Zmiany dla firm importujących przez polskie porty

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (zac) | redakcja@agropolska.pl
08-01-2015,9:05 Aktualizacja: 19-01-2015,12:13
A A A

1 stycznia weszły  w życie korzystne zmiany w VAT dla firm importujących przez polskie porty morskie.

Dzięki nim podatnicy VAT posiadający status tzw. przedsiębiorców upoważnionych (Authorised Economic Operator - AEO) są uprawnieni do rozliczania kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej VAT-7.

Przedsiębiorcy posiadający status upoważnionego podmiotu gospodarczego uzyskują możliwość wydłużenia terminu na rozliczenie VAT w imporcie - informuje Ministerstwo Gospodarki.

Propozycja polega na odejściu od terminu płatności podatku VAT od towarów importowanych w ciągu 10 dni od dnia powiadomienia przez organ celny o wysokości należności podatkowych na rzecz rozliczenia wraz ze składaniem deklaracji podatkowej VAT.

Nowe regulacje przyczynią się również do zmniejszenia uciążliwości importowych procedur kontrolnych towarów przez polskie porty.

Od 1 stycznia czynności urzędowe niezbędne do dopuszczenia towaru do obrotu nie mogą trwać dłużej niż 24 godziny od momentu przedstawienia towaru do kontroli granicznej.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach procedura może zostać przedłużona do 48 godzin. Proponowane rozwiązanie skróci czas kontroli i w konsekwencji przyspieszy obrót towarem przez przedsiębiorcę.

Pakiet portowy, zawarty w czwartej transzy ustawy deregulacyjnej uchwalonej 7 listopada 2014 r., ma służyć poprawie konkurencyjności polskiej gospodarki, w tym portów i otoczenia portowego oraz przedsiębiorców. Zmiany wpłyną również na rozwój nadmorskich regionów Polski.

Według szacunków MG wprowadzone regulacje przyniosą dodatkowe wpływy do budżetu w wysokości ok. 60 mln zł z tytułu cła i podatku dochodowego wynikającego ze wzrostu zatrudnienia w spółkach portowych i otoczenia portowego oraz 170 dodatkowych miejsc pracy.

Mogą mieć również istotny wpływ na ważne decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw w gospodarce. Dotyczy to w szczególności firm z branży logistycznej oraz transportowej.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
WAŻNE TERMINY

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt