Badania opinii to jedno, a decyzje konsumentów w sklepach to drugie. Zaczyna się szukanie jaj "klatkowych"

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
21-11-2023,10:55 Aktualizacja: 21-11-2023,10:59
A A A

O chorobie niebieskiego języka, przepisach dotyczących transportu żywych zwierząt czy pojawiającym się deficycie produktów „klatkowych” – rozmawiano podczas listopadowego posiedzenia grupy roboczej „Zdrowie zwierząt i dobrostan” Copa-Cogeca.

Uczestnicy omówili temat rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych zwierząt w poszczególnych krajach członkowskich. Zwrócili uwagę na niepokojące doniesienia związane z pojawieniem się choroby niebieskiego języka w Holandii, co spowodowało śmierć 30 tys. zwierząt. Pierwsze przypadki tej choroby zanotowano też w Belgii, w małym stadzie owiec. Ognisko udało się wprawdzie opanować, ale nie wiadomo czy nie będzie kolejnych. Zarówno Holandia, jak i Belgia utraciły już status kraju wolnego od tej choroby.

„Doniesienia są alarmujące bo straty w hodowli są bardzo duże” - podkreśla Adam Drosio ekspert Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych (FBZPR) biorący udział w posiedzeniu.

korea południowa, hodowla, bydło, szczepionki, szczepienia, choroba guzowata skóry, epidemia, wołowina, mleko

Wszystkie krowy w Korei Południowej zostaną zaszczepione w związku z wybuchem choroby guzowatej skróry bydła

W związku z rozprzestrzenianiem się choroby guzowatej skóry bydła, południowokoreańskie ministerstwo rolnictwa podjęło decyzję o zaszczepieniu wszystkich krów w kraju – podała w poniedziałek agencja Yonhap. Do...

Krwotoczna choroba zwierzyny płowej

Jak podkreślono w relacji z tego spotkania, zaniepokojenie dyskutantów wywołało także pojawienie się afrykańskiego pomoru świń w Szwecji. Władze weterynaryjne tego kraju podeszły do problemu bardzo poważnie i zastosowały restrykcyjne środki zapobiegawcze. Obostrzeniami zostało objętych 1000 km kw. Zdecydowano się także na budowę płotu. Zaostrzono ponadto warunki bioasekuracyjne tak, aby zdusić chorobę w zarodku, jak to się udało zrobić wcześniej w Belgii i Czechach.

Kolejnym wskazywanym zagrożeniem dla hodowców jest rozwój krwotocznej choroby zwierzyny płowej. Jest ono w ocenie uczestników posiedzenia istotne, ponieważ wirus rozprzestrzenia się za pomocą tego samego wektora w populacji zwierzyny płowej, co choroba niebieskiego języka w hodowli bydła.  

„Niestety w przypadku choroby niebieskiego języka oraz krwotocznej choroba zwierzyny płowej nie ma wsparcia unijnego i od rządów poszczególnych krajów członkowskich zależy, czy hodowcy zwierząt otrzymają wsparcie” - wskazywał Adam Drosio.

Nowe przepisy o transporcie zwierząt 

Na spotkaniu przywołano temat rozmów delegacji krajów członkowskich z przedstawicielami Komisji Europejskiej odnośnie zmiany przepisów dotyczących transportu żywych zwierząt. „Komisja zapowiedziała, że stosowny projekt aktu legislacyjnego pojawi się jeszcze w tym roku. Jego prezentacja będzie miała miejsce 13 grudnia. Członkowie Copa-Cogeca zwrócili uwagę, że na teren UE przyjeżdżają zwierzęta w warunkach niezgodnych z obowiązującymi przepisami rozporządzenia 1/2005 dotyczącego dobrostanu w transporcie żywych zwierząt.

chów klatkowy, Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz, drobiarstwo, kury nieśne, Komisja Europejska, konsumenci, jaja

Klatkowy chów kur pozostanie w Polsce dominującym

Przymus likwidacji klatkowego chowu kur na terenie Unii Europejskiej zostanie wstrzymany. Przewodnicząca Komisji Europejskiej zadeklarowała, że nie będzie dążyła do zmian prawa, które miały go wprowadzić. Analizy wpływu modyfikacji...

Wysokie standardy dotyczące transportu żywych zwierząt powinny obowiązywać zarówno podmioty eksportujące, jak i importujące, by zostały zachowane warunki konkurencyjności na rynku UE” – zaznaczono w komunikacie.

Ponadto w ocenie działaczy rolnych UE nowe przepisy odnośnie poprawy dobrostanu w transporcie żywych zwierząt powinny mieć okres przejściowy i być stabilne przez dłuższy okres, tak by możliwe było uzyskanie zwrotu z inwestycji oraz aby mogły być wdrożone i interpretowane w ten sam sposób we wszystkich krajach członkowskich.

„Postawiłem wniosek, aby KE ustandaryzowała warunki transportu żywych zwierząt drogą morską. Należy także skutecznie udrożnić dotychczasowe szlaki eksportowe, by transport żywych zwierząt przebiegał bez zakłóceń. Hodowcy i eksporterzy oczekują wsparcia, aby na granicach nie powstawały zatory, które utrudniają unijny eksport” - dodał ekspert FBZPR. Jednocześnie Copa-Cogeca zdecydowanie podkreśla, że wszelkie zmiany w przepisach dotyczących dobrostanu zwierząt należy oprzeć na dowodach naukowych, a nie na emocjach społecznych podsycanych przez organizacje pozarządowe.

Konsumenci szukają jaj klatkowych

Podczas posiedzenia grupy roboczej „omówiona została także kwestia Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej „Koniec epoki klatkowej”. Nie wiadomo jeszcze, kiedy można się spodziewać zapowiedzianego przez Komisję Europejską aktu legislacyjnego, ale rynek już odczuwa „dobrowolne” wycofywanie się niektórych sieci handlowych ze sprzedaży jaj klatkowych.

mrirw, ministerstwo, chów klatkowy, drób, produkcja, jaja, ue

Resort nie ukrywa: zakaz klatkowej produkcji jaj w UE podniesie koszty chowu kur niosek

Wprowadzenie zakazu klatkowego systemu produkcji jaj w UE spowoduje wzrost kosztów chowu kur i może doprowadzić do utraty konkurencyjności produkcji w stosunku do krajów, gdzie takie wymogi nie obowiązują. Obciążenia branży...

„Okazuje się, że są pierwsze kraje w Unii Europejskiej, które odczuwają deficyt produktów z chowu klatkowego. Szczególnie jest to widoczne we Francji i Niemczech, gdzie konsumenci chcieliby kupić taki towar, ale nie mają takiej możliwości. Wysokie ceny jaj z alternatywnych sposobów hodowli spowodowały, że klienci szukają jaj klatkowych, które są po prostu tańsze” - przekonywał Adam Drosio.

Podczas posiedzenia zwrócono uwagę na badania europejskich konsumentów, które pokazują, że 84 proc. ankietowanych było za wyższymi standardami chowu i hodowli zwierząt, ale zaledwie 4 proc. miało jakikolwiek kontakt ze zwierzętami gospodarskimi.

„To co się dzieje z niedoborem jaj klatkowych w Niemczech i Francji jasno pokazuje, że badania opinii publicznej to jedno, a rzeczywiste decyzje konsumentów podejmowane przy kasie to drugie” - podsumował Drosio. 

Wybory nowych – starych władz grupy

Posiedzeniu towarzyszyły wybory do władz grupy roboczej „Zdrowie zwierząt i dobrostan” Copa-Cogeca. Przez aklamację wybrany został ponownie na jej przewodniczącego Miguel Ángel Higuera (Hiszpania), a jego zastępcami pozostali François-Regis Huet (Francja) oraz Adam Drosio.

Poleć
Udostępnij
KDK GARZYN 2023 - ZOBACZ RELACJĘ!