Będą kolejne dopłaty do OZE dla rolników

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Michał Boroń PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
29-09-2021,8:05 Aktualizacja: 29-09-2021,8:41
A A A

Finansowe wsparcie, które oferować będą Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkie fundusze ochrony środowiska, będzie skierowane do małych i średnich przedsiębiorców rolnych.

Od 1 października ruszy nowa odsłona programu Agroenergia, w ramach której rolnicy będą mogli otrzymać dotacje i pożyczki m.in. do instalacji paneli fotowoltaicznych w gospodarstwie - poinformował Michał Kurtyka, minister klimatu i środowiska. Budżet programu to 200 mln zł.

KOWR, grunty rolne pod OZE, OZE, Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa

KOWR bez przetargu może przekazywać grunty pod OZE

Sejm odrzucił poprawkę Senatu i tym samym opowiedział się za utrzymaniem rozwiązania, zgodnie z którym KOWR będzie mógł przekazywać grunty rolne z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa pod OZE w trybie bezprzetargowym m.in....

Tym razem gospodarze będą mogli otrzymać dotacje i pożyczki do instalacji paneli fotowoltaicznych (PV), małych wiatraków, pomp ciepła i magazynów energii.

Szef resortu KiŚ wyjaśnił, że wsparcie, które oferować będą Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkie fundusze ochrony środowiska, będzie skierowane do małych i średnich przedsiębiorców rolnych.

W ramach drugiej części programu rolnicy będą mogli otrzymać wsparcie finansowe do instalacji paneli fotowoltaicznych o mocy od 10 do 50 kW. Maksymalna dotacja wyniesie 25 tys. zł, a budżet programu to 200 mln zł.

Szymon Giżyński, wiceminister rolnictwa zwrócił uwagę, że w wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii resort widzi dużą szansę zarówno na poprawę warunków życia na wsi, jak i do stworzenia nowych możliwości rozwojowych dla rolnictwa.

Artur Michalski, wiceszef NFOŚiGW podkreślił, że nowa odsłona programu Agroenergia ma wesprzeć środowiskowe i ekologiczne walory wsi o produkcję zielonej energii.

fotowoltaika, energia słoneczna, Instytut Energetyki Odnawialnej, rynek OZE, Mariusz Wilk

Fotowoltaika w czasie pandemii rozwija się szybciej od prognoz

Instytut Energetyki Odnawialnej szacuje, że w 2025 roku moc zainstalowana fotowoltaiki w Polsce sięgnie 7,8 GW. Miniony rok pokazał, że wzrost branży okazuje się dużo szybszy od rynkowych prognoz pomimo pandemii koronawirusa. - Fotowoltaika odczuła...

Wyjaśnił, że dotacja do 25 tys. zł będzie mogła być uzupełniona o niskooprocentowaną pożyczkę z wojewódzkiego funduszu w wysokości 10 tys. zł, jeśli inwestycja będzie miała wiele komponentów, tzn. łączyć będzie panele PV, pompy ciepła i magazyny energii.

W obowiązującym już naborze dotyczącym biogazowni rolniczych oraz małych elektrowni wodnych w ramach Agroenergii można otrzymać z kolei dotację w wysokości do 2,5 mln zł (do 50 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji). Nabór potrwa do 20 grudnia lub do wyczerpania środków.

Uczestniczący w konferencji Marek Ryszka, przewodniczący Konwentu Prezesów Zarządów Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dodał, że aby złożyć wniosek zainteresowani będą musieli skorzystać z portalu beneficjenta, podobnie jak to wygląda w przypadku programu "Czyste powietrze". Dodał, że będzie można otrzymać dotacje do 30 tys. zł w przypadku instalacji do 30 kW i 25 tys. zł dla instalacji o mocy od 30 do 50 kW.

Resort klimatu wyjaśnił, że w obu częściach programu o dofinansowanie ubiegać się mogą osoby fizyczne, właściciele lub dzierżawcy nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych wynosi między 1 ha a 300 ha i co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadzą osobiście gospodarstwo rolne.

O pomoc finansową mogą ubiegać się również osoby prawne, czyli właściciele lub dzierżawcy nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się pomiędzy 1 ha a 300 ha i co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadzą działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

Redakcja działu
"Zielona energia"
Kontakt
Kontakt
Reklama
Reklama