UE zwiększa plan pochłaniania CO2 w sektorze użytkowania gruntów i leśnictwa

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Łukasz Osiński PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
15-03-2023,14:50 Aktualizacja: 15-03-2023,14:57
A A A

Parlament Europejski poparł zwiększenie celu UE dotyczącego tzw. pochłaniania CO2 w sektorze użytkowania gruntów i leśnictwa. Został ustalony na poziomie 310 mln ton CO2 w 2030 r. - o około 15 proc. więcej niż obecnie.

Europarlament przyjął 479 głosami za, przy 97 przeciw i 43 wstrzymujących się, zmianę rozporządzenia dotyczącego sektora użytkowania gruntów i leśnictwa. Ma usprawnić naturalne pochłaniacze dwutlenku węgla, dzięki czemu Unia Europejska stanie się do 2050 roku pierwszym kontynentem neutralnym klimatycznie. Zgodnie z Europejskim Zielonym Ładem, rozporządzenie zwiększy też różnorodność biologiczną - podał PE.

jakość powietrza, limit zanieczyszczeń powietrza, ochrona jakości powietrza, komisja europejska, emisja co2

Jest porozumienie w sprawie ograniczania emisji CO2. W rolnictwie też

Przedstawiciele państw członkowskich i Parlamentu Europejskiego osiągnęli porozumienie w sprawie nowych wiążących celów redukcji CO2 dla takich sektorów, jak rolnictwo, transport czy sektor komunalny na lata 2021-2030. - Dziś mamy...

Unijny cel na 2030 rok w zakresie pochłaniania netto gazów cieplarnianych w sektorze gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa zostanie ustalony na poziomie 310 mln ton CO2. Jest to o około 15 proc. więcej niż obecnie.

Wszystkie państwa członkowskie będą mieć wiążące na poziomie krajowym cele na 2030 rok w zakresie pochłaniania i emisji z tego sektora. Cele będą oparte na ostatnich danych, dotyczących poziomu pochłaniania i możliwościach dalszego pochłaniania. Kraje będą musiały pilnować, by emisje w sektorze użytkowania gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa nie przekroczyły ilości, która została pochłonięta.

Państwa członkowskie, by osiągnąć cele, mogą kupować lub sprzedawać "jednostki pochłaniania" CO2. Taka wymiana może zachodzić między systemami przewidzianymi tym rozporządzeniem i rozporządzeniem dotyczącym wspólnego wysiłku redukcyjnego. Dzięki temu mechanizmowi kraje będą otrzymywać rekompensatę w przypadku klęsk żywiołowych, takich jak pożary lasów.

Jeżeli postępy państw nie będą wystarczające, będą musiały podjąć działania naprawcze. Przewidziano również karę za nieprzestrzeganie przepisów. Realizację celu Unii ma zapewniać Komisja. Tekst musi teraz zatwierdzić Rada. Następnie zostanie opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wejdzie w życie 20 dni później.

Przegląd rozporządzenia dotyczącego sektora użytkowania gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa stanowi część pakietu "Gotowi na 55 w 2030 roku". Jest to plan Unii, który ma do 2030 roku zmniejszyć emisje gazów cieplarnianych o co najmniej 55 proc. w porównaniu z poziomem z roku 1990. Taki cel zapisano w europejskim prawie klimatycznym.
 

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu