Produkcja to pierwszy etap. Później trzeba dostarczyć towar do klienta

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Sylwia Woźniak, (zac) | redakcja@agropolska.pl
23-07-2015,9:50 Aktualizacja: 23-07-2015,10:19
A A A

Logistyka poprzez swój interdyscyplinarny charakter znajduje miejsce w licznych sektorach gospodarki, w tym coraz częściej w agrobiznesie.

Nowoczesne rozwiązania w zakresie transportu mogą stać się istotnym obszarem poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego.

Agrologistyka, rozumiana jako logistyka w agrobiznesie obejmuje planowanie, organizację, realizację i kontrolę przepływu towarów rolno spożywczych. Łańcuch ten obejmuje procesy od wytworzenia surowców rolnych, poprzez kanały związane z ich skupem, magazynowaniem, produkcją czy dystrybucją, aż do finalnego odbiorcy.

Branża przetwórstwa owoców i warzyw wyjątkowo czuła na zawirowania

Do małych i średnich przedsiębiorstw należy aż 40 proc. rynku przetwórstwa warzyw i owoców w Polsce. Eksperci z agencji badawczej Inquiry wyceniają ich udział na ok. 5 mld zł rocznie - to prawie tyle, ile wynoszą obroty 6...
Celem działań jest zaspokojenie wymagań rynku oraz zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego przy minimalnych kosztach czy zaangażowaniu kapitału. Rozwój zagadnień związanych z agrologistyką jest naturalną konsekwencją zmieniającego się charakteru rolnictwa, które staje się w coraz większym stopniu zautomatyzowane i skomputeryzowane.

Postęp procesów produkcji żywności, a także rosnące wymagania rynków produktów żywnościowych oraz konsumentów sprawiają, że sektor agrobiznesu staje się polem do wprowadzania nowych rozwiązań logistycznych - to one stają się powoli podstawą konkurencyjności przedsiębiorstw rolno-spożywczych, zarówno na rynku lokalnym, jak i globalnym.

- Istnieje duży potencjał do wdrożenia nowoczesnych rozwiązań informatycznych w zakresie logistyki w sektorze agrobiznesu - mówi Sławomir Woźniak, dyrektor ds. sprzedaży marki SOOT.

- Stosowane w logistyce systemy IT, gwarantują właściwe planowanie oraz organizację transportu, ułatwiają komunikację czy współpracę z przewoźnikami, zapewniają przyspieszenie całego procesu w konsekwencji zmniejszenie jego kosztu. W przypadku produktów rolnych sprawność procesu logistycznego ma szczególne znaczenie, a tym samym może zadecydować o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstwa - dodaje.

Biznes z pokolenia na pokolenie. To się sprawdza na całym świecie

Firmy rodzinne stanowią już ponad 2/3 przedsiębiorstw na świecie i zatrudniają w swoich krajach od 50 do 80 proc. wszystkich pracowników. Szacuje się, że w Europie aż 85 proc. przedsiębiorstw prywatnych to biznesy rodzinne, w sumie...
Niewłaściwy transport produktów rolniczych i wyrobów gotowych może przyczynić się do obniżenia ich jakości, jak również stanowić istotne zagrożenie dla zdrowia konsumentów.

Lepsza organizacja procesów związanych z transportem, magazynowaniem, zapasami, czy zarządzaniem informacją w przedsiębiorstwach przetwórstwa rolno-spożywczego może prowadzić do podniesienia poziomu obsługi klientów.

Tymczasem polskie firmy z sektora agrobiznesu skupiają się na działalności produkcyjnej, często zapominając o roli logistyki. Świadczy o tym chociażby niski poziom kosztów logistycznych w kosztach całkowitych przedsiębiorstwa, lub brak komórki organizacyjnej zajmującej się organizacją transportu.

Niewielki odsetek firm inwestuje w technologie informatyczne, które pozwoliłyby optymalizować łańcuch dostaw.

- Znaczenie logistyki w agrobiznesie stopniowo wzrasta, jednak w wielu firmach nadal brak świadomości w tym zakresie - tłumaczy Sławomir Woźniak. - Nowoczesne rozwiązania informatyczne, pozwalają usprawnić proces planowania, kontroli czy realizacji transportu. Jak doskonale logistyka oraz rozwiązania IT wpływają na kondycję przedsiębiorstw, można zaobserwować na przykładzie światowych liderów w agrologistyce - podkreśla.

Poleć
Udostępnij
WAŻNE TERMINY

do 12.06.2024 - termin rejestracji udziału w bezpłatnym szkoleniu on-line: "Ekonomiczne uwarunkowania nawożenia w rolnictwie"

17.06.2024 - termin egzaminu dla osób ubiegających się o wpis do rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego

do 30.06.2024 - termin udzielania przez ARiMR kredytów płynnościowych dla producentów rolnych oraz kredytów skupowych

do 1.07.2024 - termin składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Termin wprowadzania zmian we wnioskach został wydłużony do 16 lipca.

do 30.09.2024 - składanie wniosków o dotację dla Kół Gospodyń Wiejskich