Rośnie produkcja drobiu w Polsce. Czynniki ryzyka to koszty i ptasia grypa

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (DK) | redakcja@agropolska.pl
10-09-2023,12:15 Aktualizacja: 10-09-2023,12:19
A A A

W pierwszym półroczu 2023 r. produkcja drobiu w Polsce osiągnęła blisko 1,6 mln ton i była o ponad 7 proc. większa niż przed rokiem. Uwzględniając aktualną sytuację rynkową, prognozowany jest dalszy wzrost produkcji tego mięsa - poinformował PAP zastępca dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Marcin Wroński.

Dane GUS o produkcji drobiu dotyczą tylko przedsiębiorstw przemysłu mięsnego zatrudniających powyżej 50 pracowników, uwzględniając produkcję w małych fermach i przydomową, produkcja drobiu może być znacznie większa. W 2022 r., według GUS, wyprodukowano w Polsce ponad 3 mln ton mięsa drobiowego - dodał.

ceny drobiu, żywiec drobiowy, indyki, kurczęta, tuszki, brojlery, eksport, import, Polska

Kolejne zmiany cen w skupie drobiu

Żywiec drobiowy w trzecim tygodniu sierpnia odnotował kolejną zmianę cen. Kurczęta brojlery i indyki potaniały, gęsi tuczone podrożały, a notowania kaczek brojlerów pozostały bez zmian.    Kurczęta brojlery w dniach od 14 do 20...

Czynnikiem ryzyka pozostaną wysokie koszty produkcji

"Biorąc pod uwagę aktualne uwarunkowania rynkowe, tj. utrzymanie popytu eksportowego, wysoką konsumpcję wewnętrzną (również ze strony obywateli Ukrainy) oraz konkurencyjność drobiu względem mięsa wieprzowego, można zakładać wzrost produkcji drobiarskiej w perspektywie całego 2023 r. Polska pozostanie także największym producentem tego mięsa w Unii Europejskiej" – zaznaczył Wroński.

Jego zdaniem, czynnikiem ryzyka w perspektywie całego 2023 r. pozostaną wysokie, choć niższe niż w 2022 r., koszty produkcji ponoszone we wszystkich ogniwach łańcucha produkcji drobiarskiej i ewentualność pojawiania się ognisk grypy ptaków w okresie jesienno-zimowym.

Jak informuje KOWR, w okresie od końca marca do końca sierpnia 2023 r. średnie krajowe ceny skupu kurcząt brojlerów nieznacznie spadały. W analizowanych miesiącach ich cena obniżyła się z 5,89 zł/kg do 5,32 zł/kg, tj. o blisko 10 proc. W ostatnim tygodniu sierpnia br. cena kurcząt była średnio o 12 proc. niższa niż w analogicznym okresie 2022 r.

Jak tłumaczył wiceszef KOWR, obniżka cen skupu brojlerów spowodowana była rosnącą produkcją krajową przy "malejącej presji kosztowej". Równocześnie na poziom krajowych cen wpływała rosnąca w miesiącach letnich podaż drobiu z produkcji unijnej. "Umiarkowany charakter notowanej w ostatnich miesiącach tendencji spadkowej cen wynikał z utrzymującego się dużego popytu na ten gatunek mięsa w obliczu jego konkurencyjności cenowej w stosunku do pozostałych źródeł białka zwierzęcego" - zaznaczył Wroński.

Polska unijnym liderem w produkcji i eksporcie drobiu

Ogniska grypy ptaków, które wystąpiły na terenie UE w tym roku spowodowały zamknięcie dla unijnego eksportu części pozaunijnych rynków zbytu, a to ograniczyło możliwości eksportowe. W rezultacie, w okresie pierwszych pięciu miesięcy br. kraje UE wyeksportowały na rynki krajów trzecich nieco ponad 0,8 mln ton mięsa drobiowego (w ekwiwalencie tuszek),o 2 proc. mniej niż rok wcześniej. Najwięcej tego asortymentu trafiło do Wielkiej Brytanii.

krajowa rada drobiarstwa, krd, drób, mięso, jaja, filipiny, eksport, handel

Polski drób dopuszczony na rynek filipiński. Nowe możliwości dla polskich zakładów

Polski drób został dopuszczony na rynek filipiński - poinformowała w czwartek Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza. Według izby daje to polskim zakładom drobiarskim nowe możliwości rozwoju. "Polska jest także pierwszym...

Polska jest nie tylko unijnym liderem w produkcji drobiu, ale i w jego eksporcie. Widać to także po dobrych wynikach polskiego eksportu w pierwszych sześciu miesiącach tego roku, którym sprzyjał utrzymujący się popyt na mięso drobiowe zarówno w Unii Europejskiej, jak i na rynkach pozaunijnych oraz atrakcyjne ceny krajowej oferty asortymentowej - wskazał Wroński.

W okresie od stycznia do czerwca 2023 r. wywieziono z Polski nieco ponad 1 mln ton drobiu, o ok. 4 proc. więcej niż przed rokiem. Podobnie jak w ostatnich latach blisko 70 proc. asortymentu drobiowego (0,7 mln ton; wzrost o 4,1 proc. r/r) sprzedano na rynku UE. Równocześnie o 2,3 proc., do 0,3 mln ton, wzrósł eksport drobiu na rynki pozaunijne.

Produkcja mięsa drobiowego rośnie w skali globalnej

W opinii wiceszefa KOWR, wolniejsze tempo wzrostu sprzedaży poza UE związane było z restrykcjami importowymi wprowadzanymi przez kraje trzecie w związku z okresowym występowaniem w Polsce wirusa grypy ptaków.

W strukturze asortymentowej krajowego eksportu produktów drobiowych dominowało mięso, którego sprzedaż zagraniczna wzrosła o 5 proc. osiągając blisko 0,8 mln ton. Głównymi kierunkami eksportu mięsa drobiowego w pierwszej połowie 2023 r. były kraje UE – przede wszystkim Niemcy (141 tys. ton), Niderlandy (93 tys. ton) i Francja (79 tys. ton). Poza Unię Europejską mięso drobiowe eksportowano głównie do Wielkiej Brytanii (82 tys. ton), Demokratycznej Republiki Konga, Ghany i do Ukrainy.

eksport, żywność, drób, wołowina, mięso, borówki, tanzania, angola, zanzibar, wietnam, mrirw, ministerstwo, bartosik

Drób do Zanzibaru, wołowina – do Wietnamu. Ważne rozmowy w ministerstwie

Zanzibar jest zainteresowany importem drobiu z Polski – przekazał resort rolnictwa. Według niego, coraz bliżej jest porozumienia w kwestii wysyłania m.in. mięsa wołowego oraz z gęsi i kaczek do Wietnamu. Wiceminister rolnictwa Ryszard...

Nieco mniejszy niż w analogicznym okresie 2022 r. był import drobiu. W pierwszym półroczu 2023 r. zmniejszył się on o 0,7 proc., do 105 tys. ton.

Produkcja mięsa drobiowego rośnie nie tylko w Polsce, ale także w skali globalnej. W tym roku osiągnie prawdopodobnie poziom 103,5 mln ton, tj. zwiększy się o 1,4 proc. przy równoczesnym wzroście konsumpcji o 1,3 proc., do blisko 100,9 mln ton.

Spośród największych światowych producentów produkcja drobiarska najbardziej wzrośnie w Brazylii (o 2,8 proc.) i w USA (o 1,9 proc.), a także w UE (o 2,4 proc.)

"Prognozowane ożywienie unijnej produkcji będzie stymulowane wzmożonym popytem na ten gatunek mięsa, tendencją do spadku cen pasz oraz dotychczas mniejszą skalą rozwoju ognisk wirusa ptasiej grypy (HPAI) w porównaniu z 2022 r." – ocenił Wroński. 

Poleć
Udostępnij