Najlepiej plonujące jakościowe odmiany chlebowe pszenicy jarej w 2019 roku

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: dr hab. inż. Arkadiusz Artyszak | artyszak@apra.pl
22-09-2019,8:00 Aktualizacja: 17-09-2019,16:10
A A A

Plony pszenicy jarej w doświadczeniach PDO prowadzonych przez COBORU w 2019 r. były najniższe w ostatnich 3 latach. Na przeciętnym poziomie agrotechniki plon wzorca nie przekroczył 5,5 t z 1 ha, na wysokim był o 0,7 t większy.  

Zróżnicowanie plonowania najlepszej i najgorszej jakościowej odmiany chlebowej pszenicy jarej (klasa A) wyniosła zarówno na przeciętnym i wysokim poziomie agrotechniki 8 proc. wzorca (tab. 1). Było to odpowiednio: 4,3 i 4,9 dt/ha.

pszenica jara, pole, Brodzica

Najlepiej plonujące odmiany pszenicy jarej w 2018 roku

Wśród odmian pszenicy jarej dominują jakościowe odmiany chlebowe (z klasy A). Takich odmian też jest najwięcej  w doświadczeniach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego prowadzonego przez COBORU.  Plon wzorca na przeciętnym...

Tabela 1. Plonowanie jakościowych odmian chlebowych pszenicy jarej w doświadczeniach PDO w 2019 r.

 

Plon ziarna (proc. wzorca)

Odmiany

a1 - przeciętny poziom agrotechniki

a2 - wysoki poziom agrotechniki

Wzorzec, dt/ha

54,2

61,5

Najlepsza 

Najgorsza

103

95

104

96

Źródło: COBORU 2019.

W pierwszej dziesiątce najlepiej plonujących odmian pszenicy jarej z klasy A znalazła się tylko jedna zagraniczna odmian (WPB Skye), a pozostałe pochodzą z krajowej hodowli (tab. 2). Wszystkie odmiany są wpisane do Krajowego Rejestru.

Tabela 2. Dziesiątka najwyżej plonujących jakościowych odmian chlebowych (klasa A) pszenicy jarej w badaniach PDO w 2019 r.

Lp.

Odmiana

Plon ziarna (proc. wzorca)

a1 - przeciętny poziom agrotechniki

1

Goplana

103

2

Merkawa

103

3

Mandarynka

100

4

Jarlanka

100

5

MHR Jutrzenka

100

6

Atrakcja

99

7

Gratka

99

8

WPB Skye

99

9

Eskadra

98

10

Fala

97

a2 - wysoki poziom agrotechniki

1

Merkawa

104

2

Goplana

102

3

Mandarynka

101

4

MHR Jutrzenka

101

5

WPB Skye

101

6

Jarlanka

100

7

Atrakcja

100

8

Gratka

100

9

Rusałka

100

10

Eskadra

99

Źródło: COBORU 2019.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj