CBA w gminie. Podejrzane inwestycje w OZE i targowisko

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
17-03-2020,12:10 Aktualizacja: 17-03-2020,12:15
A A A

W związku z wynikami kontroli w gminie wiejskiej Łopuszno (woj. świętokrzyskie) CBA skierowało do Prokuratury Okręgowej w Kielcach zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstw fałszowania dokumentów oraz wyłudzenia.

Kontrolę realizacji wybranych zamówień publicznych w gminie funkcjonariusze lubelskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego przeprowadzili od 24 października 2019 r. do 23 stycznia 2020 r. Obejmowała lata 2017-2018.

cba, Zakłady Chemiczne Police, grupa azoty, African Investment Group

CBA zatrzymuje w sprawie dotyczącej producenta nawozów

W związku z działaniem na szkodę Zakładów Chemicznych Police S.A. zostały zatrzymane przez CBA kolejne cztery osoby. Szacunkowe szkody przekraczają 87 milionów złotych. Zatrzymania mają związek z prowadzonym przez funkcjonariuszy...

"W trakcie kontroli funkcjonariusze CBA ujawnili, że w ramach zamówienia dotyczącego montażu instalacji OZE (odnawialne źródła energii) w gminie Łopuszno, tj. dostawy z montażem elementów instalacji fotowoltaicznej, paneli słonecznych, powietrznych pomp ciepła oraz robót budowlanych towarzyszących i niezbędnych do wykonania instalacji na budynkach mieszkalnych i gospodarczych, mogło dojść do działań o charakterze przestępczym. Wartość zamówienia wynosiła 5,6 mln zł" - czytamy w komunikacie Wydziału Komunikacji Społecznej CBA.

Funkcjonariusze stwierdzili też inne nieprawidłowości i skierowali zawiadomienie o naruszeniu przez wójta gminy dyscypliny finansów publicznych do rzecznika dyscypliny finansów publicznych.

"Zgromadzone dokumenty wskazują, że w trakcie realizacji zamówienia publicznego pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową targowiska w Łopusznie, doszło do bezpodstawnej zmiany treści umowy poprzez wydłużenie pierwotnego terminu zakończenia realizacji zamówienia. W następstwie tego nie naliczono wykonawcy kary za 62-dniowe opóźnienie, w wyniku czego nastąpiła szkoda w majątku gminy w wysokości 192 tys. zł" - podaje CBA.

CBA, Bielmlek, przeszukanie w Bielmleku, Tadeusz Romańczuk

CBA wkroczyło do spółdzielni mleczarskiej

Spółdzielnia Mleczarska Bielmlek w Bielsku Podlaskim zarządzana przez byłego senatora Prawa i Sprawiedliwości oraz byłego wiceministra rolnictwa Tadeusza Romańczuka, znalazła się na celowniku Centralnego Biura Antykorupcyjnego. We wtorek od...

Irena Marcisz, wójt gminy w stanowisku opublikowanym na stronie internetowej gminy nie odnosi się bezpośrednio do nieprawidłowości wytykanych przez CBA.

Przekonuje jednak, że publikacje dotyczące kontroli CBA w gminie są "rozpowszechniane przez osoby nieposiadające stosownych kompetencji oraz wiedzy w zakresie ustaleń poczynionych przez odpowiednie służby […] zdają się być nakierowane na celowe wywołanie w stosunku do gminy oraz jej organów pejoratywnych skojarzeń u odbiorców przekazu prasowego".

Na łamach świętokrzyskiego "Echa Dnia" wójt Marcisz przekonuje, że zarzuty dotyczące montażu instalacji OZE nie dotyczą urzędu gminy i pracowników gminy.

- Na tę inwestycję był przetarg i sprawa dotyczy firm, które w nim startowały. Z rozstrzygnięciem było wiele problemów, firmy na siebie skarżyły. Ale oczywiście kiedy dostaniemy oficjalne wyniki kontroli będziemy mogli się do tego odnieść - powiedziała.

W kwestii budowy targowiska zapowiedziała z kolei wyjaśnienia. - Umowa była aneksowana, terminy były bardzo krótkie. Będziemy to wyjaśniać - stwierdziła wójt.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj