospodarkę. -...
O oddziaływaniu obiektów retencyjnych będzie decydować nie ich wielkość, ale liczba urządzeń w zlewni, co przełoży się na ich efektywność na dużą skalę. Ponieważ obiekty te spełniają głównie funkcje ekologiczne - z założenia mają być przyjazne dla środowiska.

Dlatego wszystkie projektowane budowle będą dostosowywane do lokalnych warunków przyrodniczo-krajobrazowych, w tym będą również umożliwiać swobodne przemieszczanie się organizmów wodnych.

Za najistotniejszy, mierzalny efekt projektu uznano przede wszystkim retencjonowanie wody. Nie mniej ważny jest również wpływ małej retencji na ochronę przyrody: infrastruktura powstała w ramach projektu nie tylko spowoduje poprawę bilansu wodnego i uwilgotnienia siedlisk leśnych, lecz także stanie się ważną ostoją wodnej fauny i flory, posłuży jako wodopoje dla leśnych zwierząt i pełnić będzie funkcje biofiltrów.

źródło: Centrum Prasowe PAP

Poleć
Udostępnij
KDK GARZYN 2023 - ZOBACZ RELACJĘ!