NBP: w trzecim kwartale więcej rentownych firm

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (zac) | redakcja@agropolska.pl
22-12-2014,22:00 Aktualizacja: 22-12-2014,22:10
A A A

Mimo słabnącego wzrostu przychodów w sektorze przedsiębiorstw, w III kw. br. poprawiły się ich wyniki finansowe, zwiększył się odsetek firm rentownych - wynika z opublikowanego w poniedziałek kwartalnego raportu Narodowego Banku Polskiego.

"W III kwartale 2014 r. nadal widoczne były oznaki słabnięcia tendencji wzrostowych w sektorze przedsiębiorstw. Mimo to rosły wyniki finansowe, zwiększył się odsetek firm rentownych, wzrósł poziom płynności, a dynamika inwestycji w majątek trwały pozostała dwucyfrowa" - poinformował NBP w komunikacie.

Według banku centralnego dane pokazują, że w porównaniu z poprzednim kwartałem sytuacja polskich przedsiębiorstw nie zmieniła się istotnie.

"Chociaż nadal widoczne były pewne objawy osłabienia tendencji wzrostowych, firmy utrzymały dobrą kondycję" - zaznaczono. Jedną z oznak słabnięcia tendencji wzrostowych w sektorze przedsiębiorstw było obniżające się tempo wzrostu przychodów.

W III kw. br. wzrosły one 1,8 proc. (rdr), czyli o 0,5 pkt proc. mniej niż przed kwartałem. Przyczynił się do tego przede wszystkim silny spadek dynamiki sprzedaży zagranicznej - do 1,5 proc. z 6,9 proc. w ubiegłym kwartale.

Niższa była także dynamika sprzedaży krajowej - spadła do 0,6 proc. z 1,8 proc. w II kw. "Wynik finansowy brutto wzrósł w III kwartale br. o 9,8 proc. w ujęciu rocznym i osiągnął poziom 32,4 mld zł.

Wynik finansowy netto wzrósł o 14,1 proc., do wartości 28,4 mld zł, przede wszystkim za sprawą obniżenia kwoty podatku dochodowego (o 13,9 proc. w ujęciu rocznym). Wzrost zysków był efektem m.in. ograniczenia poziomu kosztów" - napisano w komunikacie.

Zdaniem NBP ważnym czynnikiem zwiększającym zyski były także przychody z operacji finansowych. Jednak trafiły one przede wszystkim do bardzo wąskiego grona największych przedsiębiorstw i miały najpewniej charakter wyłącznie "księgowy".

Zgodnie z raportem 77 proc. firm było w III kw. rentownych - był to odsetek tylko nieco niższy od historycznych maksimów z 2007 r. NBP zastrzegł, że po uwzględnieniu czynników sezonowych widoczny jest już kolejny niewielki spadek tego odsetka w ujęciu kwartalnym (o 0,3 pkt proc.).

"Czwarty kwartał z rzędu rosło zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw – w III kwartale br. zwiększyło się o 2,0 proc. w ujęciu rocznym. W 2014 r. po raz pierwszy od 2009 r. ponad połowa firm zwiększyła liczbę pracowników, w III kwartale br. było to 51,3 proc. firm. Znaczący, co najmniej 10-proc. wzrost zatrudnienia odnotowano w 19,3 proc. przedsiębiorstw, natomiast redukcje o podobnej skali - w 14,6 proc. firm" - napisano w komunikacie.

W podziale na branże największy udział we wzroście zatrudnienia miało przetwórstwo przemysłowe (wzrost o 3,2 proc. w ujęciu rocznym), handel (3,4 proc.) oraz pozostałe usługi (4,4 proc.).

W informacji wskazano, że dynamika kosztów wynagrodzeń w porównaniu z II kwartałem br. wyniosła 4,5 proc. w ujęciu rocznym, w ujęciu kwartalnym wzrosła o 0,2 pkt proc. Realny wzrost kosztów wynagrodzeń odnotowano w zdecydowanej większości przedsiębiorstw - w 66,7 proc. wzrosły one o 14,8 pkt proc. (rdr).

Zaznaczono, że nadal jednak jest to mniej niż w rekordowych latach 2007-2008, kiedy koszty pracy zwiększało ok. trzy czwarte firm. Zmniejszyła się natomiast wyraźnie liczba firm redukujących koszty wynagrodzeń. Było to skutkiem przede wszystkim spadku udziału przedsiębiorstw jednocześnie ograniczających zarówno zatrudnienie, jak i płace.

Według NBP czwarty kwartał z rzędu w sektorze przedsiębiorstw utrzymała się wysoka, dwucyfrowa dynamika wzrostu nakładów inwestycyjnych. W III kwartale br. wzrosła ona do 15,7 proc. z 13 proc w II kwartale br.

"Rosnące tempo wzrostu inwestycji świadczy o tym, że przedsiębiorstwa z większym optymizmem patrzą w przyszłość, i to mimo utrzymującego się ryzyka w postaci m.in. słabej koniunktury w Europie czy kryzysu wschodniego" - ocenił NBP.

Lepsze warunki dla inwestycji budują m.in. dość silna konsumpcja i rekordowo niskie stopy procentowe. Wspomagają one decyzje o rozbudowie majątku produkcyjnego przedsiębiorstw, który w od załamania z przełomu 2008/2009 był niedoinwestowany i co najwyżej podlegał modernizacji.

Z raportu wynika, że III kw. przyniósł kolejną poprawę sytuacji płynnościowej sektora przedsiębiorstw (rdr i mdm). Wszystkie wskaźniki płynności znajdują się w trendzie rosnącym. Wyraźnie rośnie zwłaszcza płynność gotówkowa.

Zebrane przez NBP dane sugerują, że - przynajmniej do III kw. 2014 r. - wpływ kryzysu rosyjsko-ukraińskiego na sytuację przedsiębiorstw był ograniczony i selektywny. "Poza przetwórstwem owocowo-warzywnym oraz mleczarstwem, przedsiębiorstwa zatrudniające co najmniej 50 pracowników nie doświadczyły wyraźnego ograniczenia eksportu" - napisano w raporcie.

Wynika to zarówno z relatywnie niskiego udziału eksportu na rynki rosyjski i ukraiński, jak i z nadal dynamicznego wzrostu sprzedaży na inne ważne rynki, w tym szczególnie do krajów strefy euro. Dodano, że eksport do tych ostatnich wzrósł w pierwszych trzech kwartałach 2014 r. o 8,4 proc.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj