WPR po 2022 roku. Wsparcie w zamian za ochronę klimatu i środowiska

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Łukasz Osiński PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
26-10-2020,8:45 Aktualizacja: 26-10-2020,9:30
A A A

Przyszła polityka rolna UE powinna być bardziej elastyczna, zrównoważona i odporna na kryzysy, aby rolnicy mogli nadal zapewniać bezpieczeństwo żywnościowe UE - informuje Parlament Europejski w przyjętym stanowisku w sprawie reformy polityki rolnej UE po 2022 r.

Parlament wzmocnił zasadę warunkowości, co oznacza, że rolnik musiałby stosować pewne obowiązkowe praktyki sprzyjające ochronie klimatu i środowiska, aby uzyskać bezpośrednie wsparcie.

wspólna polityka rolna, pieniądze, WPR, Jan Krzysztof Ardanowski

Ardanowski: Wspólną Politykę Rolną czeka duży wstrząs

Rolnictwo jest w Europie trzecim co do wielkości źródłem gazów cieplarnianych, odpowiadając za ponad 10 proc. emisji. Dlatego UE chce ściśle powiązać rozwój i finansowanie tego sektora z polityką klimatyczną...

Posłowie ponadto chcą przeznaczyć co najmniej 35 proc. budżetu zarezerwowanego na rozwój obszarów wiejskich na wszystkie rodzaje działań związanych ze środowiskiem i klimatem. Co najmniej 30 proc. budżetu na płatności bezpośrednie należy przeznaczyć na programy ekologiczne, które byłyby dobrowolne, a mogłyby zwiększyć dochody rolników.

Europosłowie nalegają na stworzenie usług doradztwa rolniczego i przeznaczenie co najmniej 30 proc. funduszy unijnych w każdym państwie członkowskim na pomoc rolnikom w walce ze zmianą klimatu, w zrównoważonym zarządzaniu zasobami naturalnymi i w ochronie różnorodności biologicznej.

Wzywają również kraje UE, by zachęcały rolników do przeznaczania 10 proc. gruntów na kształtowanie krajobrazu korzystnego dla różnorodności biologicznej, czyli na przykład żywopłoty, drzewa nieprodukcyjne i stawy.

Zdaniem PE państwa unijne mogłyby wykorzystać co najmniej 4 proc. swojego budżetu na płatności bezpośrednie na wsparcie młodych rolników. Dalsze wsparcie może być przyznane z funduszy rozwoju obszarów wiejskich, gdzie inwestycje młodych rolników mogą być traktowane priorytetowo - uważają posłowie.

małe gpospodarstwa, wpr po 2020 roku, wspólna polityka rolna

Polska walczy o zmiany we Wspólnej Polityce Rolnej

Trwają negocjacje w sprawie budżetu na unijną perspektywę 2021-2027. Zdaniem Jana Krzysztofa Ardanowskiego, ministra rolnictwa są szanse, że zakończą się jeszcze w tym roku. 1 lipca Niemcy objęły przewodnictwo w Unii Europejskiej i będą je...

Parlament podkreśla, że dotacje UE powinny być zarezerwowane tylko dla tych, którzy prowadzą co najmniej minimalny poziom działalności rolniczej.

Zdaniem europosłów należy automatycznie wykluczyć te podmioty, które administrują portami lotniczymi, wodociągami, stałymi terenami sportowymi i rekreacyjnymi, świadczą usługi przewozu kolejowego lub usługi w zakresie obrotu nieruchomościami.

Parlament chce zwiększyć sankcje dla tych, którzy wielokrotnie nie przestrzegają wymogów UE, np. w zakresie ochrony środowiska oraz dobrostanu zwierząt. Zdaniem PE powinno to kosztować rolników 10 proc. ich uprawnień, w porównaniu z obecnymi 5 proc.

Posłowie do PE chcą również, aby UE ustanowiła doraźny mechanizm składania skarg. Byłoby to rozwiązanie dla rolników i beneficjentów z obszarów wiejskich, którzy doświadczają niesprawiedliwego lub niekorzystnego traktowania w odniesieniu do dotacji UE, gdy występują niedociągnięcia w rozpatrywaniu skarg na szczeblu krajowym.

Po przyjęciu stanowiska PE rozpocznie rozmowy z Radą UE (ministrami państw członkowskich reprezentowanymi przez niemiecką prezydencję) nad ostatecznym kształtem przepisów.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj