Oleje roślinne mają być transportowane rurociągiem

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Aneta Oksiuta PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
31-08-2022,13:15 Aktualizacja: 31-08-2022,13:56
A A A

Polska i Ukraina będą dążyć do wspólnego opracowania projektu budowy rurociągu transgranicznego do transportu olejów roślinnych - poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

"Rada Ministrów przyjęła wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wyrażenie przez Radę Ministrów zgody na zawarcie Memorandum o Porozumieniu między MRiRW i Ministrem Infrastruktury, Ministerstwem Polityki Rolnej i Żywności Ukrainy, Ministerstwem Infrastruktury Ukrainy (...) dotyczącego opracowania projektu rurociągu transgranicznego dla transportu olejów roślinnych z Ukrainy do portu Gdańsk" - przekazała w komunikacie KPRM.

eksport ziarna z Ukrainy, Henryk Kowalczyk, produkcja zbóż, wojna w Ukrainie

Minister zdradza, ile ziarna wwieziono do Polski z Ukrainy

Henryk Kowalczyk, minister rolnictwa szacuje, że niespełna milion ton zbóż wwieziono do Polski z Ukrainy od rozpoczęcia wojny w tym kraju. Głównym produktem importowym jest kukurydza. Zapewnił, że eksport zbóż z Polski...

Dalej czytamy w nim, że "realizacja memorandum przyczyni się do częściowego odblokowania ukraińskiego eksportu i zwiększenia bezpieczeństwa żywnościowego w krajach rozwijających się, które są zagrożone klęską głodu. W konsekwencji powinno to zmniejszyć presję migracyjną do Europy".

Polska i Ukraina utworzą grupę roboczą, która przedstawi możliwe warianty lokalizacji projektu do zatwierdzenia. Dotyczy to w szczególności proponowanych tras ułożenia rurociągu.

Memorandum będzie zawarte na trzy lata, z automatycznym przedłużeniem na kolejne trzyletnie okresy. Dokument będzie można wypowiedzieć, jednak nie później niż sześć miesięcy przed końcem kolejnego okresu. Memorandum nie będzie stanowić umowy międzynarodowej w rozumieniu prawa międzynarodowego publicznego.

W komunikacie podkreślono, że rozpoczęcie przez Rosję wojny z Ukrainą i zablokowanie jej portów morskich wymusiło poszukiwanie nowych szlaków dla transportu ukraińskich produktów rolno-spożywczych.

Ukraina jest znaczącym światowym producentem i eksporterem zbóż, a także olejów roślinnych. Do wybuchu wojny wywóz tych produktów odbywał się w ponad 90 proc. poprzez porty zlokalizowane nad Morzem Czarnym.

Niedobór żywności powoduje nierównowagę na rynkach światowych, "a w przyszłości może prowadzić do głodu w państwach szczególnie zależnych od jej importu (oraz ruchów migracyjnych)".
 

Poleć
Udostępnij
WAŻNE WYDARZENIE