Grupa Azoty ratuje się kolejnym aneksem do porozumienia ws. finansowania. "Dodatkowy czas na plan restrukturyzacji"

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: PAP, (DK) | redakcja@agropolska.pl
30-05-2024,10:00 Aktualizacja: 30-05-2024,10:05
A A A

Grupa Azoty podpisała kolejny aneks do porozumienia z instytucjami finansującymi do 30 lipca br. - poinformowała w środę spółka. "Zyskaliśmy dodatkowy czas na przygotowanie długoterminowego planu restrukturyzacji" - podał wiceprezes Grupy Azoty Andrzej Skolmowski.

Grupa Azoty poinformowała w środę, że zawarła w imieniu własnym oraz wybranych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty kolejny aneks do porozumienia z 2 lutego br., z późniejszymi zmianami. "Okres obowiązywania Porozumienia został wydłużony do 30 lipca 2024 r. Umożliwi to kontynuowanie wypracowywania długoterminowego planu restrukturyzacji Grupy Azoty" - poinformowała spółka.

grupa azoty, wyniki finansowe, straty, produkcja nawozów

Grupa Azoty: 333 mln zł straty netto w I kwartale 2024 r. Sprzedaż nawozów wzrosła

Grupa Azoty zanotowała w I kwartale 2024 r. 333 mln zł straty netto. Strata na działalności operacyjnej wyniosła niemal 260 mln zł, a przychody ze sprzedaży prawie 3,4 mld zł - poinformowała spółka w opublikowanych we wtorek kwartalnych...

Wcześniej - 26 kwietnia br. - grupa zawarła na miesiąc podobny aneks, który wygasł 28 maja br.

"Podpisanie porozumienia to dobra wiadomość. Zyskaliśmy dodatkowy czas na przygotowanie długoterminowego planu restrukturyzacji. Warto zauważyć, że poprzednie aneksy były zawierane na jeden miesiąc. Mamy konkretny harmonogram działań na najbliższe tygodnie, aby ustabilizować sytuację finansową Grupy" – skomentował wiceprezes Grupy Azoty Andrzej Skolmowski.

Jak podkreśliła spółka, zawarcie aneksu do porozumienia zapewnia dalsze utrzymanie dostępności limitów w ramach umów o finansowanie i niepodejmowanie przez instytucje finansujące działań mających na celu anulowanie lub zredukowanie dostępnych limitów umów o finansowanie, jak również niewykorzystywanie określonych praw wynikających z umów o finansowanie w związku z ich naruszeniem lub potencjalnym naruszeniem w okresie obowiązywania porozumienia. Zaznaczono, że porozumienie, za zgodą instytucji finansujących, może podlegać dalszemu przedłużeniu.

Spółka podkreśla, że na bieżąco wypełnia wszystkie ustalenia w zakresie obsługi i spłaty zobowiązań wynikających z umów o finansowanie, a dostępne limity tych umów zapewniają płynność oraz bezpieczeństwo finansowania Grupy Azoty i jej zobowiązań wobec dostawców oraz ciągłość działalności.

azoty puławy, nawozy, produkcja nawozów, straty

Grupa Azoty Puławy – ponad 600 mln zł z kapitału zapasowego pójdzie na pokrycie strat

Jest zgoda Rady Nadzorczej Grupy Zakłady Azotowe Puławy na pokrycie strat z kapitału zapasowego kwotą ponad 602 mln zł - poinformowała w poniedziałek spółka. Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy poinformowała w...

Skolmowski pytany wcześniej o nakłady inwestycyjne Grupy Azoty ogółem powiedział, że zarząd "intensywnie" pracuje nad planem restrukturyzacyjnym, który musi uzgodnić z instytucjami finansującymi działalność spółki. Dodał, że wielkość nakładów inwestycyjnych grupy będzie więc zależała od obustronnych uzgodnień.

"To będzie związane z naszymi uzgadnianymi i zależne od możliwości finansowania tych inwestycji" - zaznaczył.

Grupa Azoty wskazała, że aneks z datą obowiązywania od 28 maja br. został podpisany z następującymi instytucjami finansującymi: Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A., Bankiem Gospodarstwa Krajowego, ING Bankiem Śląskim S.A., Santander Bankiem Polska S.A., Caixabank S.A. Oddział w Polsce, BNP Paribas Faktoring sp. z o.o., ING Commercial Finance Polska S.A., Pekao Faktoring sp. z o.o., BNP Paribas Bankiem Polska S.A., Santander Factoring sp. z o.o. i Banco Santander S.A., Oddział we Frankfurcie, a także z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju i Europejskim Bankiem Inwestycyjnym.

Poleć
Udostępnij