Ankieterzy zapukają do drzwi rolników

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (em) | redakcja@agropolska.pl
11-06-2019,13:45 Aktualizacja: 11-06-2019,13:50
A A A

W województwie lubelskim rozpoczęły się ankietowe badania rolne. Zgodnie z Programem Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok 2019 realizuje je Urząd Statystyczny w Lublinie.

Badania prowadzone będą w wylosowanych gospodarstwach rolnych, na potrzeby Wspólnej Polityki Rolnej, kształtowania polityki żywnościowej kraju, analizy zmian w produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz oceny ogólnej sytuacji w rolnictwie.

ARiMR, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, pomoc dla rolników, wsparcie dla rolników, budżet krajowy

W 2018 roku rolnicy otrzymali wsparcie z budżetu krajowego o wartości 1,8 mld zł

ARiMR przekazała w ub. roku rolnikom wsparcie z budżetu krajowego w kwocie 1,8 mld zł; łącznie przez 25 lat wypłaciła ponad 25 mld zł - powiedziała w piątek prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Maria Fajger podczas konferencji z...

Jak informuje portal lublin112.pl wyniki są "wykorzystywane do oceny dotychczas stosowanych, jak i do kształtowania nowych narzędzi WPR i tworzą podstawę negocjacji w zakresie rodzaju i wielkości dotacji dla rolnictwa".

Do 10 lipca prowadzone będą badanie rolnicze, badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej oraz badanie pogłowia świń i produkcji żywca wieprzowego.

Od 15 do 31 lipca zaplanowano ankietę koniunktury w gospodarstwie rolnym, a od 12 do 22 sierpnia badanie plonów zbóż oraz rzepaku i rzepiku. Kolejne badania zaplanowano w listopadzie i grudniu.

Wtedy ankieterów będą interesowały plony niektórych ziemiopłodów rolnych, pogłowie bydła, owiec i drobiu oraz produkcja zwierzęca a także pogłowie świń i produkcja żywca wieprzowego.

W badaniach będą zbierane również informacje m.in. o powierzchni gospodarstwa rolnego, powierzchni zasianej i zasadzonej poszczególnymi uprawami, pogłowiu zwierząt gospodarskich, produkcji zwierzęcej, zużyciu nawozów i ochronie roślin, cenach zakupu i dzierżawy użytków rolnych, aktualnej i przewidywanej sytuacji gospodarstw rolnych a także plonach niektórych roślin uprawnych.

Wyniki analiz będą opublikowane w ogólnie dostępnych zbiorach Głównego Urzędu Statystycznego oraz Urzędu Statystycznego Unii Europejskiej.

Każdy ankieter, który zapuka do drzwi gospodarzy, posiada legitymację służbową oraz upoważnienie do prowadzenia badań ankietowych. Tożsamość pracowników Urzędu Statystycznego można potwierdzić dzwoniąc na numer infolinii: (22) 279 99 99 czynny w godz. 8-18 w czasie trwania badania.
 

źródło: lublin112.pl

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
KONGRES EKMA 2021