Resort zapowiada zmiany w OZE. Inwestycje mają być łatwiejsze

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
29-09-2021,13:30 Aktualizacja: 29-09-2021,13:35
A A A

Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) - w tym w obszarze biometanu - w krajowym zużyciu energii to cel prac nad projektem zmian w przepisach, które toczą się w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

"Główny kierunek to tworzenie prawa i warunków, które dają możliwość rozwoju zarówno indywidualnym producentom, jak i przedsiębiorcom. Pozwoli to na dalszy dynamiczny rozwój odnawialnych źródeł energii w naszym kraju i nowe innowacyjne projekty. Propozycje rozwiązań, przyczynią się także do zwiększania pozytywnego wpływu OZE na bezpieczeństwo systemu elektroenergetycznego" - zapewnia MKiŚ.

program Agroenergia, oze dla rolników, michał Kurtyka, szymon giżyński

Będą kolejne dopłaty do OZE dla rolników

Finansowe wsparcie, które oferować będą Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkie fundusze ochrony środowiska, będzie skierowane do małych i średnich przedsiębiorców rolnych. Od 1 października...

Jak dodaje, nowelizacja ustawy o OZE to również realizacja unijnych zobowiązań i wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (zwanej dyrektywą RED II). Równolegle prowadzone są prace nad projektem nowelizacji ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw, który będzie wdrażał tę dyrektywę w obszarze transportu.

Resort środowiska przekonuje, że nowe przepisy skierowane będą na rozwój i wzmocnienie nowych rozwiązań i technologii sektora OZE. W szczególności dotyczyć będą takich obszarów jak:

  • biometan (m.in. definicja i zakres prowadzenia działalności)
  • klastry energii (m.in. czytelne zasady tworzenia i zakres funkcjonowania)
  • hybrydowe instalacje OZE czy instalacje modernizowane
  • zwiększanie udziału OZE w ciepłownictwie i chłodnictwie

KOWR, grunty rolne pod OZE, OZE, Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa

KOWR bez przetargu może przekazywać grunty pod OZE

Sejm odrzucił poprawkę Senatu i tym samym opowiedział się za utrzymaniem rozwiązania, zgodnie z którym KOWR będzie mógł przekazywać grunty rolne z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa pod OZE w trybie bezprzetargowym m.in....

Ministerstwo informuje o planowanym uproszczeniu procedur administracyjnych oraz rozszerzeniu stosowania gwarancji pochodzenia. Planowane jest także utworzenie Krajowego Punktu Kontaktowego jako wsparcie informacyjne w zakresie realizacji inwestycji OZE.

"Wspieranie odnawialnych źródeł energii jest jednym z celów krajowej oraz unijnej polityki energetycznej. Rozwój technologii OZE generuje jednocześnie wzrost gospodarczy, a inwestycje w tym zakresie pozwalają na pokrycie rosnącego zapotrzebowania na energię. Mają też duży wpływ na bezpieczeństwo dostaw. Dzięki odnawialnym źródłom nasze gospodarstwa domowe korzystają z przyjaznych środowisku rozwiązań, a przedsiębiorcy - z czystej energii przy produkcji i wytwarzaniu różnych dóbr" - podkreśla MKiŚ.

Projekt nowelizacji ustawy o OZE ma zostać przekazany do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych w czwartym kwartale br.
 

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

Redakcja działu
"Zielona energia"
Kontakt
Kontakt
Reklama
Reklama