Najlepiej plonujące odmiany pszenicy jarej w 2018 roku

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: dr inż. Arkadiusz Artyszak I artyszak@apra.pl
02-10-2018,7:00 Aktualizacja: 03-10-2018,7:03
A A A

Wśród odmian pszenicy jarej dominują jakościowe odmiany chlebowe (z klasy A). Takich odmian też jest najwięcej  w doświadczeniach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego prowadzonego przez COBORU.  Plon wzorca na przeciętnym poziomie agrotechniki wyniósł 65,9 dt/ha i był najmniejszy w ostatnich trzech latach. W 2017 r. było to 74,4 dt/ha, a w 2016 r. 66,8 dt/ha. Na wysokim poziomie agrotechniki plony wyniosły odpowiednio: 73,2; 82,8 i 74,8 dt/ha.

Różnica w plonowaniu najlepszej i najgorszej jakościowej odmiany chlebowej pszenicy jarej w doświadczeniach PDO w 2018 r. na przeciętnym poziomie agrotechniki to 9 proc. wzorca (5,9 dt/ha), podobnie na wysokim 9 proc. (6,6 dt/ha) (tab. 1).

pszenica, pole, krzewienie

Optymalna gęstość siewu zbóż

Generalnie większych rolników wysiewa za dużo materiału siewnego ale za to kiepskiej jakości. Ile najlepiej wysiewać? Odpowiedź jest bardzo prosta - dokładnie tyle, ile zaleca hodowca danej odmiany, bo zna ją przecież najlepiej. W dyskusji o...

Tabela 1. Plonowanie jakościowych odmian chlebowych (klasa A) pszenicy jarej w doświadczeniach PDO w 2018 r.

Odmiany

Proc. wzorca

a1 - przeciętny poziom agrotechniki

Wzorzec, dt/ha

65,9

Najlepsza 

Najgorsza

102

93

a2 - wysoki poziom agrotechniki

Wzorzec, dt/ha

73,2

Najlepsza 

Najgorsza

102

93

a1 - przeciętny poziom agrotechniki (bez ochrony); a2 - wysoki poziom agrotechniki (zwiększone nawożenie azotowe, dolistne preparaty wieloskładnikowe, ochrona przed chorobami i wyleganiem)

Źródło: COBORU 2018

pszenica, wschody, gleba, szpadel

Nie zakopuj ziarna

Głębokość siewu jest bardzo ważnym parametrem siewu zbóż. Niestety, znaczna część rolników wysiewa je zbyt głęboko. W żaden sposób nie można dopuścić do "utopienia" ziarna w glebie. Ziarno siewne powinno być wysiane...

W pierwszej dziesiątce najlepiej plonujących odmian pszenicy jarej z klasy A dominują odmiany z krajowej hodowli (tab. 2). Wszystkie odmiany z pierwszej dziesiątki są wpisane do Krajowego Rejestru.

Tabela 2. Dziesiątka najwyżej plonujących jakościowych odmian chlebowych (klasa A) pszenicy jarej w badaniach PDO w 2018 r.

Lp.

Odmiana

Proc. wzorca

a1 - przeciętny poziom agrotechniki

1

Atrakcja

102

2

Mandaryna

102

3

Goplana

101

4

MHR Jutrzenka

101

5

Varius

101

6

Fala

100

7

Nimfa

100

8

Rusałka

100

9

Tybalt

100

10

Jaślanka

99

a2 - wysoki poziom agrotechniki

1

Atrakcja

102

2

Nimfa

102

3

Goplana

101

4

Varius

101

5

Rusałka

101

6

MHR Jutrzenka

100

7

Fala

100

8

Tybalt

100

9

WPB Skype

100

10

Mandaryna

99

a1 - przeciętny poziom agrotechniki (bez ochrony); a2 - wysoki poziom agrotechniki (zwiększone nawożenie azotowe, dolistne preparaty wieloskładnikowe, ochrona przed chorobami i wyleganiem)

Źródło: COBORU 2018

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement